การเปิดและการสมัค TH3

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
  • เนื่องจากมีประกาศว่าทางทราเวียนจะเปิดเซิฟใหม่คือ th3ประกาศไว้ว่าเปิดวันที่7และสมัคได้ตั้งแต่วันที่4 ณ ตอนนี้ผมยังไม่เห็นขึ้นมาเลยว่าจะสมัคได้ตรงไหนครับ ช่วยตอบด้วยนะครับผมงงมากครับจากตัวแทนคนที่จะใช้บริการเซิฟth3