Chỗ cãi nhau

📝Farewell to Forums📝

The forum is currently in read-only mode that will last till July 07th, 2021.

You will find news and all relevant information about the game in our Travian: Legends blog.
For live conversations and interaction with the community join us in official Travian: Legends Discord server.
 • Đơi là nơi đệ kãy nhau :JFBQ00193070413A:


  Tờ đó kũm hĩu đc. règ níu như kó chiện j` qá bức xúc thì zô đêy :JFBQ00193070413A:

 • ko co' chiên bức xúc zô đêy được hem :o025:

 • @chệ sún: đc. luôn, khi nào bức xúc qá zô đơi kũm đc. :o038:


  @đào: thề lèm seo :o03:

 • Các bạn cứ chởi nhau nhiệt tình vào, có gì căng quá mình báo mod "hòa giải" giúp cho! :o057:

 • khi nào bức xúc taz sẽ lôy 2p nềi lin

 • khi nào bức xúc taz sẽ lôy 2p nềi lin


  Sao mỗi lần thầy bài của em là miệng anh nó méo xệch đi thế nhỉ! :JFBQ00219070525B:

 • Quote

  Hễy ckả lời iz... zỳ skao taz skốh... ckên kõy đời nềi... kòn rì đệ lóy... taz tkệk xự pùn... khi đk. skih za... nhơn đã kó ay... lui taz za khõi íz ngkĩ ók... đệ rồu... ta kó mụt kuộk skốh tút hưn ckăg...!...?


  Còn cái sigh này nữa! Đọc mỏi mồm éo hết! XD

 • Còn cái sigh này nữa! Đọc mỏi mồm éo hết! XD


  để ta tát vỡ mồm ngươi :die:

 • Ta đang bức xưc vì 1 thằng có 3 làng gửi lính đến tưởng gửi cata tạo ra cả đống pha-lăng ko bik làm gì nữa đâm đầu vào ốc đảo cho chết hết

 • ko co' chiên bức xúc zô đêy được hem :o025:


  Có chuyện bức xúc mà ko vô đây có đc hem :o025: