Chỗ cãi nhau

 • Đơi là nơi đệ kãy nhau :JFBQ00193070413A:


  Tờ đó kũm hĩu đc. règ níu như kó chiện j` qá bức xúc thì zô đêy :JFBQ00193070413A:

 • @chệ sún: đc. luôn, khi nào bức xúc qá zô đơi kũm đc. :o038:


  @đào: thề lèm seo :o03:

 • Các bạn cứ chởi nhau nhiệt tình vào, có gì căng quá mình báo mod "hòa giải" giúp cho! :o057:

 • khi nào bức xúc taz sẽ lôy 2p nềi lin


  Sao mỗi lần thầy bài của em là miệng anh nó méo xệch đi thế nhỉ! :JFBQ00219070525B:

 • Quote

  Hễy ckả lời iz... zỳ skao taz skốh... ckên kõy đời nềi... kòn rì đệ lóy... taz tkệk xự pùn... khi đk. skih za... nhơn đã kó ay... lui taz za khõi íz ngkĩ ók... đệ rồu... ta kó mụt kuộk skốh tút hưn ckăg...!...?


  Còn cái sigh này nữa! Đọc mỏi mồm éo hết! XD

 • Ta đang bức xưc vì 1 thằng có 3 làng gửi lính đến tưởng gửi cata tạo ra cả đống pha-lăng ko bik làm gì nữa đâm đầu vào ốc đảo cho chết hết

tg_TL-DQ4_970x250_181126.jpg