Changelog verze T4.4

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
 • Changelog updatu ze dne 14.08.2018 15:00 (SK servery - 13:00)


  Funkce:
  TRAIVBXXIV-6010 Hráč v ambasádě vidí pozvánky do aliancí i v případě, že již v alianci je.


  Opravené chyby:
  TRAIVBXXIV-5514 Výměna zlatých a stříbrných již nezpůsobí nesprávné zobrazení tooltipu
  TRAIVBXXIV-6074 Již není možné znefunkčnit interní info stránku v alianci
  TRAIVBXXIV-6098 Opraveno nesprávné pořadí panelů ve statistikách herního světa
  TRAIVBXXIV-5936 Při přepínání mezi farmlisty se nyní data načítají správně
  TRAIVBXXIV-5937 Pokud zástupce otevře natarskou vesnici z mapy, možnost útoku je nyní deaktivována
  TRAIVBXXIV-5922 Opravena chyba, která způsobovala, že hráč nedostal zprávu o nové pozvánce do stejné aliance jako již dříve
  TRAIVBXXIV-5980 Zadání nesprávného hesla při opouštění aliance již nezpůsobí otevření nového vyskakovacího okna
  TRAIVBXXIV-6072 Při úpravě položek ve farmlistu se již položky neduplikují
  TRAIVBXXIV-5649 Souřadnice cílové vesnice jsou při opakování útoku z hlášení předvyplněny i při přepnutí vesnice
  TRAIVBXXIV-5447 Chybová hlášení farmlistu se nyní zobrazují jako vyskakovací okna
  TRAIVBXXIV-5965 Úkol s vycvičením tří osadníků se splní i v případě, že je úkol splněn dříve, než se objeví
  TRAIVBXXIV-5572 Opravena chyba ohledně nesprávného chování rozbalených boxů s aliančním bonusem po obnovení stránky
  TRAIVBXXIV-5484 Mapa: při tažení kurzoru myši směrem na jihovýchod se posouvala celá obrazovka
  TRAIVBXXIV-5779 Shromaždiště, tržiště, mapa: nebylo možné vložit obě souřadnice naráz
  TRAIVBXXIV-5312 Statistiky: hráči se stejnými hodnotami se v různých panelech objevovali na různých pozicích
  TRAIVBXXIV-5504 Aliance: při přiřazování pozice v alianci byla v jazycích psaných zprava doleva oříznuta jména hráčů
  TRAIVBXXIV-5893 Tržiště: při opakovaných dodávkách se nepřepočítal správně počet potřebných obchodníků
  TRAIVBXXIV-5877 Regiony: účty, které dal mazat Multihunter, byly zahrnuty do regionální populace

 • Changelog updatu ze dne 22.08.2018 15:00 (SK servery - 13:00)  Opravené chyby:
  TRAIVBXXIV-6168 - Zástupci uvidí po přejetí myší nad zašedlým tlačítkem "Přijmout" u zprávy s přijetím nových VOP informaci, že pouze majitel účtu může přijmout nové VOP
  TRAIVBXXIV-5650 - Při použití symbolu \ v názvu vesnice se v profilu hráče již nebude zobrazovat ?92 místo \
  TRAIVBXXIV-5724 - Dlouhé názvy vesnic již nerozhodí rozložení stránky v hrdinském dvoře
  TRAIVBXXIV-5623 - Mapa: Mobilní zobrazení: Na dotykových zařízeních s iOS se již nebude při posouvání na mapě pohybovat celá stránka
  TRAIVBXXIV-6189 - Jednotky: Opravena rychlost osadníků u Egypťanů, Germánů a Římanů
  TRAIVBXXIV-6080 - IGM: Změna jazyka ve hře nyní ovlivní i jazyk zpráv týkajících se nákupu zlatých
  TRAIVBXXIV-5371 - Záložky jsou nyní klikatelné i na okrajích

 • Changelog updatu Path to Pandora ze dne 19.09.2018 (SK servery - 20.09.2018)  Opravené chyby:
  TRAIVBXXIV-6150 Již by se neměla objevovat hlášení typu „Loajalita byla snížena z 72 na 82“.
  TRAIVBXXIV-6301 Obrázky aliančních medailí se nyní opět zobrazují.
  TRAIVBXXIV-6304 Úkol na vycvičení 3 osadníků se nyní správně označí jako dokončený i v případě, že založíte vesnici předtím, než se úkol objeví.
  TRAIVBXXIV-6309 Statistiky 2.0: ikony u přeložených textů již nejsou chybně zarovnány.
  TRAIVBXXIV-6314 Statistiky vesnic: Jednotky: pokud má hráč více než jednu vesnici, pořadí vesnic se již nemění při obnovení stránky.
  TRAIVBXXIV-6313 Přetížená databáze způsobovala lagování herních serverů – opraveno.
  TRAIVBXXIV-6321 Path to Pandora: Opravena rychlost jednotek v dobytých vesnicích.
  TRAIVBXXIV-6258 Konfederace: pozvaná aliance nyní vidí konfederační fórum.
  TRAIVBXXIV-6266 Statistiky: otevření záložky Aliance zobrazilo prázdnou stránku i v případě, že na serveru již byly aliance – opraveno.
  TRAIVBXXIV-6273 Path to Pandora: Obchodní cesty: odhad potřebného počtu obchodníků byl opraven.
  TRAIVBXXIV-6275 Path to Pandora: Přehled vesnic: jednotky měnily národ podle toho, která vesnice byla vybrána – opraveno.
  TRAIVBXXIV-6255 Mobil: informace o vesnici či oáze lze nyní otevřít z mapy i při plné verzi mapy (tzn. nejen při nastavení pro nižší rozlišení/pomalejší připojení).

  black.png

  Post was edited 1 time, last by Black ().

 • Changelog updatu ze dne 27.09.2018 15:00 (SK servery - 13:00)  Opravené chyby:
  TRAIVBXXIV-6305 Vylepšen výkon výpočtu kulturních bodů.
  TRAIVBXXIV-6225 Výpočet ztrát na zdraví při dobrodružných výpravách byl změněn a již neroste tak prudce.
  TRAIVBXXIV-6345 Odkazy na hlášení sdílené mimo hru se opět zobrazují správně po zkopírování a vložení do zprávy.
  TRAIVBXXIV-6230 Klikatelná plocha stavebního slotu pro zeď je nyní větší a snadnější na kliknutí.
  TRAIVBXXIV-6317 Zakládání vesnic: opravena chyba se ztracenými osadníky.
  TRAIVBXXIV-6360 Mapa: počet vesnic s 15 obilnými poli a 150% bonusem oáz byl na jednotlivých herních světech nekonzistentní.
  TRAIVBXXIV-6335 Sloupeček s dary aliance se někdy po darování surovin nezměnil tak, jak by měl - opraveno.
  TRAIVBXXIV-6348 Některé barevné prvky ve verzi pro barvoslepé se nyní zobrazují správně.
  TRAIVBXXIV-6327 V přehledu vesnic v záložce Jednotky se již nemění náhodně pořadí vesnic.
  TRAIVBXXIV-6344 Opravena chyba při náhledu podporujících jednotek na shromaždišti.
  TRAIVBXXIV-6330 Pokud jako zástupce posíláte loupež na natarskou vesnici, již se neobjeví chybová hláška.
  TRAIVBXXIV-6337 Všechny zprávy ohledně plateb nyní berou v úvahu nastavení jazyka na účtu.
  TRAIVBXXIV-6318 Odstraněny prázdné záznamy v tabulce se statistikami vesnic.
  TRAIVBXXIV-6315 Opraveno nesprávné chování hrdinových předmětů, pokud je měl hrdina na sobě.
  TRAIVBXXIV-6304 Úkol s výcvikem tří osadníků by se nyní měl po vycvičení tří osadníků zobrazit jako dokončený.
  TRAIVBXXIV-6301 Obrázky aliančních medailí se nyní opět zobrazují správně.
  TRAIVBXXIV-6313 Přetížená databáze způsobovala lagování herních serverů – opraveno.
  TRAIVBXXIV-6258 Konfederace: pozvaná aliance nyní vidí konfederační fórum.
  TRAIVBXXIV-6347 Pokud jsou z konfederace vyhozeny dvě aliance, jsou nyní správně poslány příslušné zprávy a záznamy v logu aliančních událostí.

 • Changelog updatu ze dne 16.10.2018 15:00 (SK servery - 13:00)  Opravené chyby:
  TRAIVBXXIV-6305 Vylepšen výkon výpočtu kulturních bodů.
  TRAIVBXXIV-6225 Výpočet ztrát na zdraví při dobrodružných výpravách byl změněn a již neroste tak prudce.
  TRAIVBXXIV-6345 Odkazy na hlášení sdílené mimo hru se opět zobrazují správně po zkopírování a vložení do zprávy.
  TRAIVBXXIV-6230 Klikatelná plocha stavebního slotu pro zeď je nyní větší a snadnější na kliknutí.
  TRAIVBXXIV-6317 Zakládání vesnic: opravena chyba se ztracenými osadníky.
  TRAIVBXXIV-6360 Mapa: počet vesnic s 15 obilnými poli a 150% bonusem oáz byl na jednotlivých herních světech nekonzistentní.
  TRAIVBXXIV-6335 Sloupeček s dary aliance se někdy po darování surovin nezměnil tak, jak by měl - opraveno.
  TRAIVBXXIV-6348 Některé barevné prvky ve verzi pro barvoslepé se nyní zobrazují správně.
  TRAIVBXXIV-6327 V přehledu vesnic v záložce Jednotky se již nemění náhodně pořadí vesnic.
  TRAIVBXXIV-6344 Opravena chyba při náhledu podporujících jednotek na shromaždišti.
  TRAIVBXXIV-6330 Pokud jako zástupce posíláte loupež na natarskou vesnici, již se neobjeví chybová hláška.
  TRAIVBXXIV-6337 Všechny zprávy ohledně plateb nyní berou v úvahu nastavení jazyka na účtu.
  TRAIVBXXIV-6318 Odstraněny prázdné záznamy v tabulce se statistikami vesnic.
  TRAIVBXXIV-6315 Opraveno nesprávné chování hrdinových předmětů, pokud je měl hrdina na sobě.
  TRAIVBXXIV-6304 Úkol s výcvikem tří osadníků by se nyní měl po vycvičení tří osadníků zobrazit jako dokončený.
  TRAIVBXXIV-6301 Obrázky aliančních medailí se nyní opět zobrazují správně.
  TRAIVBXXIV-6313 Přetížená databáze způsobovala lagování herních serverů – opraveno.
  TRAIVBXXIV-6258 Konfederace: pozvaná aliance nyní vidí konfederační fórum.
  TRAIVBXXIV-6347 Pokud jsou z konfederace vyhozeny dvě aliance, jsou nyní správně poslány příslušné zprávy a záznamy v logu aliančních událostí.
  TRAIVBXXIV-6352 Přidány nové obrázky do hlášení.
  TRAIVBXXIV-6308 Do statistik přidány další tooltipy.
  TRAIVBXXIV-6349 V bitevním simulátoru lze nyní vymazat nebo obnovit počty jednotek kliknutím na ikonu jednotky.
  TRAIVBXXIV-6334 Aktualizovány barvy regionů na mapě za účelem zlepšení viditelnosti.
  TRAIVBXXIV-6286 Při úpravě nebo přidání položky do farmlistu bude zobrazený typ jednotky vždy patřit národu vesnice, ke které příslušný farmlist patří.
  TRAIVBXXIV-6287 Bitevní hlášení nyní zobrazují správné jednotky i v případě, že hrdinova vesnice patří jinému národu než účet.
  TRAIVBXXIV-6381 Žebříček ofenzivní síly je aktualizován i po bitvách, v nichž zemřou jednotky získané z dobrodružných výprav.
  TRAIVBXXIV-6379 Žebříček ofenzivní síly je aktualizován i když jednotky vyhladoví nebo přijdou z dobrodružných výprav.
  TRAIVBXXIV-6355 Do denních úkolů se nyní započítávají všechny jednotky.
  TRAIVBXXIV-6341 Počet aktivovaných účtů se nyní počítá správně.
  TRAIVBXXIV-6373 Čísla jsou nyní zobrazena správně.
  TRAIVBXXIV-6364 Již není možné vybrat div světa na úrovni 0 pro okamžité zbourání.
  TRAIVBXXIV-6326 Opravena délka slov/textů, které způsobovaly špatné rozložení ve statistikách.
  TRAIVBXXIV-6353 Jednotky zobrazené ve statistikách vesnic a na mapě jsou nyní správné.
  TRAIVBXXIV-6374 Vycvičení jednoho nebo dvou osadníků nedokončí úkol. Úkol lze dokončit pouze se třemi osadníky, i v případě, že byl dokončen již dříve.
  TRAIVBXXIV-6332 Součet průměrné obranné síly jednotek je nyní ve statistikách zobrazen správně.
  TRAIVBXXIV-6333 Opraven formát textu v sekci ve statistikách, kde se porovnává obranná síla.
  TRAIVBXXIV-6342 PtP: Špehovací hlášení: bránící jednotky byly zobrazeny jako jednotky národa účtu, nikoli jednotky národa vesnice, pokud ve vesnici nebyly žádné jednotky.
  TRAIVBXXIV-6336 PtP: Jednotky národa jsou vždy zobrazeny v hlášení, i v případě, že cílová vesnice byla zničena.
  TRAIVBXXIV-6357 Žebříček ofenzivní síly je nyní správně zobrazen i po sloučení jednotek.
  TRAIVBXXIV-6368 Opravena chyba s možností nastavení obchodních cest do divu světa s pouhou nabídkou spojenectví.

 • Changelog updatu (Hotdog 219) ze dne 28.11.2018 10:00 (SK servery - 13:00)


  Vylepšení:

  TRAIVBXXIV-6462 Přidány informace, jaké výhody přinese rozšíření budovy.
  TRAIVBXXIV-6412 Rozšíření informací o efektu budov, aby byl vidět i efekt následující úrovně.
  TRAIVBXXIV-6404 Uživatelské rozhraní rozšiřování budov nyní zobrazuje kulturní body a populaci.
  TRAIVBXXIV-6425 Uživatelské rozhraní rozšiřování budov má větší ikony s vylepšeným vzhledem.
  TRAIVBXXIV-6430 Některé ikony surovin byly nahrazeny novými.
  TRAIVBXXIV-6463 Ikony surovin u ceny rozšíření byly nahrazeny většími ikonami s vylepšeným vzhledem.
  TRAIVBXXIV-6415 Okno s budovou má nyní informace, které jdou "sbalit".
  TRAIVBXXIV-6227 U NPC obchodníka byl odstraněn limit na výměnu minimálně 50 surovin.
  TRAIVBXXIV-5752 Obrázky při výběru národa byly u Galů upraveny.
  TRAIVBXXIV-6433 Jména serverů jsou nyní delší.
  TRAIVBXXIV-6512 Hlášení, která informují o tom, že cílová vesnice byla smazána, mají nyní také nové pozadí.

  Opravy chyb a další změny:

  TRAIVBXXIV-6485 V IE11 a Edge byl odstraněn nevyužívaný horizontální posuvník ve statistikách.
  TRAIVBXXIV-6509 Špehovací útoky s nízkým počtem špehů proti Natarům nebo oázám se nyní v simulátoru počítají správně.
  TRAIVBXXIV-6500 Ikona "vlastní útočící jednotky" nyní správně zmizí při návratu jednotek z vesnice, která se změnila na natarskou.
  TRAIVBXXIV-6492 Při psaní zprávy v Chrome a využití tlačítka s BB kódem již posuvník neskáče na konec.
  TRAIVBXXIV-6471 Překrývající se prvky na stránce se statistikami se ve Firefoxu již nepřekrývají.
  TRAIVBXXIV-6483 Nyní je možné zrušit alianční práva u sebe sama a ve stejnou chvíli je přiřadit někomu jinému.
  TRAIVBXXIV-6461 Vylepšení ve zbrojnici nyní začínají vždy, když je k dispozici volný slot a dostatek surovin.
  TRAIVBXXIV-6344 Prohlížení dalších stránek jednotek na podpoře by již nemělo způsobovat zobrazování chyb.
  TRAIVBXXIV-6285 Stránkovací prvky již nejsou v Safari chybně umístěné.
  TRAIVBXXIV-6474 Přepínání mezi vesnicemi nyní přepne i na správný národ.
  TRAIVBXXIV-6467 Tlačítko na vylepšení jednotek je nyní vždy zašedlé, pokud není k dispozici dostatek surovin.
  TRAIVBXXIV-6466 Příliš dlouhá jména vesnic se nyní již neořezávají v okně s posíláním surovin.
  TRAIVBXXIV-6431 Simulace špehovacího útoku na vesnici bráněnou přírodou budou nyní vždy správné.
  TRAIVBXXIV-6440 Zástupci již nebudou mít jako výchozí nastavení pohybu nastavený útok místo podpory.
  TRAIVBXXIV-6434 U oživených jednotek se již bude zobrazovat národ vesnice, nikoliv národ účtu.
  TRAIVBXXIV-5779 Kopírování a vkládání souřadnic by nyní mělo fungovat spolehlivěji.
  TRAIVBXXIV-6419 Ve vesnicích dobytých od Natarů již nebudou zůstávat speciální budovy jednotlivých národů.
  TRAIVBXXIV-6379 Vyhladovělé jednotky a jednotky, které dorazí z výpravy, nyní správně aktualizují útočnou sílu.
  TRAIVBXXIV-6396 Bitevní simulátor: již se při simulaci katapultovacího útoku berou v úvahu i cíle na úrovni vyšší než 20.
  TRAIVBXXIV-6454 Při osvobození jednotek druhým útokem bylo z pastí vysvobozeno nesprávné množství jednotek - tato chyba byla nyní opravena.
  TRAIVBXXIV-6470 Při vytváření účtu již hráči nemůžou získat dvě vesnice.
  TRAIVBXXIV-6560 Již není možné pojmenovat div světa, pokud je na úrovni 0.

  black.png

  Post was edited 1 time, last by Black ().

 • Changelog updatu (petchofix 255) ze dne 19.12.2018 15:00 (SK servery - 13:00)


  Vylepšení:


  TRAIVBXXIV-6639 Přidán nový design k informacím o budovách.
  TRAIVBXXIV-6605 Aktivována zimní grafika. Ta se objeví v prosinci na běžných serverech Travian: Legends
  TRAIVBXXIV-5521 Animace sněhu je ve výchozím nastavení vypnuta v prohlížečích IE a Edge, ale lze ji manuálně aktivovat v nastavení hry. Tím je zvýšen celkový výkon obou prohlížečů.
  TRAIVBXXIV-6549 Na herní světy, které začnou po 1. 1. 2019, budou přidány vyrovnávací změny. Více informací najdete zde: Změny rovnováhy hry
  TRAIVBXXIV-6444 I vesnice bez shromaždiště se může stát novou domovskou vesnicí hrdiny.


  Opravy chyb a další změny:


  TRAIVBXXIV-6592 Artefakty na odolnější budovy nyní během bitev nezvyšují stabilitu zdí až po bitvě (tzn. po výpočtu poškození beranidly), ale i během bitvy.
  TRAIVBXXIV-6398 Aktualizovány barvy regionů za účelem zlepšení rozlišení jednotlivých oblastí na mapě.
  TRAIVBXXIV-6536 Kameník nyní během bitev nezvyšuje stabilitu zdí až po bitvě (tzn. po výpočtu poškození beranidly), ale i během bitvy.
  TRAIVBXXIV-6477 Zlepšen proces pozvání do aliance, aby byl pro hráče srozumitelnější.
  TRAIVBXXIV-6528 Při otevření mapy nyní políčka souřadnic zobrazují souřadnice aktuální vesnice. Toto funguje i pro posun po mapě a klikání. Po kliknutí na vycentrování mapy se také zobrazí správné souřadnice.
  TRAIVBXXIV-6570 Záložka „Vydělat zlaté“ je nyní nepřístupná pro zástupce.
  TRAIVBXXIV-6442 Vesnice s artefakty na vícejazyčných serverech jsou nyní přeloženy do nastaveného jazyka.
  TRAIVBXXIV-6610 Text, ikony a čas oživení hrdiny jsou nyní na stejném řádku.
  TRAIVBXXIV-6619 Hrdina se již neobjevuje vedle přírody v hlášeních po dobytí oázy.
  TRAIVBXXIV-6583 Označení hráči a aliance na mapě jsou nyní klikatelní.
  TRAIVBXXIV-6552 Přehled aliančních bonusů: dárci týdne ne vždy fungovali správně.
  TRAIVBXXIV-6142 Po útoku na hlavní vesnici je v hlášení informace o úhybu jednotek zobrazena jen obránci.
  TRAIVBXXIV-5890 U vesnic poblíž hraničních souřadnic se nezobrazovala hlášení z okolí – opraveno.
  TRAIVBXXIV-6587 Políčka označená vlajkami jsou nyní klikatelná. Smazání vlajek u políček nyní odstraní vlajku i z mapy. Dialog na úpravu se nyní po úpravě vlajky automaticky zavře.
  TRAIVBXXIV-6558 NPC: zbývající hodnota je negativní, pokud hráč nemá dost surovin.
  TRAIVBXXIV-6553 „Přidat do farmlistu“ nyní zobrazuje první farmlist a nezobrazuje jednotky. Při úpravě vesnice ve farmlistu se také zobrazí možnost přidat stejnou vesnici do jiného farmlistu.
  TRAIVBXXIV-6554 Specifické budovy jednotlivých národů se zbourají po převzetí vesnice Natary.
  TRAIVBXXIV-6560 Hráči již nebudou moci zadat jméno divu světa na úrovni 0.

 • Changelog updatu (petchofix 255.5) ze dne 03.01.2018 15:00 (SK servery - 13:00)


  TRAIVBXXIV-6720 - Shromazdiste: preposilani jednotek z oazy je opet mozne

  TRAIVBXXIV-6676 - Vyrocni special 2018: budovy specificke pro hlavni vesnici se jiz smazou pri prevzeti vesnice natary

  TRAIVBXXIV-6650 - Informace o budove uz zobrazuje spravne hodnoty populace a kulturnich bodu pri urovni budovy/pole 0

  TRAIVBXXIV-6326 - Statistiky se jiz nezalamuji kvuli prilis dlouhym slovum u nekterych jazyku

  TRAIVBXXIV-6649 - Nove statistiky sily armady opraveny


  Na posledni chvili pridana oprava:

  TRAIVBXXIV-6711 - uz neni mozne nastavovat zmenu domovske vesnice v pripade odeslani hrdiny do zabrane oazy.

  U teto chyby prosim mejte na vedomi, ze stale jsou nejake oazy poskozene a vase jednotky se tam muzou zaseknout. V takovem pripade nas prosim kontaktujte na support se souradnici oazy o kterou jde.

  black.png

  Post was edited 1 time, last by Black ().

 • Changelog updatu (petchofix 278.4) ze dne 18.01.2018 11:00 (SK servery - 17.01.2018 15:00)  Vylepšení:


  TRAIVBXXIV-6641 - Přidány statistiky do hlášení z boje a bojového simulátoru.

  2019-01-11_12-07-58.png

  TRAIVBXXIV-6577 - Regionální antická síla se nyní může automaticky prodloužit po skončení. Spotřebuje se tím denní aktivace zdarma (pokud je k dispozici) nebo zlaté. Tuto funkci si můžete aktivovat vedle odpočtu antické síly v pokladnici.
  2019-01-11_12-08-53.png

  TRAIVBXXIV-6616 - Účty římské, galské a germánské stráže byly odstraněny z Path to Pandora, protože tam nejsou potřeba.

  TRAIVBXXIV-6658 - Rozložení různých typů hlášení bylo vylepšeno, nyní je u všech stejný styl.


  Opravy chyb:
  TRAIVBXXIV-6731 - Opravena chyba, která způsobovala, že se zobrazovalo jen prvních 10 hlášení z okolí.

 • Changelog updatu (petchofix 285.3) ze dne 04.02.2019 11:00 (SK servery - 01.02.2019 15:00)


  Funkce:

  TRAIVBXXIV-6719 Zablokovaní hráči již nemají přístup k mapě
  TRAIVBXXIV-6695 Hráči se nyní můžou registrovat i s neobvyklými e-mailovými adresami

  Opravy chyb:

  TRAIVBXXIV-6814 Již není možné překročit limit darů na alianční bonus
  TRAIVBXXIV-6750 Zobrazení hlášení o útoku na opuštěné údolí bylo opraveno
  TRAIVBXXIV-6768 Seznam předmětů do pravé ruky pro hrdinu již není v bitevním simulátoru oříznutý
  TRAIVBXXIV-6479 Mapa: Regiony: opraveno chybné zobrazení některých obrázků pro opuštěná údolí v některých regionech
  TRAIVBXXIV-6700 Opravena velikost textového pole pro odkazy a posílání/stahování jednotek

 • Changelog updatu (petchofix 285.7) ze dne 12.02.2019


  Opravy chyb:

  TRAIVBXXIV-6832 Regionální sílu není možné automaticky reaktivovat, pokud je úroveň pokladnice příliš nízká.

  TRAIVBXXIV-6856 Obrana zdi nyní odpovídá národu vesnice, nikoli národu účtu.

 • Changelog updatu (petchofix 306.1) ze dne 22.02.2019 11:00


  Funkce:

  TRAIVBXXIV-6756 Žebříček surovin ve statistikách je také rozdělen na denní a za celou dobu trvání serveru, podobně jako je to např. u kulturních bodů.

  TRAIVBXXIV-6540 Přidáno nastavení minut u obchodních cest. Čas odchodu či příchodu obchodníků lze nyní zvolit při nastavování nových obchodních cest. Více zde: Změny obchodních cest

  TRAIVBXXIV-6812 K řádku s bojovou silou ve statistikách v hlášení byl přidán vysvětlující tooltip.


  Opravy chyb:
  TRAIVBXXIV-6794 Při pokusu o výměnu surovin u NPC obchodníka se již nebude zobrazovat zpráva o chybných parametrech.

  TRAIVBXXIV-6851 Pokud se pomocí e-mailu nebo přezdívky přihlásíte na neaktivovaný účet, budete přesměrování na aktivační obrazovku.

  TRAIVBXXIV-6864 Hráči, kteří neaktivovali svůj účet, nejsou započítáváni do statistik serveru.

  black.png

  Post was edited 2 times, last by Black ().

 • Changelog updatu (petchofix 312) ze dne 01.03.2019 11:00


  Funkce:
  TRAIVBXXIV-6865 Pokud je vesnice dobyta hráčem, který není jejím předchozím vlastníkem nebo není součástí stejné aliance či konfederace, další obchodní cesty jsou zrušeny.
  TRAIVBXXIV-6846 Denní úkol s přispěním na alianční bonus se nyní automaticky splní, pokud jsou všechny bonusy již na maximu.

  Opravy chyb:
  TRAIVBXXIV-6839 Změna jména účtu již nevede ke zobrazování chybného času u založení druhé vesnice ve statistikách serveru.
  TRAIVBXXIV-6795 Nataři již nejsou zahrnuti v obecných statistikách vojenské síly.
  TRAIVBXXIV-6769 BB kódy nyní fungují ve všech jazycích dostupných na serveru.

 • Changelog updatu (coffeebreak 323) ze dne 08.03.2019 11:00


  Funkce:


  TRAIVBXXIV-6863 Pokud hráč přesune farmu do farmlistu, který již obsahuje tentýž cíl, objeví se okno se žádostí o potvrzení.
  TRAIVBXXIV-6663 Tlačítko "Hraj nyní" je nyní při aktivaci nového účtu deaktivováno a zobrazuje animaci "načítání".
  TRAIVBXXIV-6667 Ikony Natarů v profilu hráče byly nahrazeny

  black.png

  Post was edited 1 time, last by Black ().

 • Patch (coffeebreak 323.12) ze dne 12.03.2019 13:03


  Opravy chyb:

  TRAIVBXXIV-6950 Odkaz v e-mailu o startu serveru vede nyní přímo k registračnímu oknu pro nový server.

  TRAIVBXXIV-6655 Opravena vzácně se objevující chyba, která způsobila odečtení zlatých bez prodloužení Plus účtu.

  black.png

  Post was edited 1 time, last by Black ().

 • Hotfix (coffeebreak 323.13) ze dne 13.03.2019 13:03


  Opravy chyb:

  TRAIVBXXIV-6951 Opravena vzácně se objevující chyba, která způsobila odečtení zlatých bez prodloužení bonusu k produkci surovin.

  TRAIVBXXIV-6970 Opravena chyba, která způsobovala nemožnost dát hrdinovi "do batůžku" masti.

  black.png

  Post was edited 1 time, last by Black ().

 • Update (coffeebreak 341.1) ze dne 26.03.2019 11:03


  Funkce:

  TRAIVBXXIV-6216 - Odkaz "K dobrodružství" je nyní deaktivován, pokud hrdina není doma.

  TRAIVBXXIV-6693 - Staré ikonky času byly nahrazeny novými.

  TRAIVBXXIV-6938 - Videa nyní začínají automaticky po kliknutí na tlačítko "Rozšířit o 25 % rychleji".

  TRAIVBXXIV-6803 - NPC obchodníka lze nyní používat i bez tržiště.

  TRAIVBXXIV-6896 - Ve verzi Path to Pandora jsou nyní sousední regiony zobrazeny v detailech o regionu.

 • Update (coffeebreak 351.1) ze dne 05.04.2019 11:03


  Funkce:

  TRAIVBXXIV-6537 - Nyní lze nastavit jednotky jako oblíbené, takže se pak budou objevovat nahoře v seznamu jednotek v příslušných budovách na výcvik jednotek.

  TRAIVBXXIV-6939 - Přidána notifikace po přehrání videa, která potvrzuje zahájení stavby budovy se 25% zkrácením doby stavby.

  TRAIVBXXIV-6939 - Po zhlédnutí reklamy se přehrávač videa zavře.

  TRAIVBXXIV-6937 - Přidáno upozornění na zrušení přehrávání videa, pokud hráč klikne mimo okno s videem.


  Opravy chyb:

  TRAIVBXXIV-6964 - Opraveno nesprávné zarovnání některých prvků ve statistikách.

  TRAIVBXXIV-6946 - Přidán tooltip k pořadí aliance v žebříčku podle surovin.

  TRAIVBXXIV-6936 - Předměty, které má hrdina oblečené, se nyní automaticky zkopírují do bitevního simulátoru.

  TRAIVBXXIV-6945 - Tlačítko pro skrytí/zobrazení dalších informací v postranním okně s hrdinou má nyní správný tooltip.

  TRAIVBXXIV-6974 - Po přejetí myší přes cihelnu se zobrazí správný stín.

  TRAIVBXXIV-6949 - Aktivace nápovědy k uživatelskému rozhraní v tutoriálu již nerozbije tlačítka.

 • Update (coffeebreak 362.2) ze dne 18.04.2019 11:03


  Funkce:

  TRAIVBXXIV-6989 - Při vytváření obchodní cesty se zobrazuje nová možnost: "Opakovat každých X hodin", kde si můžete vybrat konkrétní počet hodin. To vám umožní rychle vytvořit více obchodních cest v pravidelných intervalech. Více zde: Změny obchodních cest
  TRAIVBXXIV-6940 - Nový design rámečku videí.
  TRAIVBXXIV-6943 - Přidány informace k dennímu úkolu s darováním na alianční bonus, kdy a na kolik se zvýší požadované množství surovin.
  TRAIVBXXIV-6537 - Nyní lze nastavit jednotky jako oblíbené, takže se pak budou objevovat nahoře v seznamu jednotek v příslušných budovách na výcvik jednotek.
  TRAIVBXXIV-6917 - Ve verzi Path to Pandora je v aliančním okénku nové tlačítko: Přehled regionů, které vede k regionu, v němž se nachází momentálně aktivní vesnice.
  TRAIVBXXIV-6918 - Path to Pandora: přepracován přehled regionů v ambasádě.


  Opravy chyb:

  TRAIVBXXIV-6933 - Obchodní cesta do vesnice s artefaktem v konfederaci bude po ztrátě artefaktu zrušena.
  TRAIVBXXIV-7040 - Přidáno chybové hlášení, které informuje hráče v případě, že zapomenou zadat čas dodávky při nastavování obchodní cesty.
  TRAIVBXXIV-6923 - Spotřeba obilí v hlášeních nyní zobrazuje jen základní hodnoty, již se nepočítají bonusy.

 • Update (coffeebreak 369.2) ze dne 10.05.2019 11:03


  Funkce:

  TRAIVBXXIV-7033, TRAIVBXXIV-7057 - Podpory budou poslány do své domovské vesnice, pokud je podpořený hráč zablokovaný déle než 3 dny (z libovolného důvodu). Zablokovaní hráči o tom budou informováni zprávou v infoboxu, která bude také obsahovat odpočet, kdy dojde k vrácení podpor.


  Opravy chyb:

  TRAIVBXXIV-6870 - Opraveny překrývající se texty ve statistikách v IE11 a jazycích psaných zprava doleva.

  TRAIVBXXIV-7094 - Opravena chyba s nemizící ikonou ve farmlistu po loupeži.