Các thay đổi cũ trước năm 2020

 • Để hỗ trợ người chơi một cách tốt hơn, mình sẽ thường xuyên thực hiện cập nhật các thay đổi về tính năng trong game của các bản vá của Travian trong thread này.
  Bản vá ngày 29-4-2015


  - Các giao dịch thanh toán bởi người trông nom sẽ sử dụng email của tài khoản trông nom để tránh người trông nom biết được email của tài khoản
  - Các nút lưu trữ và xóa các báo cáo sẽ bị vô hiệu hóa cho người trông nom nếu họ không được cấp quyền sử dụng các thao tác này
  - Tài khoản đang bị xóa sẽ không thể vào chế độ ngày nghỉ
  - Người chơi sẽ nhận được một tin nhắn trong game với lời mời tham gia liên minh khi chủ liên minh có lời mời. Nếu người chơi đã có một tin nhắn mời chưa được đọc thì hệ thống sẽ không gửi tin nhắn khác lặp nội dung.
  - Chủ tài khoản sẽ không bị thoát ra khỏi tài khoản khi người trông nom/người cùng chơi nhất nút thoát ra.
  - Người chơi sẽ không thấy giá nâng cấp quân lính trong lò rèn khi loại lính đã đạt cấp 20.

 • Bản vá ngày 22-6-2015
  - Bạn hiện có thể thấy thông tin về người chơi đang trong chế độ ngày nghỉ trong giao diện liên minh
  - Thay đổi hệ thống điểm cho nhiệm vụ ngày
  - Thay đổi nội dung tin nhắn mời người chơi tham gia liên minh
  - Các báo cáo của Multihunter sẽ không tự động bị xóa

 • Bản vá ngày 30-7-2015
  - Sửa lỗi tướng bị biến mất khi đợt thám hiểm đang thực hiện bị hết hạn.
  - Sửa lỗi đường giao thương tới làng chứa cổ vật vẫn hoạt động sau khi cổ vật đã được chuyển.
  - Thay đổi: Đảm bảo việc không thể gửi quá 4 đợt trùng giây.
  - Thay đổi: Binh trường thể hiện tọa độ chứ không thể hiện tên.

 • Bản vá ngày 16-9
  Chức năng mới
  - Vật dụng cho tướng: Xô nước: phần thông tin hiển thị của xô nước hiện nay đã cho biết thời gian chờ (cooldown time) giữa các lần dùng
  - Tin nhắn trong game: Thông báo tin nhắn chứa từ ngữ không hợp lệ đã được tích hợp vào trong cửa sổ nhập tin nhắn, và người chơi sẽ có thể sửa trực tiếp chứ không phải đánh lại toàn bộ nội dung đã đánh.
  - Bản đồ: Số lượng cờ đánh dấu tối đa được nâng lên 100 (từ 20).


  Sửa lỗi:
  - Chợ: Đường giao thương: Lái buôn chạy sai giờ - Nếu còn phát hiện lỗi vui lòng báo lại ngay với CM
  - Liên bang: Cổ vật: Đã khắc phục lỗi đường giao thương không tự bị hủy sau khi liên bang chấm dứt
  - Ốc đảo: Lòng trung thành: Khắc phụ lỗi lòng trung thành ốc đảo đã bị hủy bỏ bị giữ nguyên sau khi bị chiếm
  - Hướng dẫn ban đầu: Chức năng bỏ hướng dấn: Khắc phục trường hợp thông báo "Unknown ID" pop-up
  - Hướng dẫn ban đầu: Khắc phục việc chức năng hướng dẫn tự động bị tắt.
  - Hướng dẫn ban đầu: Khắc phục lỗi các vòng tròn đỏ tiếp tục xuất hiện sau khi tắt cửa sổ pop up hướng dẫn.
  - Nhiệm vụ: Thám hiểm: Khắc phục thứ tự hiển thị sai của nhiệm vụ thám hiểm
  - Báo cáo: Lưu trữ: Khắc phục trường hợp các báo cáo bị xóa không hiển thị đúng.
  - Báo cáo: khắc phục các vấn đề về tốc độ load khi mở trang báo cáo.

 • Bản vá ngày 8-10


  Các chức năng:
  - Báo cáo: Lưu trữ: Các báo cáo lưu trữ sẽ chỉ có thể bị xóa chứ không thể được đưa lại inbox.
  - Báo cáo: Số lượng báo cáo hiển thị giới hạn ở 50000 báo cáo để đảm báo tốc độ load trang.
  - Danh sách farm: Mỗi lần vào danh sách farm, sẽ chỉ có một danh sách trên cùng được mở, khi mở một danh sách mới, tất cả các danh sách còn lại sẽ tự động đóng.
  - Xóa tài khoản inactive: cải thiện quá trình xóa các tài khoản không hoạt động để đảm bảo hoạt động cho máy chủ


  Sửa lỗi:
  - Hồ sơ: chức năng đổi tên: Khắc phục lỗi về cửa sổ pop up khi không điền đúng mật khẩu.
  - Binh trường: Khắc phục lỗi về fileter không hoạt động khi người chơi thay đổi số lượng đợt tấn công hiển thị
  - Phần thưởng nhiệm vụ: Sửa lỗi số lượng thuốc hồi phục hiển thị 2 lần
  - Nhiệm vụ: xây dựng đại sứ quán: Khắc phục lỗi khi nhiệm vụ không thể hoàn thành nếu không refresh lại trang.
  - Nhà chính: Nút phát hủy ngay đã được đặt lại nằm chính giữa màn hình pop up.
  - Thám hiểm tướng: Khắc phục thêm một trường hợp nữa làm tướng bị "kẹt" ở các đợt thám hiểm.
  - Báo cáo: Khắc phục lỗi hiển thị thời gian sai khi tiếp viện làng chỉ với tướng.
  - Đại sứ quán: Sửa thông báo lỗi khi tham gia liên minh mà không có chỗ trống.
  - Natar: Sửa lỗi Kỳ quan của Natar tự động thụt cấp về 0.
  - Sản lượng: Năng suất lúa: Sửa lỗi hiển thị thiếu phần lúa tiêu thụ cho các công trình trong phần Dân số và các công trình đang xây dựng.

 • Bản vá ngày 10-12
  Các chức năng:
  - Bản đồ: Nút thêm vào danh sách farm được hiển thị kể cả khi làng đã nằm trong danh sách.
  - Bản đồ: Khoảng cách tới làng hiện tại được hiển thị khi người chơi mở cửa sổ thông tin tài khoản.
  - Thám hiểm: Lượng tài nguyên từ thám hiểm được tăng.
  - Tùy chọn: Cho phép người chơi lựa chọn giữa danh sách farm mới và cũ.
  Sửa lỗi:
  - Báo cáo: Nếu bạn tự tấn công làng của mình và không bị thiệt hại, các thành viên liên minh vẫn thấy đầy đủ báo cáo -> đã sửa
  - Thông tin tướng: Tác phẩm nghệ thuật "biến mất" nếu bạn nhập số 0 khi sử dụng -> đã sửa.
  - Chế độ ngày nghỉ: ngày kết thúc hiển thị sai -> đã sửa
  - Xóa tài khoản: Quân lính chuyển tiếp không được trả lại phù hợp -> đã sửa
  - Báo cáo liên minh: Báo cáo cướp bóc của thành viên được hiển thị là tấn công thường -> đã sửa.
  - Chợ: việc tạo đường giao thương trống có thể được thực hiện -> đã sửa
  - Tòa thị chính: Lễ ăn mừng lớn không giảm tác dụng của tù trường khi chiếm làng -> đã sửa.

  Post was edited 2 times, last by Tamia ().


 • Phiên bản Walrus - Ngày up: 10.11.2016
  Kiểu Tính năng
  TRAIVBXXIV-3320 Tướng có thể được hồi sinh nếu việc tiêu thụ mùa màng bị âm do đội quân - nhưng không thể hồi sinh nếu việc tiêu thụ mùa màng bị âm do tiêu thụ công trình.
  TRAIVBXXIV-3293 Cập nhật đẩy thông báo bảo vệ cho RoA - để chỉ định ngôi làng thay vì người chơi.
  TRAIVBXXIV-3321 Thanh tiến độ của phần thưởng liên minh hiện chỉ định nếu phần đóng góp đã bắt đầu ở cấp độ tiếp theo trong trường hợp người chơi đã đóng góp nhiều hơn so với yêu cầu để kết thúc cấp hiện tại.
  TRAIVBXXIV-3294 Tòa đại sứ: Dấu kiểm chấp nhận lời mời được tô xám nếu liên minh mời không có bất kỳ vị trí trống nào nữa.
  TRAIVBXXIV-3319 Đổi kích cỡ cửa sổ trình duyệt trên trang bản đồ sẽ không còn làm mới toàn bộ trang nữa.
  TRAIVBXXIV-2860 Tổng quan ngôi làng- Thanh nhà kho - Người chơi có thể được sắp xếp trong các cột.
  TRAIVBXXIV-3282 Đồ tạo tác của kẻ khờ dại- Giờ đây hiển thị khi nào tác dụng của nó thay đổi.
  TRAIVBXXIV-3233 Hình nền tướng thay đổi phụ thuộc vào liệu họ đang phòng thủ, bị mắc bẫy hay đang di chuyển.
  TRAIVBXXIV-3234 Thanh tướng - Thêm chức năng đánh dấu.
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-3402 Tướng: Đấu giá: Các bộ lọc trên thanh mua và đấu giá dẫn đến trang tổng quan về tướng.
  TRAIVBXXIV-3383 Báo cáo: Các báo cáo viện trợ tự nhiên có chứa thời gian được giảm không chính xác + thời gian đến không được tính toán chính xác
  TRAIVBXXIV-3353 Xóa người chơi không hoạt động có thể khiến tác vụ nền rơi vào một vòng lặp vô hạn.
  TRAIVBXXIV-3364 Liên minh: Báo cáo tấn công: Các báo cáo không được lọc theo kiểu biểu tượng khi được nhấn.
  TRAIVBXXIV-3366 Giao diện người dùng: Cuộc phiêu lưu: Văn bản không được căn lề từ lề bên phải.
  TRAIVBXXIV-3361 Thống kê ngôi làng: Ô tấn công rỗng khi ngôi làng mới đang được ổn định.
  TRAIVBXXIV-3367 RoA: Đặt lại thuộc tính: Việc đặt lại làm giảm máu hiện tại nếu bạn đã dùng điểm để tái tạo.
  TRAIVBXXIV-3360 Liên minh: Báo cáo tấn công: Thiên nhiên như một yếu tố phòng thủ hiện không được hiển thị trong bảng báo cáo.
  TRAIVBXXIV-3358 Xem tài nguyên: Đội quân đến/đi: Khu vực nhấn quá nhỏ.
  TRAIVBXXIV-3365 Menu vàng: Kiếm vàng: Liên kết giới thiệu: Cột ngôi làng hiển thị thông tin không chính xác.
  TRAIVBXXIV-3338 Kho báu: Các bảng đồ tạo tác nhỏ và lớn được hiển thị không chính xác nếu không tìm thấy đồ tạo tác nào.
  TRAIVBXXIV-3357 Liên minh: Diễn đàn: Liên kết 'đến diễn đàn' từ bất kỳ liên minh nào luôn dẫn đến trang diễn đàn của liên minh của người chơi.
  TRAIVBXXIV-3339 Kết hợp đội quân: Tính toán chi phí vàng bao gồm tiêu thụ mùa màng
  TRAIVBXXIV-3356 RoA: Liên minh: Thành viên: Thiếu biểu tượng tấn công.
  TRAIVBXXIV-3348 RoA: Phần thưởng liên minh: Những người chơi mới được mời vẫn không có phần thưởng sau khi đồng hồ khóa kết thúc.
  TRAIVBXXIV-3329 Liên minh: Thanh phần thưởng: Văn bản liên quan đến thời gian đặt lại không được căn chỉnh.
  TRAIVBXXIV-3344 Chương trình thưởng: Người chơi từ các thế giới không phải RoA nhận được 50 Vàng như là phần thưởng giới thiệu khi người chơi đã mời trên thế giới RoA có hai ngôi làng.
  TRAIVBXXIV-3331 Ốc đảo: Không thể gửi tấn công bình thường đến các ốc đảo bị chiếm đóng.
  TRAIVBXXIV-3323 Điểm tập hợp: Ẩn đội quân: Các đội quân tấn công biến mất khi tài khoản phòng thủ là tài khoản mới.
  TRAIVBXXIV-3313 IE9: Nền của cánh đồng tài nguyên trong suốt thay vì có màu có đường dốc/bất kỳ màu nào.
  TRAIVBXXIV-3307 Bản đồ độ phân giải thấp: Nút OK không được căn chỉnh.
  TRAIVBXXIV-3314 Công trình: Kinh doanh quảng cáo: Nâng cấp không bắt đầu sau khi xem video.
  TRAIVBXXIV-3310 Hướng dẫn: Vòng tròn màu đỏ cho cuộc phiêu lưu bị dãn từ phía bên phải trong trình duyệt Firefox.
  TRAIVBXXIV-3315 Cửa hàng thanh toán: Người chơi có thể mua Vàng trong khi đếm ngược xóa tài khoản bắt đầu.
  TRAIVBXXIV-3301 Chợ: Lưu tọa độ không chính xác khi gửi tài nguyên.
  TRAIVBXXIV-3459 Điểm tập hợp: Kết hợp đội quân: Số lượng đội quân được kết hợp không chính xác nếu viện trợ đến trong khi trang kết hợp đang mở.
  TRAIVBXXIV-3456 Kết hợp đội quân: Có thể xem đội quân của bất kỳ ai.
  TRAIVBXXIV-3448 Trang chính: GTL: Không thể tìm thấy người chơi đích nếu tên người dùng của họ có chứa dấu cách.
  TRAIVBXXIV-3451 Doanh trại: Bạn có thể huấn luyện số đội quân gấp đôi khi không có đủ tài nguyên cho nhóm thứ hai.  Post was edited 1 time, last by Tamia ().


 • Phiên bản Walrus 20.3 - Ngày up: 30.11.2016
  Kiểu Tính năng
  TRAIVBXXIV-3408 Cho phép tướng nữ được chỉnh sửa cho Iran để đáp ứng mong muốn của khách hàng
  TRAIVBXXIV-3391 Làm cho toàn bộ thanh bản đồ mini có thể nhấn được để người chơi không phải nhấn một cách chính xác như trước kia
  TRAIVBXXIV-3398 Khắc phục vấn đề "cuộc phiêu lưu của tướng kết thúc trong khi tướng đang trên đường" theo phản hồi của người chơi
  TRAIVBXXIV-3422 Tạo ứng dụng khách cho Twitter để sử dụng Twitter API để chuẩn bị tích hợp với Twitter
  TRAIVBXXIV-3363 Thông báo đình chiến thông qua hộp thông tin để nâng cao sự nhận biết của người chơi
  TRAIVBXXIV-3188 Cung cấp chức năng gửi tin nhắn cho nhiều người nhận đáp ứng các mong muốn của người chơi
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-3499 RoA - Tướng: Thuộc tính: Việc thay đổi diện mạo của tướng không làm thay đổi hình ảnh trong thanh "Thông số"
  TRAIVBXXIV-3455 RoA - Phần thưởng Liên minh Nút đóng góp x3 không hoạt động
  TRAIVBXXIV-3454 RoA - ACP: Có một lỗi nghiêm trọng khi nhấn nút "thủ công trao phần thưởng"
  TRAIVBXXIV-3428 RoA - Điểm tập hợp: Đội quân không thể đến được ốc đảo nào và không trở về
  TRAIVBXXIV-3419 RoA - Nhiệm vụ Hàng ngày: Một hoặc hai số thỉnh thoảng được trao cho "lấy hoặc sử dụng Vàng" khi nhiệm vụ được đặt lại
  TRAIVBXXIV-3514 Tòa đại sứ: Thanh khu vực xuất hiện trên thế giới vanilla
  TRAIVBXXIV-3377 Liên minh - Diễn đàn: Liên kết "đến diễn đàn" hiển thị khi đáng lẽ nó không nên hiển thị
  TRAIVBXXIV-3364 Liên minh - Báo cáo Tấn công: Báo cáo không được lọc theo loại biểu tượng đã nhấn
  TRAIVBXXIV-3407 Liên minh - Hồ sơ Liên kết "đến diễn đàn" không còn hiển thị cho tất cả người chơi nữa
  TRAIVBXXIV-3357 Liên minh - Diễn đàn: Liên kết 'đến diễn đàn' từ bất kỳ liên minh nào luôn dẫn đến trang diễn đàn của liên minh của người chơi
  TRAIVBXXIV-3459 Điểm tập hợp - Kết hợp Đội quân: Số lượng đội quân không chính xác được kết hợp nếu tiếp viện đến trong khi trang đang mở
  TRAIVBXXIV-3401 Chi tiết hình ảnh được điều chỉnh trên màn hình chào mừng và giới thiệu để nhất quán với thiết kế
  TRAIVBXXIV-3423 Giới hạn tweet được áp dụng cho lớp tương tác Twitter để ngăn sự khó chịu cho người chơi
  TRAIVBXXIV-3402 Tướng - Đấu giá: Các bộ lọc trên thanh "Mua và Đấu giá" dẫn đến trang tổng quan về tướng.
  TRAIVBXXIV-3397 Nút Vàng đã được thay thế bằng nút Vàng đã vô hiệu hóa nếu các ô bẫy đã được sử dụng
  TRAIVBXXIV-3400 Một liên kết đến tòa đại sứ được hiển thị trong lời mời IGM để người chơi có lối tắt để truy cập và thông tin bổ sung
  TRAIVBXXIV-3441 Các biểu tượng trạng thái đã được thay đổi trở lại trên trang thành viên liên minh để đáp ứng nguyện vọng của người chơi
  TRAIVBXXIV-3456 Kết hợp Đội quân: Có thể xem đội quân của bất kỳ ai
  TRAIVBXXIV-3449 Bảo vệ cho Người bắt đầu: Không thể tấn công Natar khi sử dụng bản đồ trong khi bảo vệ đang hoạt động
  TRAIVBXXIV-3434 ACP: Đa tìm kiếm cực kỳ chậm và thứ tự không chính xác
  TRAIVBXXIV-3451 Doanh trại: Người chơi có thể huấn luyện gấp đôi số đội quân nếu họ không có đủ tài nguyên cho nhóm thứ hai
  TRAIVBXXIV-3417 ShopV2 - Đăng ký: Lỗi TGException xảy ra khi đăng đăng ký một người chơi có hỗ trợ GoldShopV2
  TRAIVBXXIV-3448 Trang chính - GTL (Liên kết Chuyển Vàng): Không thể tìm thấy người chơi mục tiêu nếu tên người dùng của họ có dấu cách
  TRAIVBXXIV-3426 Công trình - Huấn luyện Đội quân: Văn bản nghiên cứu đội quân đã bị hiển thị không chính xác.
  TRAIVBXXIV-3375 Tốc độ tạo huy chương đã được tăng lên
  TRAIVBXXIV-3416 Người chăm nom có thể sử dụng Vàng để kết hợp các đội quân mặc dù không có quyền nào được yêu cầu
  TRAIVBXXIV-3324 Độ chính xác khi hồi sinh của tướng đã được nâng cao  Post was edited 2 times, last by Tamia ().

 • Phiên bản Walrus 42 - Ngày up:
  Kiểu Tính Năng
  TRAIVBXXIV-3486 Tất cả các hoạt động mua bán theo kế hoạch và đang diễn ra sẽ bị hủy khi làng bị chế ngự
  TRAIVBXXIV-3485 Trang hồ sơ của người chơi được điều chỉnh để chứa các yếu tố được căn lề
  TRAIVBXXIV-3411 Người chơi được chuyển hướng đến URL gốc sau khi đăng nhập
  TRAIVBXXIV-3446 Mỗi tab trong cửa sổ thanh toán bật lên có thể được truy cập qua URL
  TRAIVBXXIV-3394 RoA: Nhiệm vụ - "Huấn luyện 3 dân di cư" được hoàn thành ngay khi người chơi huấn luyện được 3 dân di cư.
  TRAIVBXXIV-3491 Các huy chương Gloria giờ được giữ lại khi địa chỉ email bị thay đổi
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-3522 Tướng: Vật phẩm: Đấu giá: Bạn không thể bán ngựa bị thiến của mình lấy 100 bạc ngay cả khi bạn đã có một con ngựa khác
  TRAIVBXXIV-3463 Tướng: Thuộc tính: Thông tin tướng đã chết: Nút trao đổi vàng không hoạt động khi không có đủ tài nguyên
  TRAIVBXXIV-3508 Tướng: Đấu giá: Đấu thầu: Bạn không thể xóa một giá dự thầu (người chơi bị chuyển hướng đến tab thuộc tính)
  TRAIVBXXIV-3461 Thông tin tướng đã chết: Thuộc tính: Khi nút trao đổi Vàng được hiển thị, đồng hồ có bố trí không chính xác
  TRAIVBXXIV-3479 Thông tin tướng đã chết: Mozilla: Văn bản cạnh nút trao đổi không căn lề về bên trái
  TRAIVBXXIV-3509 Điểm tập hợp: Các đội quân được bổ sung vào làng trước khi họ đến, khiến họ có thể bị xóa trong trường hợp rất hiếm khi xảy ra
  TRAIVBXXIV-3516 Điểm tập hợp: Định cư làng: Nhấn đúp vào nút định cư để gửi hai nhóm dân di cư
  TRAIVBXXIV-3473 IGM: Báo cáo: Đánh dấu chưa đọc không cập nhật bong bóng các mục chưa đọc
  TRAIVBXXIV-3482 IGM: Không thể xóa tin nhắn từ những người chơi khác
  TRAIVBXXIV-3435 IGM: Không thể xóa tin nhắn đến cho chính bạn trong lần thử đầu tiên
  TRAIVBXXIV-3511 Kiếm vàng: Bảng thông tin không cập nhật ngay lập tức khi Vàng đã được trao thưởng
  TRAIVBXXIV-3418 Menu vàng: Lợi thế: Đồng hồ đếm ngược phần thưởng không cập nhật
  TRAIVBXXIV-3502 Đồ tạo tác: Đồ tạo tác của kẻ khờ dại không kích hoạt được hiệu ứng tăng công suất hầm ngầm (*500 , *200)
  TRAIVBXXIV-3452 Xóa người chơi & Đấu giá: Nhiều vấn đề đã xảy ra khi người chơi bị xóa là người đấu giá cao nhất
  TRAIVBXXIV-3471 Liên minh: Thành viên: Trạng thái trực tuyến được hiển thị không chính xác
  TRAIVBXXIV-3436 Tab: Các tab bị di chuyển xuống một chút khi di chuột qua
  TRAIVBXXIV-3406 Đội quân: Chiến đấu: Máy ném đá phóng vào mục tiêu theo thứ tự không chính xác
  TRAIVBXXIV-3498 Tùy chọn: Tài khoản: Xóa tài khoản không hiển thị đồng hồ (ngoại trừ sau khi làm mới)
  TRAIVBXXIV-3513 Người chăm nom: Khi một người chăm nom viết IGM, phần thông báo "được viết bởi người chăm nom" không còn được bao gồm nữa
  TRAIVBXXIV-3484 Kho báu: Đồ tạo tác của kẻ khờ dại đôi khi không thể hủy bỏ được hiệu ứng của nó sau khi bị thay đổi
  TRAIVBXXIV-3497 Nơi cư trú/Cung điện: Lòng trung thành được tạo mà không có nơi cư trú/cung điện
  TRAIVBXXIV-3518 Kết thúc trò chơi: Tin nhắn hệ thống không điền vào phần giữ chỗ cho liên minh và người chơi


  Post was edited 1 time, last by Tamia (). • Phiên bản Ngày up:
  Kiểu Tính năng
  TRAIVBXXIV-3607: Lý do chính xác hiện đã được hiển thị lên quan đến lý do vì sao người chơi không thể gửi tài nguyên nữa khi thế giới của trò chơi kết thúc
  TRAIVBXXIV-3753: Nhiệm vụ hàng ngày "đóng góp vào phần thưởng liên minh" đã được chỉnh sửa để số lượng đóng góp cần thiết tăng lên theo số các ngôi làng bạn có.
  TRAIVBXXIV-3784: Văn bản mô tả trong khu dân cư và cung điện đã được thay đổi để phản ánh mục đích thực sự của các công trình.
  TRAIVBXXIV-3685: Bảo vệ thúc đẩy RoA hiện đã hiển thị giải thích để những gợi ý này trở nên hữu ích.
  TRAIVBXXIV-3776: Đã khắc phục lỗi điều kiện biên trong video để các thợ xây bậc thầy không còn can thiệp nữa.
  TRAIVBXXIV-3777: Hệ số tốc độ máy chủ hiện đã được bổ sung cho các bẫy đang sửa chữa để các bẫy sửa chữa nhanh hơn trên các máy chủ tốc độ.
  TRAIVBXXIV-3778: Máy chú giải công cụ đơn hiện được sử dụng cho các thung lũng bỏ hoang như trong các ngôi làng và ốc đảo để tính thống nhất được hiển thị ở phần cuối thế giới trò chơi.
  TRAIVBXXIV-3779: Các nút trao đổi hiện bị vô hiệu trực quan khi không có mùa vụ miễn phí để ngăn chặn cảm giác bị lừa dối của người chơi.
  TRAIVBXXIV-3780: Văn bản "hiển thị thêm"đã được đổi thành "hiển thị ít hơn", khi thích hợp, nhằm phản ánh sự tương tác thực tế.
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-3644 WW: Kế hoạch xây làng Natar không xuất hiện sau chi chiếm được một tạo tác
  TRAIVBXXIV-3550 Đấu giá – Trao đổi bạc: Xác nhận đổi có thể được kích hoạt nhiều lần, dẫn đến có thể trao đổi được nhiều Vàng hơn so với mô tả
  TRAIVBXXIV-3631 RoA – Bảo vệ chuyển tài nguyên: Cướp bóc một ốc đảo đã bị chiếm đóng không cho phép thu thập tài nguyên
  TRAIVBXXIV-3576 RoA – Liên minh – Tab Phần thưởng: Ô tổng quan phần thưởng đặt lại trạng thái thu gọn khi làm mới hoặc thay đổi trang
  TRAIVBXXIV-3612 Cư dân/Cung điện: Cấp bậc của công trình không tăng tốc độ tạo lòng trung thành
  TRAIVBXXIV-3478 Các liên kết đến khảo sát dịch vụ khách hàng bị hiển thị không chính xác trong các thông báo trong trò chơi
  TRAIVBXXIV-3464 Báo cáo: Tướng bảo vệ được hiển thị trong bảng tấn công nếu tấn công ngôi làng của chính mình
  TRAIVBXXIV-3468 Sản xuất tài nguyên: Sản xuất mùa vụ không cập nhật trong dorf1.php sau khi kích hoạt phần thưởng mùa vụ
  TRAIVBXXIV-3567 Chuyển tiếp đội quân – Cung cấp mùa vụ: Sản xuất mùa vụ không cập nhật sau khi chuyển tiếp đội quân từ một ốc đảo
  TRAIVBXXIV-3512 Infobox – Phần thưởng tài nguyên: Ô thông tin phần thưởng sắp hết hạn đã biến mất
  TRAIVBXXIV-3524 Hệ thống nhắn tin: Các tin nhắn của trung tâm trợ giúp bị lỗi xem tin nhắn IGM
  TRAIVBXXIV-3745 RoA – Phần thưởng Liên minh: Bong bóng đã không được sắp hàng với chỉ số nút cấp độ.
  TRAIVBXXIV-3720 Thợ xây bậc thầy: Đã không có dấu hiệu rằng công trình đó đang xây dựng khi nó đang nâng cấp lên cấp độ tối đa.
  TRAIVBXXIV-3711 Lò rèn: Nút cải tiến đã không được cập nhật cho trạng thái vô hiệu của nó nếu không đủ nguồn lực.
  TRAIVBXXIV-3752 Màu sắc của một khu vực đã được thay đổi để khu vực đó hiện đã có những ranh giới có thể phân biệt được.
  TRAIVBXXIV-3725 Natar: Không nhận được báo cáo trong khi bị tấn công sau khi định cư ở vùng chết xám
  TRAIVBXXIV-3817 Học viên/Lò rèn: Thời gian nghiên cứu đã bị loại bỏ.

  Post was edited 5 times, last by Tamia ().

 • Phiên bản Pineapple 12- Ngày up:
  Kiểu Tính năng
  TRAIVBXXIV-3838 Người chơi hiện có thể sử dụng thợ xây chính khi có đủ tài nguyên trong kho, ngay cả khi không có sẵn ô công trình nào.
  TRAIVBXXIV-3823 Không thể đổi tên Liên minh sau khi một thế giới trò chơi kết thúc.
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-3906 Liên minh: Các diễn đàn liên minh không còn hiển thị sau khi mở lại trang.
  TRAIVBXXIV-3861 Chợ: Các sự kiện thương gia tiếp theo đã bị hủy sau khi ngôi làng bị chinh phục.
  TRAIVBXXIV-3731 Kỳ nghỉ – Ốc đảo: Người chơi không thể vào chế độ kỳ nghỉ nếu vẫn có đang các cuộc tấn công trên một ốc đảo mà trước đó họ đã loại khỏi tài sản sở hữu của mình trong dinh thự của tướng.
  TRAIVBXXIV-3822 Giao diện Người dùng: Mô tả cho hầm ngầm cũng như các công trình khác bị che bởi một hình ảnh công trình trong phiên bản Tiếng Pháp.
  TRAIVBXXIV-3712 Nhiệm vụ hàng ngày: Có một biến số văn bản không chính xác trong nhiệm vụ"Chiến thắng một cuộc đấu giá".
  TRAIVBXXIV-3693 Công trình chính - Phá hủy: Một lỗi khiến người chơi có thể phá hủy một công trình khi nó vẫn đang được nâng cấp.
  TRAIVBXXIV-3740 IGM: Việc nhấn vào cột "Đã nhận" hoặc "Đã gửi" không sắp xếp tin nhắn theo thời gian.
  TRAIVBXXIV-3827 Xóa: Không thể đọc các IMG từ những người chơi đã bị xóa.
  TRAIVBXXIV-3665 Báo cáo - Điểm tập hợp: Số đội quân sống sót được hiển thị không chính xác trong báo cáo trận chiến do lỗi làm tròn.
  TRAIVBXXIV-3662 Thuộc tính: Điểm có sẵn không được hiển thị khi phần "Thuộc tính" bị đóng lại.
  TRAIVBXXIV-3687 Thuộc tính: Mũi tên không thay đổi hướng sau khi nhấn vào đó.
  TRAIVBXXIV-3661 Thuộc tính: Nhãn màu cam "Vui lòng lưu các thay đổi của bạn" xuất hiện trong một giây khi chuyển đổi giữa các tab trong tổng quan về tướng.
  TRAIVBXXIV-3830 Liên minh: Hệ thống không cung cấp bất kỳ phản hồi nào sau khi nhấn vào nút "Thoát liên minh" nếu không có công trình của đại sứ quán.
  TRAIVBXXIV-3811 Liên minh - Thư mời: Đường liên kết đến đại sứ quán đã bị hỏng.
  Thống kê – Chung: Thiếu dấu hai chấm trong văn bản hiển thị.

  Post was edited 4 times, last by Tamia ().


 • Phiên bản Pineapple 36- Ngày up:
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-3942 Số dư Mùa vụ Âm: Có thể xây dựng kho chứa hàng, kho chứa lương thực và công trình chính khi ngôi làng có số dư mùa vụ âm (không có "mùa vụ miễn phí"), ngay cả khi ngôi làng không đáp ứng được yêu cầu sản xuất.
  Bây giờ có thể làm như vậy chỉ khi sản lượng mùa vụ của ngôi làng tương đương hoặc nhiều hơn sản lượng thực hiện của 6 cánh đồng mùa vụ ở cấp 6.
  TRAIVBXXIV-3966 Diễn đàn Công cộng: Người chơi không tham gia liên minh nào không thể bỏ phiếu / trả lời các bài đăng trên diễn đàn.
  TRAIVBXXIV-3792 UI: Thống kê: Thanh tiêu đềđã bị cắt phía bên phải.
  TRAIVBXXIV-3963 Báo cáo: Đồ tạo tác Nhầm lẫn của Đối thủ: Tin nhắn về đồ tạo tác không được hiển thị trong báo cáo nếu một trong những mục tiêu của máy phóng là ngân khốhoặc kỳ quan thế giới
  TRAIVBXXIV-3975 IGM: Tên của người chơi đã bị xóa không dược hiển thị trong IGM cho người tham gia khác.


  Post was edited 4 times, last by Tamia ().

 • Phiên bản Pineapple 46.2 (3026) - Ngày up:
  Kiểu Tính năng
  TRAIVBXXIV-4018 Điểm chiến thắng có thể hiển thị trên 99.999
  TRAIVBXXIV-3987 Chức năng làm tròn của XP được đưa ra bởi các cuộn đã được thay đổi để người dùng không cần sử dụng từng cuộn riêng lẻ nữa
  TRAIVBXXIV-3989 Từ bây giờ tạo ra các huy chương vào mỗi Chủ nhật, không có ngoại lệ
  TRAIVBXXIV-3988 10 người chơi đầu tiên với 0 điểm có thể bị ẩn để hiển thị những người chơi đã giành điểm thực sự
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-4040 RoA - Nhiệm vụ hàng ngày - Cống hiến: Đã trao rất nhiều điểm
  TRAIVBXXIV-4051 RoA - Chuyển Quân: Quân đội biến mất trong khi đang trên đường tới ngôi làng đã bị chinh phục
  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Tamia ().

 • Phiên bản Cheesecake: 19 - Ngày úp: 7.6.17
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-4157 Cấm: Thanh toán - Các script và bot - Hộp thông tin: Sau khi tài khoản được gỡ lệnh cấm, hoặc sau khi thế giới trò chơi kết thúc, hộp thông tin về phản công được giữ lại.
  TRAIVBXXIV-4212 Binh trường - Thú hoang: Sự cố khiến thú hoang không được gộp vào một đội vẫn chưa được khắc phục triệt để.
  TRAIVBXXIV-4194 Tướng - Nhiệm vụ: Các nhiệm vụ được hoàn thành ngay lập tức khi khởi động chúng.
  TRAIVBXXIV-4161 RoA - Kho bạc: Có một câu không chính xác trong mô tả về kho bạc.
  Phiên bản Cheesecake: 1 - Ngày úp: 4.5.17
  Kiểu Tính năng
  TRAIVBXXIV-4054 Xây dựng công trình mới - Hầm ngầm: cập nhật nội dung miêu tả


  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 3 times, last by Matrix ().

 • Phiên bản Adventure: patch 8 - Ngày úp: 12.12.17
  Kiểu Tính năng (mới hoặc thay đổi)
  TRAIVBXXIV-5080 Các nghiệm vụ bắt đầu trò chơi được sắp xếp lại.
  TRAIVBXXIV-5078 Phần thưởng cho nghiệm vụ xây Nhà xây lúa cấp 1 sẽ nhận tài nguyên.
  TRAIVBXXIV-5013 Bổ sung ảnh hưởng mới trong công trình, có tác động tới quân lính với các trận đánh ở trong tương lai.
  TRAIVBXXIV-4979 Cải thiện mô tả của Lâu đài/Cung điện/Trung tâm chỉ huy
  TRAIVBXXIV-5066 Bổ sung thêm tộc Huns và Egypts trong các thống kê về quân đội.
  Kiểu Phát triển trang chủ
  TRAIVBXXIV-5113 Sửa không thể đăng nhập bằng email trước khi chọn bộ tộc hoàn tất.
  TRAIVBXXIV-5128 Tài khoản đã xóa sẽ được đề cập tới trong thư "quên máy chủ".
  TRAIVBXXIV-5159 Người chơi thuộc khu vực Estonian và Latvian sẽ được nhận diện ngôn ngữ theo máy chủ của Lithuanian
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-5163 Đường giao thương tự động không khởi động
  TRAIVBXXIV-5161 Hệ thống nghiệm vụ gặp hiển thị "Fatal error"
  TRAIVBXXIV-5064 Thông tin kết thúc vòng đấu luôn hiển thị là tiếng Anh trên máy chủ Ý nếu chọn một ngôn ngữ khác.
  TRAIVBXXIV-5058 Đường viền màu xanh biển không ẩn đi khi mở rộng/thu nhỏ hộp thông tin của Tướng hoặc thông tin hệ thống.
  TRAIVBXXIV-5037 Chế độ đồ họa đơn giản: Hướng dẫn nhanh: không hiển thị ở vị trí thuận lợi cho cho quân lính
  TRAIVBXXIV-4884 Chế độ đồ họa đơn giản: nút điều hướng bản đồ chèn lên hộp thoại tìm kiếm tọa độ
  TRAIVBXXIV-4820 Mức độ thu phóng bản đồ và tìm vùng đất nhiều lúa hiển thị theo định dạng LTR
  TRAIVBXXIV-5112 Văn bản của email đã lỗi thời và dễ gây hiểu lầm.
  TRAIVBXXIV-5067 Kỳ quan có vài nơi hiển thị nội dung chưa chính xác
  TRAIVBXXIV-5050 Dấu \ sẽ hiển thị là ?92 khi dùng nó ở trong tên của làng


  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().


 • Phiên bản Adventure: patch 49 - Ngày úp: 31.1.18
  Kiểu Tính năng (mới hoặc thay đổi)
  TRAIVBXXIV-5190 Cập nhật các vật phẩm tiếp tế nhận được trong cuộc thám hiểm
  TRAIVBXXIV-5251 Hình ảnh mỏ khai thác mới
  TRAIVBXXIV-4387 Đã nâng cấp chỉ thị màu cho cấp độ của công trình
  TRAIVBXXIV-5231 Hiệu ứng tuyết rơi của giao diện mùa đông
  TRAIVBXXIV-5244 Hiền giả mới cho các chủng tộc
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-5242 Tường: Cấp độ tường không được tính đến trong các cuộc chiến do thám
  TRAIVBXXIV-5262 Báo cáo: Thông tin về tường được hiển thị hai lần trong một báo cáo do thám
  và nhiều sửa lỗi khác
  TRAIVBXXIV-5464 Lính đang mắc kẹt trong hố bẫy không thể bị giết

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().


 • Phiên bản Jasmine: patch 12 - Ngày úp: 21.2.18
  Kiểu Tính năng (mới hoặc thay đổi)
  TRAIVBXXIV-5442 Gửi tài nguyên: Tên làng không được lưu khi chuyển đổi giữa các làng
  TRAIVBXXIV-5459 Bản đồ: Biểu tượng tấn công bằng kiếm khi tấn công/cướp bóc được hiển thị ở sai ô
  TRAIVBXXIV-5421 Chợ - Gửi tài nguyên: Bấm lên các biểu tượng không còn thêm số lượng tài nguyên có thể mang đi tối đa.
  TRAIVBXXIV-5441 Chợ - Gửi tài nguyên: Thiếu thông điệp lỗi khi một người chơi nhập quá nhiều tài nguyên
  TRAIVBXXIV-5472 Di động: Bản đồ không thể di chuyển được ở độ phân giải cao
  TRAIVBXXIV-5432 Thay đổi hình ảnh cho hiền giả của tộc Gauls
  TRAIVBXXIV-5431 Bản đồ: Chức năng bật tắt lưới không hoạt động chính xác
  TRAIVBXXIV-5485 IGM: Tin nhắn: Tính năng tự động hoàn thành tên người nhận không hoạt động
  TRAIVBXXIV-5498 Tính năng Vàng: mục kiếm vàng, không thể bấm vào trang thống kê vàng được mời người chơi khác
  TRAIVBXXIV-5513 Chrome: Thông tin di chuyển chuột chưa chính xác

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Phiên bản Kiểu English Nội dung
  T4.4 (fatcat) Release 6 (3325) T4.4 (fatcat) Release 6 (3325) . 16h ngày 21.3.2018
  Features: Tính năng: . .
  TRAIVBXXIV-5594 The color of the map has been changed to improve its appearance. Màu sắc của bản đồ được thay đổi để cải thiện giao diện của nó.
  TRAIVBXXIV-5424 The usability of the farm list has been improved by maintaining the order after editing. Khả năng sử dụng danh sách farm được cải thiện bằng cách duy trì thứ tự sau khi chỉnh sửa.
  TRAIVBXXIV-5139 The usability of the farm list has been improved by changing the pre-selected drop-down menu for the farm list to behave like it does for the Rally Point. Khả năng sử dụng danh sách farm được cải thiện bằng cách thay đổi menu xổ xuống chọn trước đối với danh sách farm để hoạt động như đối với Binh trường.
  Fixed bugs: Khắc phục lỗi: . .
  TRAIVBXXIV-5513 Chrome: The mouse-over now works correctly. Chrome: Di chuột ra ngoài đối tượng giờ hoạt động chính xác.
  TRAIVBXXIV-5587 Local time: The time was displayed inconsistently when the server time was set to local time. Giờ địa phương: Thời gian hiển thị không đồng nhất khi giờ máy chủ được đặt cho giờ địa phương.
  TRAIVBXXIV-5491 Info-box items were flagged as delete-able although they were not delete-able. Các đồ vật hộp thông tin được đánh dấu có thể xóa được mặc dù chúng không thể xóa được.
  TRAIVBXXIV-5498 Payment wizard – Earn gold: The paginator was not clickable in the overview of invited players. Cài đặt thanh toán - Kiếm vàng: Phân trang không bấm được trong tổng quan người chơi được mời.
  TRAIVBXXIV-5485 IGM – Messages: The auto-complete function in the recipient input field did not work. IGM - Tin nhắn: Tính năng tự động hoàn tất trong trường nhập thông tin người gửi không hoạt động.  fatcat R 12 Ver: (3340) Ngày úp: 16h.03/04/2018
  Sửa lỗi TRAIVBXXIV-5560 Thông báo "đủ tài nguyên" trong khi "xây dựng công trình mới" đã được sửa lại để hiển thị đúng với thời điểm lúc đó.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Phiên bản Fatcat R15: ngày úp 18.4.2018
  TRAIVBXXIV-5664 Hồ sơ người chơi: Ngày sinh hiển thị là 2018 khi lưu mà không nhập ngày sinh
  TRAIVBXXIV-5412 Trường nhập thông tin: các trường nhập thông tin tọa độ X và Y cho phép đồng thời ký tự và ký tự đặc biệt
  TRAIVBXXIV-5683 Cửa sổ bật lên hiền giả: bộ đếm nhiệm vụ đã hoàn tất luôn hiển thị 0
  TRAIVBXXIV-5711 Tin nhắn: Tin nhắn Liên minh giờ bị loại trừ khỏi kiểm soát spam

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Phiên bản Fatcat R29/29.4/35: ngày úp 24.5.2018
  TRAIVBXXIV-5755 Thay đổi cách dùng Thẻ an ninh nếu một lòng trung thành đổi thành tấn công xảy ra trong cùng giây
  TRAIVBXXIV-5702 Giờ thiết lập lẩn tránh chỉ hiển thị trong làng thủ đô
  TRAIVBXXIV-5809 Các bộ tộc mới hiện đang được tính đến để tính toán sức mạnh làng cổ vật.
  TRAIVBXXIV-5767 Hiền giả: Danh sách nhiệm vụ hiển thị đúng số nhiệm vụ
  TRAIVBXXIV-5795 Thưởng liên minh: Đóng góp được xử lý theo cùng 1 cách ở mọi thời điểm
  TRAIVBXXIV-5765 IGM: Tin nhắn chào mừng giờ hiển thị đúng liên kết Travian Answers
  TRAIVBXXIV-5773 Đã sửa lỗi thưởng quyên góp Liên minh khi dùng quyên góp 3x
  TRAIVBXXIV-5882 Chiếm làng: Thành viên chung liên minh sẽ không thể chiếm làng của nhau khi lòng trung thành là 0%
  TRAIVBXXIV-5839 Binh trường: Farmlist: các cuộc tấn công không được gửi đi sau khi đã chỉnh sửa farmlist
  TRAIVBXXIV-5832 Gửi tài nguyên trong khi đang bảo vệ Tân thủ đã hoạt động trở lại
  TRAIVBXXIV-5850 Khi một ngôi làng chứa Đại sứ quán bị chiếm, nút tùy chỉnh Đại sứ quán sẽ bị vô hiệu hóa

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?