Changelog [T4.4] up to 2018

 • Στην έκδοση 102 που έγινε στις 06.08.2018 έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:


  1. Δυνατότητα:

  • Ένας παίκτης μπορεί να δει προσκλήσεις συμμαχιών στην πρεσβεία, ακόμα και αν ανήκει ήδη σε συμμαχία.


  2.Διορθώσεις σφαλμάτων:

  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα αναφορικά με προβληματική συμπεριφορά κατά την ανανέωση της επέκτασης πλαισίου μπόνους συμμαχίας
  • Χάρτης: η οθόνη μετακινούνταν όταν ο δείκτης του ποντικιού συρόταν στα νοτιοανατολικά του χάρτη
  • Πλατεία συνέλευσης, Αγορά, Χάρτης: δεν ήταν δυνατή η επικόλληση και των δύο συντεταγμένων μαζί
  • Στατιστικά: οι παίκτες με τις ίδιες τιμές εμφανίζονταν σε διαφορετικές θέσεις κατάταξης σε διαφορετικές καρτέλες
  • Συμμαχία: Εκχώρηση θέσης: Τα ονόματα των παικτών περικόπτονταν στο RTL
  • Αγορά: Αποστολή υλών: Ο αριθμός των εμπόρων δεν ελεγχόταν μεταξύ των παραδόσεων
  • Περιοχές: Λογαριασμοί υπό διαγραφή που είχαν εκκινηθεί από Multihunter περιλαμβάνονταν στον τοπικό πληθυσμό
 • Στην έκδοση 141 στις 17.09.2018 έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:


  Διορθώσεις σφαλμάτων:

  • Οι πόντοι πολιτισμού από τα μπόνους συμμαχίας εμφανίζονται πλέον ξεχωριστά στα στατιστικά.
  • Εάν οι παίκτες εκτελέσουν προώθηση ενισχύσεων, το παιχνίδι δεν θα παραμένει πλέον στην ίδια σελίδα (χωρίς επαναφορά φίλτρου ή σελίδας)
  • Προστέθηκαν νέες εικόνες κτιρίων.
  • Διορθώθηκε η λανθασμένη συμπεριφορά αντικειμένων όταν εξοπλίζεται με αυτά κάποιος ήρωας.
  • Πλατεία συνέλευσης, Αγορά, Χάρτης: είναι πλέον δυνατή η επικόλληση και των δύο συντεταγμένων μαζί.
  • Οι εικόνες μεταλλίων συμμαχίας εμφανίζονται και πάλι.
  • Η αποστολή για εκπαίδευση 3 εποίκων επισημαίνεται πλέον σωστά ως ολοκληρωμένη όταν ο εποικισμός λαμβάνει χώρα προτού εμφανιστεί ως ολοκληρωμένος.
  • Έκδοση για κινητές συσκευές: Η σελίδα πληροφοριών για χωριό ή όαση μπορεί πλέον να ανοιχτεί και πάλι σε υψηλή ανάλυση μέσω του χάρτη.
  • Χάρτης: Οι σημάνσεις για Συνομοσπονδίες ή Σύμφωνα μη επίθεσης (NAP) τώρα εμφανίζονται σωστά
  • Διορθώθηκε η κακή στοίχιση των κουμπιών στο Firefox.
  • Δημαρχείο: Εμφανίζονται πλέον οι σωστοί πόντοι πολιτισμού (CP) για τους εορτασμούς μικρής κλίμακας.
  • Αγορά: Διορθώθηκε το σφάλμα κατά την ανταλλαγή πρώτων υλών.Είναι πλέον και πάλι δυνατό το κλικ στα κτίρια.
 • Έκδοση "Path to Pandora". Στις 18.09.2018 έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:


  Διορθώσεις σφαλμάτων:


  • Οι ακραίες περιπτώσεις όπου στην αναφορά μνημονεύεται ότι η πίστη έχει μειωθεί από ένα χαμηλότερο σε ένα υψηλότερο επίπεδο τώρα, λογικά, δεν θα πρέπει να ισχύουν.
  • Οι εικόνες μεταλλίων συμμαχίας εμφανίζονται και πάλι.
  • Η αποστολή για εκπαίδευση 3 εποίκων επισημαίνεται πλέον σωστά ως ολοκληρωμένη όταν ο εποικισμός λαμβάνει χώρα προτού εμφανιστεί ως διαθέσιμη αποστολή.
  • Στατιστικά 2.0: Τα εικονίδια δεν εμφανίζονται πλέον με λανθασμένη στοίχιση για τα μεταφρασμένα κείμενα.
  • Στατιστικά χωριού: Στρατεύματα: Τα δικά σας στρατεύματα: Εάν ένας παίκτης διαθέτει περισσότερα από ένα χωριά, η σειρά των χωριών δεν αλλάζει πλέον κατά την ανανέωση.
  • Η υπερφορτωμένη βάση δεδομένων προκαλούσε καθυστερήσεις (lag) στον διακομιστή του παιχνιδιού: αυτό έχει πλέον διορθωθεί.
  • AS2018: Η ταχύτητα των στρατευμάτων έχει διορθωθεί στα κατακτημένα χωριά.
  • Συνομοσπονδία: Φόρουμ: Η προσκεκλημένη συμμαχία μπορεί πλέον να δει το φόρουμ της συνομοσπονδίας (καρτέλα φόρουμ).
  • Στατιστικά: Το άνοιγμα της καρτέλας Συμμαχίας εμφάνιζε μια κενή σελίδα, ακόμα κι αν υπήρχαν αρκετές συμμαχίες στον διακομιστή. Αυτό έχει πλέον διορθωθεί.
  • AS2018: Αγορά: Εμπορικές οδοί: Η εκτίμηση απαιτούμενων εμπόρων έχει διορθωθεί.
  • AS2018: Επισκόπηση χωριού: Τα στρατεύματα θα άλλαζαν φυλή ανάλογα με το ποιο χωριό ήταν επιλεγμένο. Αυτό έχει πια διορθωθεί.
  • Έκδοση για κινητές συσκευές: Η σελίδα πληροφοριών για χωριό ή όαση μπορεί πλέον να ανοιχτεί και πάλι σε υψηλή ανάλυση μέσω του χάρτη.
 • Αγαπητή κοινότητα,


  Στο πρόσφατο update όλων των κόσμων του Travian: Legends περιλαμβάνεται ένα νέο σύστημα αναφορών και μία νέα προσομοίωση μάχης.
  Δεν είναι μόνο μία νέα ματιά αλλά περιέχει και νέες δυνατότητες (π.χ. υπολογισμού ήρωα, παροχή απωλειών αν οι πολλαπλές επιθέσεις υποτίθετε ότι στοχεύουν στον ίδιο στόχο) που θα κάνουν τους υπολογισμούς της μάχης ευκολότερες και με πολύτιμες πληροφορίες.
  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο blog μας. https://blog.travian.com/2017/…ing-battle-become-better/


  Έκδοση 154
  Διορθώσεις σφαλμάτων:

  • Ο υπολογισμός απόδοσης των πόντων πολιτισμού (CP/ΠΠ) έχει ενημερωθεί.
  • Ο υπολογισμός ζημίας για την περιπέτεια έχει αλλάξει ώστε να είναι λιγότερο απότομη.
  • Οι σύνδεσμοι αναφορών που κοινοποιούνται μέσω καναλιών επικοινωνίας εμφανίζονται πλέον σωστά όταν επικολλούνται σε ένα μήνυμα εντός παιχνιδιού (IGM).
  • Η περιοχή όπου μπορεί να γίνει κλικ εντός κενής θέσης τείχους είναι τώρα μεγαλύτερη και το κλικ γίνεται πιο εύκολα.
  • Εποικισμός χωριού: διορθώθηκε το πρόβλημα με τους χαμένους εποίκους.
  • Χάρτης: Ο αριθμός των 15 χωραφιών σιταριού με οάσεις της τάξεως του 150% μπόνους εμφανιζόταν με ασυνέπειες μεταξύ των κόσμων του παιχνιδιού.
  • Η γραμμή απεικόνισης προόδου συνεισφοράς μπόνους συμμαχίας δεν ενημερωνόταν σωστά κατά την προσθήκη πρώτων υλών σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό έχει πλέον διορθωθεί.
  • Μερικά στοιχεία που θα έπρεπε να αλλάζουν από κόκκινο σε μπλε για υποστήριξη παικτών με αχρωματοψία εμφανίζονται πλέον σωστά.
  • Η σειρά του χωριού μένει, πλέον, η ίδια μετά την ανανέωση της καρτέλας "Στρατεύματα" κάτω από την "Επισκόπηση χωριού".
  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα που προέκυπτε κατά την προβολή των στρατευμάτων ενισχύσεων στην Πλατεία συνέλευσης.
  • Δεν εμφανίζεται πλέον μήνυμα σφάλματος κατά την αποστολή μιας επιδρομής σε ένα χωριό των Νατάριων, ως αναπληρωτής.
  • Οι ρυθμίσεις γλώσσας πλέον λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα μηνύματα που αφορούν πληρωμές.
  • Οι κενές καταχωρίσεις στον πίνακα στατιστικών χωριού έχουν διαγραφεί
  • Αντικείμενα ηρώων: Διορθώθηκε η λανθασμένη συμπεριφορά αντικειμένων όταν εξοπλίζεται με αυτά κάποιος ήρωας.
  • Αποστολές: Η αποστολή "Εκπαίδευσε 3 Εποίκους" θα πρέπει τώρα να επισημαίνεται ως ολοκληρωμένη εάν έχει γίνει εκπαίδευση 3 Εποίκων.
  • Συμμαχία: Οι εικόνες μεταλλίων εμφανίζονται και πάλι.
  • Μια υπερφορτωμένη βάση δεδομένων προκαλούσε καθυστερήσεις (lag) στον διακομιστή του παιχνιδιού: αυτό έχει πλέον διορθωθεί.
  • Συνομοσπονδία: Φόρουμ: Μια προσκεκλημένη συμμαχία μπορεί πλέον να δει το φόρουμ της συνομοσπονδίας (καρτέλα φόρουμ).
  • Μετά την αποβολή δύο συμμαχιών από μια συνομοσπονδία, τα μηνύματα εντός παιχνιδιού (IGM) αποστέλλονται πλέον και το συμβάν που αφορά τις συμμαχίες καταγράφεται πλέον σωστά στο αρχείο καταγραφής (log).
  Έκδοση 177
  Διορθώσεις σφαλμάτων:


  • Έχουν υλοποιηθεί νέες εικόνες διάθεσης για τις αναφορές.
  • Προστέθηκαν περισσότερες ετικέτες επεξήγησης (tool-tips) στα στατιστικά.
  • Είναι δυνατή πλέον η εκκαθάριση ή ανανέωση του αριθμού των στρατευμάτων μέσω κλικ στο εικονίδιο των στρατευμάτων στον προσομοιωτή μάχης.
  • Ενημερώθηκαν τα χρώματα του χάρτη περιοχών, για βελτιωμένη ευκρίνεια.
  • Κατά την επεξεργασία (ή προσθήκη) μιας καταχώρισης φάρμας, οι τύποι στρατευμάτων που εμφανίζονται θα ανήκουν πάντοτε στην φυλή του χωριού της επιλεγμένης φάρμας.
  • Οι αναφορές περιπέτειας εμφανίζουν πλέον τα σωστά στρατεύματα όταν το χωριό του ήρωα ανήκει σε διαφορετική φυλή από τη φυλή του λογαριασμού.
  • Η κατάταξη επιθετικής ισχύος ενημερώνεται πλέον μετά από μάχες κατά τις οποίες σκοτώνονται στρατεύματα που αποκτήθηκαν σε περιπέτειες
  • Η κατάταξη επιθετικής ισχύος ενημερώνεται πλέον όταν τα στρατεύματα λιμοκτονούν ή έρχονται από περιπέτειες.
  • Όλα τα στρατεύματα λαμβάνονται πλέον υπόψη για τις καθημερινές αποστολές.
  • Ο αριθμός των ενεργοποιημένων λογαριασμών πλέον αθροίζεται σωστά.
  • Οι αριθμοί εμφανίζονται πλέον σωστά.
  • Δεν είναι πλέον δυνατή η επιλογή ενός Παγκόσμιου Θαύματος επιπέδου 0 για άμεση κατεδάφιση.
  • Το μήκος των λέξεων/συμβολοσειρών που προξενούσε πρόβλημα στη διάταξη των στατιστικών έχει πλέον διορθωθεί.
  • Τα στρατεύματα που εμφανίζονται στα στατιστικά χωριού και στον χάρτη είναι πλέον σωστά.
  • Η εκπαίδευση 1 ή 2 Εποίκων δεν πρόκειται να ολοκληρώσει την εργασία. Μόνο 3 Έποικοι θα ολοκληρώσουν την εργασία, ακόμα και αν την έχετε ολοκληρώσει στο παρελθόν.
  • Το άθροισμα της μέσης αμυντικής ισχύος των στρατευμάτων εμφανίζεται πλέον σωστά στα στατιστικά.
  • Διορθώθηκε η μορφή του κειμένου στην ενότητα σύγκρισης αμυντικής ισχύος, στα στατιστικά.
  • AS2018: Αναφορά επίθεσης από ανιχνευτές: Εάν δεν υπάρχουν στρατεύματα στο χωριό, τα στρατεύματα των αμυνόμενων υπάγονται στη φυλή του λογαριασμού
  • AS2018: Τα στρατεύματα της φυλής εμφανίζονται πάντοτε στην αναφορά, ακόμα και αν καταστραφεί το χωριό στόχος.
  • Η κατάταξη επιθετικής ισχύος εμφανίζεται πλέον σωστά μετά τη συγχώνευση στρατευμάτων.
  • Διορθώθηκε το πρόβλημα που υπήρχε με τη σύσταση μιας εμπορικής οδού σε ένα Παγκόσμιο Θαύμα μόνο με μια πρόσκληση συνομοσπονδίας.  Η ελληνική ομάδα του Travian Legends

 • T4.4 (hotdog) Patch 177.2 (3699)


  [b]Διορθώσεις σφαλμάτων:[/b]

  • Αποστολή στρατευμάτων : Το "Επιδρομή" δεν είναι πλέον προεπιλεγμένο όταν κάνετε login ως sitter.
  • Όλα τα κτήρια ειδικών φυλών διαγράφονται όταν το χωριό μετατρέπεται σε Ναταριανό.
  • Τα χωρίς τροφή στρατεύματα και στρατεύματα που αποκτήθηκαν από περιπέτεια επηρεάζουν την κατάταξη των επιθετικών δυνάμεων στα στατιστικά.
  Το update θα γίνει October 18, 2018 ~11:00 με διάρκεια ~5 λεπτά.  Η ελληνική ομάδα του Travian Legends

 • T4.4 (hotdog) Patch 177.4 (3719)  Διορθώσεις σφαλμάτων

  • Έχουν υλοποιηθεί νέες εικόνες διάθεσης για τις αναφορές.
  • Προστέθηκαν περισσότερες ετικέτες επεξήγησης (tool-tips) στα στατιστικά.
  • Είναι δυνατή πλέον η εκκαθάριση ή ανανέωση του αριθμού των στρατευμάτων μέσω κλικ στο εικονίδιο των στρατευμάτων στον προσομοιωτή μάχης.
  • Ενημερώθηκαν τα χρώματα του χάρτη περιοχών, για βελτιωμένη ευκρίνεια.
  • Κατά την επεξεργασία (ή προσθήκη) μιας καταχώρισης φάρμας, οι τύποι στρατευμάτων που εμφανίζονται θα ανήκουν πάντοτε στην φυλή του χωριού της επιλεγμένης φάρμας.
  • Οι αναφορές περιπέτειας εμφανίζουν πλέον τα σωστά στρατεύματα όταν το χωριό του ήρωα ανήκει σε διαφορετική φυλή από τη φυλή του λογαριασμού.
  • Η κατάταξη επιθετικής ισχύος ενημερώνεται πλέον μετά από μάχες κατά τις οποίες σκοτώνονται στρατεύματα που αποκτήθηκαν σε περιπέτειες.
  • Η κατάταξη επιθετικής ισχύος ενημερώνεται πλέον όταν τα στρατεύματα λιμοκτονούν ή έρχονται από περιπέτειες.
  • Όλα τα στρατεύματα λαμβάνονται πλέον υπόψη για τις καθημερινές αποστολές.
  • Ο αριθμός των ενεργοποιημένων λογαριασμών πλέον αθροίζεται σωστά.
  • Οι αριθμοί εμφανίζονται πλέον σωστά.
  • Δεν είναι πλέον δυνατή η επιλογή ενός Παγκόσμιου Θαύματος επιπέδου 0 για άμεση κατεδάφιση.
  • Το μήκος των λέξεων/συμβολοσειρών που προξενούσε πρόβλημα στη διάταξη των στατιστικών έχει πλέον διορθωθεί.
  • Τα στρατεύματα που εμφανίζονται στα στατιστικά χωριού και στον χάρτη είναι πλέον σωστά.
  • Η εκπαίδευση 1 ή 2 Εποίκων δεν πρόκειται να ολοκληρώσει την εργασία. Μόνο 3 Έποικοι θα ολοκληρώσουν την εργασία, ακόμα και αν την έχετε ολοκληρώσει στο παρελθόν.
  • Το άθροισμα της μέσης αμυντικής ισχύος των στρατευμάτων εμφανίζεται πλέον σωστά στα στατιστικά.
  • Διορθώθηκε η μορφή του κειμένου στην ενότητα σύγκρισης αμυντικής ισχύος, στα στατιστικά.
  • Αναφορά επίθεσης από ανιχνευτές: Εάν δεν υπάρχουν στρατεύματα στο χωριό, τα στρατεύματα των αμυνόμενων υπάγονται στη φυλή του λογαριασμού.
  • Τα στρατεύματα της φυλής εμφανίζονται πάντοτε στην αναφορά, ακόμα και αν καταστραφεί το χωριό στόχος.
  • Η κατάταξη επιθετικής ισχύος εμφανίζεται πλέον σωστά μετά τη συγχώνευση στρατευμάτων.
  • Διορθώθηκε το πρόβλημα που υπήρχε με τη σύσταση μιας εμπορικής οδού σε ένα Παγκόσμιο Θαύμα μόνο με μια πρόσκληση συνομοσπονδίας.


  Πραγματοποιήθηκε 31.10.2018

 • Hotdog 219.2 (3737) and Hotdog 219.6 (3750)


  Βελτιώσεις:
  TRAIVBXXIV-6462 Προστέθηκαν πληροφορίες στα κτίρια, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της αναβάθμισης κτιρίου.
  TRAIVBXXIV-6412 Οι πληροφορίες για την επίδραση των κτιρίων επεκτάθηκαν, ώστε να εμφανίζουν την επίδραση στο επόμενο επίπεδο.
  TRAIVBXXIV-6404 Στο περιβάλλον χρήστη (UI) για την αναβάθμιση κτιρίων, εμφανίζονται πλέον οι πόντοι πολιτισμού και ο πληθυσμός.
  TRAIVBXXIV-6425 Το περιβάλλον χρήστη (UΙ) για την αναβάθμιση κτιρίων διαθέτει πλέον μεγαλύτερα εικονίδια, με βελτιωμένη εμφάνιση.
  TRAIVBXXIV-6430 Μερικά εικονίδια πόρων έχουν αντικατασταθεί με νέα εικονίδια.
  TRAIVBXXIV-6463 Τα εικονίδια πόρων που σχετίζονται με πληροφορίες κόστους έχουν αντικατασταθεί με μεγαλύτερα εικονίδια με βελτιωμένη εμφάνιση.
  TRAIVBXXIV-6415 Οι πληροφορίες στο παράθυρο κτιρίου μπορούν πλέον να αποκρυβούν, με σύμπτυξη.
  TRAIVBXXIV-6227 Το όριο εμπορικής ανταλλαγής για λιγότερες από 50 μονάδες υλών καταργήθηκε από τον έμπορο NPC.
  TRAIVBXXIV-5752 Οι εικόνες επιλογής φυλής για τους Γαλάτες έχουν αντικατασταθεί.
  TRAIVBXXIV-6433 Τα ονόματα των server είναι πλέον, γενικά, μεγαλύτερου μήκους.
  TRAIVBXXIV-6512 Οι αναφορές που εμφανίζουν το χωριό-στόχο να διαγράφεται, έχουν πλέον επίσης το νέο φόντο.
  Διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες αλλαγές:
  TRAIVBXXIV-6485 Η μη χρησιμοποιούμενη μπάρα οριζόντιας κύλισης στα στατιστικά έχει καταργηθεί για IE11 και Edge.
  TRAIVBXXIV-6509 Οι επιθέσεις μικρού αριθμού κατασκόπων εναντίον Νατάριων ή οάσεων τώρα υπολογίζονται σωστά στην προσομοίωση.
  TRAIVBXXIV-6500 Το εικονίδιο "δικά σου επιτιθέμενα στρατεύματα" εξαφανίζεται πλέον, όπως αναμενόταν, όταν τα στρατεύματα επιστρέφουν από ένα χωριό που άλλαξε σε κατοχή Νατάριων.
  TRAIVBXXIV-6492 Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος και τη χρήση ενός κουμπιού BB, η μπάρα κύλισης δεν αναπηδά πλέον στο κάτω μέρος.
  TRAIVBXXIV-6471 Τα επικαλυπτόμενα στοιχεία στη σελίδα των στατιστικών δεν εμφανίζονται πλέον έτσι στον Firefox.
  TRAIVBXXIV-6483 Είναι πλέον δυνατή η κατάργηση της εκχώρησης δικαιωμάτων συμμαχίας από εσάς και, ταυτόχρονα, η εκχώρησή τους σε κάποιον άλλον.
  TRAIVBXXIV-6461 Οι αναβαθμίσεις του σιδηρουργείου θα πρέπει τώρα πάντοτε να ξεκινούν όταν υπάρχει διαθέσιμη θέση και επαρκείς πόροι υλών.
  TRAIVBXXIV-6344 Η προβολή περαιτέρω σελίδων μετά την πρώτη για τα στρατεύματα ενισχύσεων δεν προξενεί πλέον σφάλματα.
  TRAIVBXXIV-6285 Τα στοιχεία επιλογών για μετάβαση από σελίδα σε σελίδα δεν εμφανίζονται πλέον σε λάθος θέση στο Safari.
  TRAIVBXXIV-6474 Η εναλλαγή μεταξύ χωριών αντιστοιχεί πλέον στην εκάστοτε σωστή φυλή.
  TRAIVBXXIV-6467 Το κουμπί αναβάθμισης στρατευμάτων εμφανίζεται πάντοτε σε ανενεργή κατάσταση όταν δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι υλών.
  TRAIVBXXIV-6466 Τα ονόματα των χωριών δεν εμφανίζονται πλέον περικομμένα όταν είναι πολύ μεγάλου μήκους στο παράθυρο αποστολής πόρων υλών.
  TRAIVBXXIV-6431 Η προσομοίωση μιας επίθεσης κατασκόπων σε ένα χωριό που το προασπίζονται μονάδες της φύσης δεν έχει πλέον ως κατάληξη την επιβίωση των κατασκόπων.
  TRAIVBXXIV-6440 Για τους αναπληρωτές δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη ενέργεια η επιδρομή αντί για την ενίσχυση.
  TRAIVBXXIV-6434 Τα ανανεωμένα στρατεύματα δεν θα εμφανίζονται πλέον ως φυλή του λογαριασμού αντί για τη φυλή του χωριού.
  TRAIVBXXIV-5779 Η αντιγραφή και επικόλληση συντεταγμένων λειτουργεί πλέον πιο αξιόπιστα.
  TRAIVBXXIV-6419 Η κατάκτηση κτιρίων από ένα χωριό που έχει καταληφθεί από Νατάριους δεν αφήνει πλέον το κτίριο χωριού όρθιο.
  TRAIVBXXIV-6379 Τα στρατεύματα που λιμοκτονούν, καθώς και τα στρατεύματα που φτάνουν από μια περιπέτεια ενημερώνουν, πλέον, σωστά την επιθετική τους ισχύ.
  TRAIVBXXIV-6396 Προσομοιωτής μάχης: το επίπεδο στόχου για τους καταπέλτες πλέον λαμβάνεται υπόψη πάνω από το επίπεδο 20.
  TRAIVBXXIV-6454 Όταν απελευθερώνονταν στρατεύματα στο πλαίσιο μιας δεύτερης επίθεσης, εμφανιζόταν λανθασμένος αριθμός απελεύθερων από τις παγίδες. Αυτό έχει πια διορθωθεί.
  TRAIVBXXIV-6470 Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, ένας παίκτης δεν μπορεί πλέον να αποκτήσει δύο χωριά.
  TRAIVBXXIV-6560 Η ονοματοδοσία ενός Παγκόσμιου Θαύματος δεν είναι πλέον δυνατή στο επίπεδο 0.


  To update έχει προγραμματιστεί για:

  28.11.2018 ~13:00 GMT+1 -- GR server

  διάρκειας ~30 λεπτών

 • T4.4 (Petchofix) Approval 255 (3785)
  Τι νέο υπάρχει:
  TRAIVBXXIV-6639 Η πλήρως εκτεταμένη σχεδίαση προστέθηκε στην προβολή παλαιών κτιρίων.
  TRAIVBXXIV-6605 Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία Χειμώνα. Ξεκινά τον Δεκέμβριο μόνο στους τυπικούς κόσμους παιχνιδιού του Travian: Legends
  TRAIVBXXIV-5521 Η κίνηση (animation) για το χιόνι είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή στα προγράμματα περιήγησης IE και Edge, αλλά είναι δυνατή η ενεργοποίησή τους από τον ίδιο τον παίκτη, από τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού. Αυτό βελτιώνει τη συνολική απόδοση και για τα δύο προγράμματα περιήγησης.
  TRAIVBXXIV-6549 Αλλαγές στην ισορροπία του παιχνιδιού (balancing) θα υλοποιηθούν στους κόσμους παιχνιδιού που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: Αλλαγές εξισορρόπησης
  TRAIVBXXIV-6444 Ένα χωριό χωρίς πλατεία συνέλευσης μπορεί να γίνει το νέο χωριό βάσης του ήρωα.
  Διορθώσεις σφαλμάτων:
  TRAIVBXXIV-6592 Τα πολύτιμα αντικείμενα που υποστηρίζουν τείχη κατά τη διάρκεια της μάχης τώρα αυξάνουν τη σταθερότητα των τειχών όχι μόνον μετά από μια μάχη (αφού προκληθεί ζημιά από κριό) αλλά και κατά τη διάρκεια της ίδιας της μάχης.
  TRAIVBXXIV-6398 Τα χρώματα του χάρτη της περιοχής έχουν ενημερωθεί, προκειμένου να βελτιωθεί η ευκρίνεια των περιοχών του χάρτη.
  TRAIVBXXIV-6536 Ο Λιθοδόμος τώρα αυξάνει τη σταθερότητα των τειχών όχι μόνον μετά από μια μάχη (αφού προκληθεί ζημιά από κριό) αλλά και κατά τη διάρκεια της ίδιας της μάχης.
  TRAIVBXXIV-6477 Η διαδικασία πρόσκλησης σε συμμαχία έχει βελτιωθεί, ώστε να είναι σαφέστερη για τους παίκτες.
  TRAIVBXXIV-6528 Κατά το άνοιγμα του χάρτη του κόσμου, τα πεδία συντεταγμένων θα εμφανίζουν πλέον τις συντεταγμένες του τρέχοντος χωριού. Αυτό αφορά, επίσης, τις λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop), τα πλήκτρα και τα κλικ. Εάν κάντε κλικ στο "Κεντράρισμα χάρτη" θα εμφανιστούν, επίσης, οι σωστές συντεταγμένες.
  TRAIVBXXIV-6570 Το πλαίσιο "Κέρδισε χρυσό" δεν μπορεί να προσπελαστεί στο ρόλο αναπληρωτή παίκτη.
  TRAIVBXXIV-6442 Τα χωριά των πολύτιμων αντικειμένων σε πολυγλωσσικούς server αποδίδονται, πλέον, στη γλώσσα που έχει επιλεγεί στις ρυθμίσεις.
  TRAIVBXXIV-6610 Το κείμενο, τα εικονίδια και ο χρόνος για την αναζωογόνηση του ήρωα παραμένουν πια στην ίδια γραμμή.
  TRAIVBXXIV-6619 Ο ήρωας δεν εμφανίζεται πλέον δίπλα στη φύση στις αναφορές, μετά από την προσάρτηση μιας οάσεως.
  TRAIVBXXIV-6636 Έχουν πλέον υλοποιηθεί οι σωστοί σύνδεσμοι παραπομπής φίλων για τη Σερβική και Βοσνιακή γλώσσα.
  TRAIVBXXIV-6583 Είναι πλέον δυνατή η επιλογή με κλικ για επισημασμένους παίκτες και συμμαχίες στο περίγραμμα χάρτη.
  TRAIVBXXIV-6552 Μπόνους συμμαχίας: Επισκόπηση: Οι Εισφορείς της εβδομάδας φαίνονταν να μη λειτουργούν σωστά πριν την ημερήσια επαναφορά.
  TRAIVBXXIV-6142 Το μήνυμα διαφυγής στρατευμάτων εμφανίζεται μόνο για τον αμυνόμενο όταν έχει υποστεί επίθεση στην πρωτεύουσά του.
  TRAIVBXXIV-5890 Δεν εμφανίζονταν αναφορές περιβάλλοντος για χωριά κοντά στις συντεταγμένες των συνόρων: αυτό το σφάλμα έχει διορθωθεί.
  TRAIVBXXIV-6587 Είναι πλέον δυνατό το κλικ σε πεδία με σημαία. Τυχόν διαγραφή τους, τα καταργεί από τον χάρτη. Το παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας πλέον κλείνει αυτόματα μετά την επεξεργασία της σημαίας.
  TRAIVBXXIV-6558 NPC: Η τιμή υπολοίπου εμφανίζεται αρνητική όταν ο παίκτης δεν διαθέτει επαρκείς πόρους.
  TRAIVBXXIV-6553 Η επιλογή "Πρόσθεσε στην λίστα με φάρμες" εμφανίζει πλέον την πρώτη λίστα με φάρμες και όχι στρατεύματα. Η επεξεργασία ενός χωριού σε μια λίστα με φάρμες προσθέτει, επίσης, την επιλογή της προσθήκης του ίδιου χωριού σε δεύτερη λίστα με φάρμες.
  TRAIVBXXIV-6554 Τα αποκλειστικά κτίρια φυλής για τα χωριά των Νατάριων διαγράφονται πλέον μετά τη μετατροπή τους σε Ναταριανά.
  TRAIVBXXIV-6560 Οι παίκτες δεν είναι σε θέση να εισαγάγουν όνομα όταν το Παγκόσμιο Θαύμα είναι στο επίπεδο 0 μετά από αυτήν τη διόρθωση σφαλμάτων.


  To update έχει προγραμματιστεί για:

  19.12.2018 ~13:00 GMT+2 -- GR server

  διάρκειας ~30 λεπτών

  <p class="text-center"><a href="https://i.ibb.co/1fw9b5F/Mondfyras.png"><img src="https://i.ibb.co/1fw9b5F/Mondfyras.png" alt="Mondfyras.png"></a></p>

  The post was edited 1 time, last by BlackUnicorn ().

 • Διορθώσεις σφαλάτων:


  TRAIVBXXIV-6720 - Πλατεία συγκέντρωσης: Η προώηθηση στατευμάτων από όαση είναι ξανά δυνατή.

  TRAIVBXXIV-6676 - AS2018: Κτίρια ειδικά Πρωτεύουσας αφαιρούνται τώρα από τα χωριά που παλαιότερα ήταν Νατόριων.

  TRAIVBXXIV-6650 - Η οθόνη οικοδόμησης δεν δείχνει πια εσφαλμένα σημεία πληθυσμού και κουλτούρας όταν το πεδίο δημιουργίας / πόρων είναι στο επίπεδο 0

  TRAIVBXXIV-6326 - Το μήκος των λέξεων / συμβολοσειρών δεν διακόπτει πλέον τη διάταξη σε ορισμένες γλώσσες στην γενική καρτέλα στα στατιστικά στοιχεία


  To update έχει προγραμματιστεί για:

  03.01.2018 ~13:00 GMT+1 -- GR server


  διάρκειας 5~30 λεπτών