[SS] Nhật ký: ngày...tháng...năm...!!!

 • Hôm nay 30/5/11 tức là còn 2 ngày nữa là tết thiếu nhi. :tt1:. ta rất thích con nít, thích nhất giai đoạn tạo ra chúng nó :JFBQ00191070412A:
  Tức là còn 2 ngày nữa mới có lương.hu hu:o021:

 • Hôm nay 30/5/11 tức là còn 2 ngày nữa là tết thiếu nhi. :tt1:. ta rất thích con nít, thích nhất giai đoạn tạo ra chúng nó :JFBQ00191070412A:
  Tức là còn 2 ngày nữa mới có lương.hu hu:o021:  chia một nửa nhá :o012:

 • đừng cóa mở topic mới, ko ngừi ta bảo ham hố giả dạng bi giờ :dead:

 • đừng cóa mở topic mới, ko ngừi ta bảo ham hố giả dạng bi giờ :dead:


  giật mình đến thế cơ à :o057:

 • ta tránh mi rồi, lẵng nhẵng theo ta mãi thế
  ta thù dai lắm đấy :o050:

 • ta tránh mi rồi, lẵng nhẵng theo ta mãi thế
  ta thù dai lắm đấy :o050:


  ok ta chỉ muốn khẳng định lại thông tin chút thôi, chứ ta đã tránh mi từ cuối tuần trước rồi :yociexp47:

 • Hiện tại có 3 người đang đọc chủ đề này. (3 thành viên và 0 khách)

  • nhoccon_sitinh
  • gamonhon
  • Thằng phiêu hay đứa nào đới ?? Ở lại nhá, ta chuồn thoai !!:o057:
  • Nó mà kéo lại thì mất đời giai !! :o057:
 • với tên điên tiến dần đến âm vô cực thì nhỏ mọn chút chã sao :yociexp103:  còn kụ thì đã chờ sẵn ở đó :o012:

 • ok ta chỉ muốn khẳng định lại thông tin chút thôi, chứ ta đã tránh mi từ cuối tuần trước rồi :yociexp47:  thiếu qué gì cách kiểm chứng thông tin, chỉ có mi là luôn thích làm cái hý trường này thành cái chợ

 • Hiện tại có 3 người đang đọc chủ đề này. (3 thành viên và 0 khách)

  • nhoccon_sitinh
  • gamonhon
  • Thằng phiêu hay đứa nào đới ?? Ở lại nhá, ta chuồn thoai !!:o057:
  • Nó mà kéo lại thì mất đời giai !! :o057:  xùy xùy .... :o050:

 • với tên điên tiến dần đến âm vô cực thì nhỏ mọn chút chã sao :yociexp103:


  sỉ nhục người khác ấy là tự xỉ vả mình :yociexp47:

970x250_5Tribes.png