Kas tokio specialaus specialiajame serveryje?

 • Travian: Legends Travian: Fire and Sand
  Žemėlapis Plokščias 801 x 801 Europa 401 x 401
  Regionai Jokių regionų 87 užkariaujami regionai
  Pergalės taškai Ne Taip
  Gentys 3 (galai, germanai, romėnai) 5 (galai, germanai, romėnai, hunai, egiptiečiai)
  Gyvenviečių įkūrimas Jokių apribojimų Pirmiausia – centriniai regionai, po to – tik atrakinti regionai
  Pasaulio stebuklas Taip Ne
  Artefaktai Vadinami artefaktais Vadinami senovės galiomis
  Poveikis Stipresni pastatai; Greitesni kariai; Geresni žvalgai; Sotesni kariai; Greitesnis karių treniravimas; Didžiojo sandėlio ir Didžiosios klėties statybų planai; Slėptuvės + atsitiktinis taikinys; Kvailio lobis; Statybų planai. Tie patys artefaktai, bet nėra kvailio lobio ir statybų planų.
  Užkariavimas Artefaktai gali būti užkariaujami sunaikinant iždinę atakos su karžygiu metu, jeigu puolančiojo žaidėjo gyvenvietėje yra pakankamo dydžio iždinė. Kai aljansas užima regioną, tas aljansas gauna priėjimą prie senovės galių, kurios gali būti aktyvuojamos gyvenvietėse su pakankamo dydžio iždine.
  Aktyvavimas Artefaktas aktyvuojamas automatiškai praėjus 24 val. po jo užkariavimo. Turi būti aktyvuotas rankiniu būdu. Ta pati senovės galia gali būti aktyvuojama vieną kartą kiekvienam aljanso nariui.
  Poveikio trukmė Aktyvus visam laikui. Aktyvus 24 val. Po to reikia aktyvuoti ir vėl.
  Gyvenvietės poveikis Gyvenvietės poveikio artefaktai yra aktyvūs toje gyvenvietėje, kurioje jie yra laikomi. Gyvenvietės poveikio senovės galios gali būti aktyvuotos bet kurioje gyvenvietėje, kurią turi tas žaidėjas.
  Žaidėjo poveikis Žaidėjo poveikio artefaktai yra aktyvus visose žaidėjo gyvenvietėse. Žaidėjo poveikio senovės galios gali būti aktyvuojamos gyvenvietėje, kurioje yra pakankamo dydžio iždinė, o veikia visas gyvenvietes.
  Poveikio apribojimai Galima turėti daugiausia 3 aktyvius artefaktus, iš kurių tik 1 gali būti unikalus arba žaidėjo poveikio. Viena žaidėjo poveikio senovės galia visai paskyrai, ir viena gyvenvietės poveikio senovės galia vienai gyvenvietei.
  Karių sujungimas Ne Taip
  Karių persiuntimas Ne Taip
  Prekybos maršrutai Galima sukurti prekybos maršrutus į savo gyvenvietes, savo aljanso arba sąjungos pasaulio stebuklą ir į savo aljanso arba sąjungos artefaktų gyvenvietes. Galima sukurti prekybos maršrutus tik į savo gyvenvietes.
  Prekybos rūmų statymas Įprastas Dvigubas poveikis
  Arena Įprasta Dvigubas poveikis
  Serverio pabaiga Serveris baigiasi, kai žaidėjas arba natarai pastato 100 lygio pasaulio stebuklą. Serveris baigiasi iš anksto nustatytu laiku (200 dienų įprasto greičio serveriuose).

  The post was edited 1 time, last by Shanti ().