[DK] Changelogs: T4.4

After the holiday break, we are opening again the suggestion channel on Public Suggestions Board that gets updated on weekly basis.

The process is the following:
🔸 First, discuss your suggestion with the community in the #💬│suggestions-discussions channel
🔸 Once the suggestion is final and contains all the details post it in the #🎮│suggestions channel
🔸 A team member will review the suggestion and either give feedback or add the suggestion to the #📋│suggestions-vote channel
🔸 Around once per week the voted suggestions are evaluated by Game Design, a note is added on the Trello Board and they are moved to the most suitable list within the board.

Please note:
🔹 Suggestions may take up to 4 days to be processed (depending on the team availability)
🔹 Do NOT place more than one suggestion per message in the #🎮│suggestions channel
 • T4.4 (hotdog) Patch 177.4 (3719)


  Rettede fejl:

  • Når man har landsbyer med forskellige folkelsag, virker skift mellem farmlister mellem folkelslag's tropper igen.
  • IE11: Statistikker 2.0: Der vil ikke længere være en blank side i stedet for Statistikker.
  • Nu vil troppe opgraderingers knappen være gråt når man ikke har nok råstoffer.
  • Markedsplads: Landsby navne der var lange blev ikke forkortet når den var for lang.
  • Lille opløsning: Instruktion: Billeder af bygninger vises nu.
  • Forsamlingsplads: Farmliste: Det er nu muligt at åbne alle farmlister.
  • Forsamlingsplads: Genopivet tropper blev altid vist som konto-folkelslaget når de var på vej.
  • Kampsimulatoren: Hvis naturen er tilføjet som opbakning, vil angribene spioner dø.
  • Kampsimulatoren: Alliance bonus virker nu korrekt.
  • Statistikker: Lange numre vil ikke længere skabe et overflow i "indtil nu" i kultur point fremskidt.
  • Safari: RTL: Paginator bliver nu korrekt vist.
  • Kopier og indsæt koordinater i spillet virker nu uden problemer i alle browsere.
  • IE11 og Egde har nu en korrekt scrollbar i dorf 2


  Opdateringen finder sted den 31. oktober 2018 kl. 15:00 dansk tid. Nedetiden ventes at vare i omkring 5 minutter.

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.

 • T4.4 (hotdog) Patch 177.5 (3723)


  Rettede fejl:

  • Rettet et IGM problem i chrome som gjorde at beskeder scrollede når man tilføjede ikoner.
  • Ikoner og tekst overlappede problemer er rettet i de nye statistikker.
  • Fejlen med hvor ingen alliance medlemmer havde rettigheder når en spiller overgav sine rettigheder til andre spiller (give dem og derefter fratage sine egne rettigheder) er rettet.
  • Opgradering af tropper på erobrede landsbyer tilhørende andre folkeslag virker nu.
  • Helte genstande: Bure vil ikke længere dukke op to gange når man giver dem til helten.
  • Helte genstande: at flytte en genstand bag en anden element/boks, vil ikke længere gøre at genstanden fortsat følger musemarkøren.
  • Saml tropper vil ikke længere forsvinde når forstærkninger er vist på den anden side i forsamlingsplads.
  • Ny kampsimulator subsystem: Ørnens Øjne artefakt vil nu have en effekt på simulering af spionage.
  • Ny kampsimulator subsystem: Kamp artefakter har nu effekt på kampe når regioner er aktiveret.
  • Ny kampsimulator subsystem: Fælder: Det korrekte antal af frigivne tropper vil nu blive vist ved anden angreb.
  • Ny kampsimulator subsystem: Spionage angreb tager nu gennemført hvis der er forstærkede spioner i en landsby.

  Opdatering er installeret på alle DK og nordiske spilverdener.

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.

 • T4.4 (hotdog) Patch 219.2 (3737) (Tidligere T4.4 (hotdog) Release 219 (3733))


  Forbedringer:

  • Der er tilføjet bygningsinformation om fordelene ved opgradering af en bygning.
  • Information om bygningseffekt er udvidet for at vise næste trins effekt.
  • Brugerflade for bygningsopgradering viser nu kulturpoint og indbyggertal.
  • Brugerflade for bygningsopgradering har større ikoner med et forbedret udseende.
  • Visse råstofikoner er erstattet af nye ikoner.
  • Råstofikoner relaterede til prisinformation er erstattet med større ikoner med forbedret udseende.
  • Bygningsvindue har nu information der kan lukkes ned.
  • Handelsgrænse på mindre end 50 råstoffer er fjernet fra NPC-handelsmanden.
  • Billede til valg af folkeslag er erstattet for gallerne.
  • Servernavne er nu generelt længere.
  • Rapporter der viser at mållandsbyen er slettet har nu også den nye baggrund.


  Fejlrettelser og andre ændringer:

  • Ubrugt horisontal scroll-bjælke i statistik er fjernet i IE11 og Edge.
  • Spionangreb med lave antal mod natarer eller oaser beregnes nu korrekt i simulatoren.
  • Ikonet for "egne angribende tropper" forsvinder nu som forventet, når tropper vender tilbage fra en landsby der er skiftet til natarer.
  • Når man skriver en besked i Chrome og bruger en BB-knap, springer scroll-bjælken ikke længere til bunden.
  • Overlappende elementer på statistiksiden overlapper ikke længere i Firefox.
  • Det er nu muligt at fjerne alliancerettigheder fra dig selv og samtidig give dem til en anden.
  • Smedjeopgraderinger starter nu altid, når der er en ledig plads og nok råstoffer.
  • Visning af mere end første side af opbakkende tropper bør ikke længere medføre fejl.
  • Sideinddelingselementer er ikke længere fejlplaceret i Safari.
  • Skift mellem landsbyer skifter nu til det rigtige folkeslag.
  • Knappen til troppeopgradering er nu altid grå, når der ikke er nok råstoffer.
  • Landsbynavne beskæres ikke længere, hvis de er for lange i "send råstoffer"-vinduet.
  • Simulering af et spionangreb på en landsby forsvaret af naturenheder resulterer ikke længere i at spionerne overlever.
  • Sittere har ikke længere "plyndring" valgt som standardbevægelse i stedet for "opbakning".
  • Gendannede tropper vises ikke længere som kontoens folkeslag i stedet for landsbyens folkeslag.
  • Kopiering og indsætning af koordinater bør nu virke bedre.
  • Landsbyer erobret af natarer vil ikke længere lade folkeslagsbygninger blive stående.
  • Sultende tropper og tropper der ankommer fra eventyr opdaterer nu deres offensive styrke korrekt.
  • Kampsimulator: Måltrin for katapulter tages nu i betragtning hvis over trin 20.
  • Når tropper blev befriet af et nyt angreb, blev et forkert antal frigivet fra fælderne; dette er nu rettet.
  • Ved oprettelse af en konto kan spillere ikke længere få to landsbyer.

  Opdatering vil blive installeret sammen med T4.4 (hotdog) Patch 219.6 (3737).

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.

 • T4.4 (hotdog) Patch 219.6 (3737)


  Fejlrettelser:

  Det er ikke længere muligt, at give et verdensvidunder et navn ved trin 0..


  Opdateringen finder sted den 26. november kl. 13:00 dansk tid med et ventet nedetid på op til 30 minutter på danske spilverdener.

  Opdateringen finder sted den 28. november kl. 13:00 dansk tid med et ventet nedetid på på til 30 minutter på de nordiske spilverdener.

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.

  Post was edited 1 time, last by Ridder Huma ().

 • T4.4 (Petchofix) Approval 255 (3785)


  Nyheder:

  • Fuldt udvidet design er tilføjet til den gamle bygningsvisning
  • Vinterfeature er aktiveret. Denne starter i december og kun på almindelige Travian: Legends-spilverdener.
  • Animation af sne er deaktiveret som standard i IE og Edge-browsere, men kan stadig aktiveres manuelt i spilindstillingerne. Dette øger den samlede ydelse for begge browsere.
  • Balanceændringer bliver implementeret på spilverdener, som starter efter den 1. januar 2019. Du kan finde flere informationer her: [DK] Balance ændringer
  • En landsby uden forsamlingsplads kan blive heltens nye hjemmelandsby.


  Rettede fejl:

  • Artefakter som understøtter mure under kampe øger nu ikke kun stabiliteten for murene efter kampen (når rambukkes skade gives) men også i den faktiske kamp.
  • Farver på regionskort er opdateret for at øge tydeligheden af kortområder.
  • Stenhuggeren øger nu ikke kun stabiliteten for murene efter kampen (når rambukkes skade gives) men også i den faktiske kamp.
  • Processen for indbydelse til alliance er forbedret, for at være mere tydelig for spillerne.
  • Når verdenskortet åbnes viser koordinatfelterne nu de nuværende landsbykoordinater. Dette virker også med "drag'n'drop", taster og klik. Klik på "Centrer kort" viser nu også de rigtige koordinater.
  • Panelet "Optjen guld" kan ikke tilgås af en sitter.
  • Artefaktlandsbyer på flersprogede servere lokaliseres nu til det sprog, som er valgt i indstillingerne.
  • Teksten til genoplivning af helten, ikoner og tid bliver nu på samme linje.
  • Helten vises ikke længere ved siden af naturen i rapporter, når en oase er annekteret.
  • De rigtige ref-links fra venner implementeres nu for bosnisk og serbisk.
  • Markerede spillere og alliancer er nu klikbare på kortomridset.
  • Alliancebonus: Oversigt: Ugens bidragsydere virkede ikke korrekt før den daglige nulstilling.
  • Beskeden til troppeundvigelse vises kun for forsvareren, når hovedlandsbyen er blevet angrebet.
  • Ingen nærområderapporter blev vist for landsbyer tæt på grænsekoordinater; denne fejl er rettet.
  • Markerede felter er nu klikbare. Sletning af markerede felter fjerner dem fra kortet. Redigeringsdialog lukker nu automatisk efter redigering af markeringen.
  • NPC: Overskydende værdi vises som negativ, når en spiller ikke har nok råstoffer.
  • "Tilføj til farmliste" viser nu den første farmliste og ingen tropper. Redigering af en landsby i farmlisten tilføjer også muligheden for at tilføje den samme landsby til en anden farmliste.
  • Folkeslagsspecifikke bygninger i natarlandsbyer slettes nu efter de bliver natarer.
  • Spillere kan ikke indsætte et navn, når verdensvidunderet er trin 0 efter denne fejlrettelse.


  Opdateringen finder sted på de danske spilverdener den 18. december 2018 kl. 10:00 dansk tid.

  Opdateringen finder sted på de nordiske spilverdener den 19. december 2018 kl. 13:00 dansk tid.

  På begge dage ventes nedetiden at vare mellem 5 til 30 minutter.

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.

 • T4.4 (petchofix) 255.5 (3803)


  Fejlrettelser:

  • Forsamlingsplads: Det er nu igen muligt at bruge videresend tropper i oaser.
  • AS2018: Bygninger som kun kan bygges i hovedlandsbyer, bliver nu slettet fra landsbyen når den har været ejet af Natarer.
  • Bygningsoversigt viser ikke længere forkerte indbyggertal og kulturpoint når bygninger er på trin 0.
  • Længden på ord/strenge vil ikke længere bryde layouten for nogle sprog i generelt fanen i statistikker.


  Opdateringen finder sted den 3. januar 2019 kl. 13:00 dansk tid på danske og nordiske spilverdener.

  Nedetiden ventes vare mellem 5 til 30 minutter.

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.

 • T4.4 (petchofix) 278.3 (3811)

  Forbedringer:
  Statistikker er blevet tilføjet til kamprapporter og kampsimulator.


  2019-01-11_12-07-58.png
  Den regionale oldtidskraft kan nu genaktiveres automatisk, når den udløber. Dette bruger den daglige, gratis aktivering (hvis muligt) eller guld. Denne funktion er tilgængelig som afkrydsningsboks ved siden af nedtællingen til oldtidskraft i skatkammeret.
  2019-01-11_12-08-53.png
  Romersk, gallisk og germansk vagt-kontiene er fjernet fra Path to Pandora-versionen, da de var overflødige.


  Layoutet for diverse rapporttyper er nu blevet forbedret og har samme udseende.

  Fejl:
  En fejl som medførte at kun de ti første nærområderapporter blev vist, er blevet rettet.


  Opdateringen vil blive installeret på DK3 og de nordiske spilverdener den 17.01.2019 kl. 15:00 dansk tid. Opdateringen ventes at vare mellem 5 til 30 minutter.

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.

  Post was edited 4 times, last by Ridder Huma ().

 • T4.4 (petchofix) Udgivelse 285.3 (3825)


  Funktioner:

  • Spærrede spillere har ikke længere adgang til kortet
  • Spillere kan nu tilmelde sig med usædvanlige e-mailadresser.


  Fejl:

  • Det er ikke længere muligt at overskride donationsgrænsen for alliancebonusser
  • Visning af "Angreb på forladt dal"-rapporter er rettet
  • Listen over højrehåndsgenstande til helten i kampsimulatoren er ikke længere beskåret
  • Kort: Regioner: En forkert visning af råstofbilleder for forladte dale i visse regioner er rettet
  • Størrelsen på tekstfeltet er rettet til for links og afsendelse/tilbagetrækning af tropper


  Opdateringen finder sted på DK3 og de nordiske spilverdener den 1. Februar kl 15:00 dansk tid. Der forventes nedetid på op til 30 minutter.

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.

 • T4.4 (petchofix) 285.7 (3843)


  Fejlrettelser:

  • Regionale kræfter kan ikke genaktiveres automatisk, hvis niveauet på skatkammeret er for lavt.
  • Murens forsvar matcher landsbyens folkeslag og ikke kontoens folkeslag.

  Opdateringen er installeret den 12. februar 2019.


  T4.4 (petchofix) Release 306.1 (3850)


  Funktioner:

  • Råstofrang i statistik opdeles i "pr. dag" og "indtil nu" (ligesom rangliste for kulturpoint).
  • 'Sæt-til-minut' i stedet for 'sæt-til-time'-indstilling af handelsruter er tilføjet. Afsendelses- og modtagelsestid kan vælges ved opsætning af nye handelsruter. Læs mere om det på [DK] Justeringer i Handelsruter
  • Hjælpetip er tilføjet til kampstyrkelinjen i rapportstatistik.


  Fejl:

  • Besked om forkert parameter vises ikke længere når man forsøger at veksle råstoffer med NPC-handelsmanden.
  • Hvis du logger ind på en ikke aktiveret konto med e-mail eller brugernavn, bliver du sendt videre til aktiveringssiden.
  • Spillere som ikke har aktiveret kontoen tælles ikke med i serverstatistik.


  Opdateringen finder sted på alle nordiske spilverdener (der er ikke længere nogen danske spilverdener!) den 21. februar 2019 kl. 13:00 dansk tid. Nedetiden ventes at vare op til 10 minutter.

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.

 • T4.4 (petchofix) Release 312 (3853)


  Funktioner:

  • Hvis en landsby er blevet erobret af en spiller, som ikke er den tidligere ejer eller en del af den samme alliance eller samme forbund, vil alle yderligere planlagte råstofleverancer blive aflyst.
  • Den daglige opgave for bidrag til alliance fuldføres nu hvis alle bonusser er i maks. eller hvis opgraderingen er i maks.


  Fejlrettelser:

  • Skift af kontonavn ændrer ikke længere tidspunkt for bosættelse af anden landsby i serverens tidslinje under statistik.
  • Natarer er ikke længere inkluderet i generel statistik over militær styrke.
  • BB-koder virker nu for alle tilgængelige sprog på serveren.


  Opdateringen finder sted på alle nordiske spilverdener (der er ikke længere nogen danske spilverdener!) den 28. februar 2019 kl. 13:00 dansk tid. Nedetiden ventes at vare op til 10 minutter.

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.

 • T4.4 Release Coffeebreak 323 (3867)


  Funktioner:

  • Hvis en spiller flytter en farm til en anden farmliste, som allerede omfatter samme mål, vises nu en bekræftelsesbesked.
  • Knappen "Spil nu" er nu deaktiveret og har et animeret "indlæser"-billede ved aktivering af en ny konto
  • Natarikonerne i spillerprofilen er erstattet

  Opdateringen finder sted på alle nordiske spilverdener (der er ikke længere nogen danske spilverdener!) den 7. marts 2019 kl. 13:03 dansk tid. Nedetiden ventes at vare op til 10 minutter.

  ridder_huma_sig.png


  Members of the Travian Team works on a voluntary basis and are therefore not available 24 hours a day.

 • Release Coffeebreak 341.2 [ 3901]


  Features:

  • "To the adventure" link is now disabled when the hero is not at home
  • Old generic time icon has been replaced with the new specialized icons.
  • Advertisement video starts now automatically after clicking 'Upgrade 25% faster' button
  • NPC button is now enabled even without a Marketplace
  • In Path to Pandora, neighbouring regions are now displayed in region detail view.


  Rollout 25.03.2019, at 13.03 GMT+1 with 5 minutes downtime.

 • Patch Coffeebreak 341.3 [ 3910 ]


  Bugfixes:

  • Ranks are aligned in the Statistics.
  • The tooltip for the alliance rank in the resource rank has been implemented.
  • Items equipped on the hero are now transferred over to the combat simulator
  • Hide / display more information button in sidebar hero box has correct tooltip
  • Hover effect for the Brickyard has now the correct image.
  • Text for resource production bonus is now displayed correctly in Arabic for Mac users on Chrome
  • Buttons are now fixed when help in tutorial is activated.


  Rollout 27.03.2019, at 11.03 GMT+1 with 5 minutes downtime.

 • Release 351.1 coffeebreak [ 3912]


  Public stuff:


  Features:

  • Units are now possible to be set as favourite and they will appear on top of the troops list in training buildings.
  • Added notification after watching a video, confirming starting a building upgrade with the 25% bonus. Video-player closes after watching the ad.
  • A video abort notification has been added when player clicks outside the video popup.


  Rollout 04.04.2019, at 13.03 GMT+2 with 5 minutes downtime.