Các thay đổi cũ trước năm 2020

 • Phiên bản Fatcat R35.3: ngày úp 15h.7.6.2018
  TRAIVBXXIV-5878 Đã thêm nút mở rộng bị thiếu trong điểm thưởng sản xuất tài nguyên
  TRAIVBXXIV-5893 Chợ: số lượng lái buôn đang bán được cập nhật với lái buôn nhàn rỗi để hiển thị chính xác số tài nguyên có thể mang vác của các lái buôn nhàn rỗi
  TRAIVBXXIV-5877 Khu vực (RoA): tài khoản bị khóa sẽ không được tính số dân số trong tổng số dân cư của liên minh trong vùng
  TRAIVBXXIV-5897 Chợ: các ký tự đặc biệt ở tên làng bị biến mất khi chuyển qua lại giữa các làng


  Phiên bản Fatcat R48 : ngày úp 15h.20.6.2018
  TRAIVBXXIV-5927 Đóng góp tài nguyên cho liên minh không còn thất bại khi sản lượng lúa bằng 0 hoặc bị âm
  TRAIVBXXIV-5897 Chợ: các ký tự đặc biệt ở tên làng bị biến mất khi chuyển qua lại giữa các làng

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Phiên bản Fatcat R48.5: ngày úp 15h.5.7.2018
  Kiểu Thay đổi tính năng & sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-5916 Người chơi tấn công làng của chính mình không còn nhận được điểm cướp bóc nữa
  TRAIVBXXIV-6039 Người chơi không còn có thể nhận điểm tấn công/phòng thủ và tăng điểm kinh nghiệm cho Tướng khi giết chết quân lính mà họ sở hữu.
  TRAIVBXXIV-6053 Tính toán lại chính xác điểm của thành viên mới đóng góp trong thống kê liên minh và top phòng thủ trong tuần của liên minh.


  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Phiên bản Deadcat R102: ngày úp 15h.16.8.2018
  Kiểu Thay đổi tính năng
  TRAIVBXXIV-6010 Người chơi có thể xem lời mời trong Đại sứ quán ngay cả khi họ đã gia nhập
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-5514 Thực hiện trao đổi vàng-bạc ở Phòng giao dịch không bị hiển thị sai thông tin gợi ý
  TRAIVBXXIV-6074 Không còn bị lỗi với trang thông tin riêng của Liên minh
  TRAIVBXXIV-6098 Thẻ thống kê không còn sai thứ tự
  TRAIVBXXIV-5936 Số liệu hiển thị chính xác khi chuyển qua lại giữa các farmlist
  TRAIVBXXIV-5937 Vô hiệu hóa tấn công bình thường với người chăm nom khi mở làng Natar trên bản đồ
  TRAIVBXXIV-5922 Tin nhắn lời mời tham gia liên minh chỉ hiển thị 1 lần cho người chơi với mỗi liên minh
  TRAIVBXXIV-5980 Thông báo sai mật khẩu khi rời liên minh không hiển thị cửa sổ mới
  TRAIVBXXIV-6072 Sao chép dữ liệu khi thêm mới mục tiêu tấn công trong farmlist
  TRAIVBXXIV-5649 Lặp lại tọa độ tấn công trước khi chọn 1 làng khác trong Báo cáo chiến trận
  TRAIVBXXIV-5447 Thông báo lỗi của farmlist không hiển thị thêm cửa sổ mới
  TRAIVBXXIV-5965 Mua 3 dân khai hoang sẽ được đánh dấu hoàn thành nghiệm vụ tương ứng dù danh sách nghiệm vụ chưa tới lượt
  TRAIVBXXIV-5572 Phần thưởng liên minh khi mở rộng sẽ được cập nhật thông số mới nhất
  TRAIVBXXIV-5484 Màn hình bản đồ di chuyển khi con trỏ chuột kéo vượt về phía đông nam
  TRAIVBXXIV-5779 Binh trường, chợ và bản đồ: không thể dán số liệu cả 2 tọa độ lẫn nhau trong 1 ô đơn
  TRAIVBXXIV-5312 Người chơi có cùng xếp hạng trong mục Thống kê lại xuất hiện khác nhau không đồng nhất trên những thẻ khác nhau
  TRAIVBXXIV-5504 Chỉ định vị trí trong liên minh: tên người chơi bị cắt ngắn hiển thị trong RTL
  TRAIVBXXIV-5893 Gủi tài nguyên trong Chợ: số lượng lái buôn không được cập nhật giữa các lần vận chuyển
  TRAIVBXXIV-5877 Vùng (khu vực trong RoA): người chơi đang bị xóa do Admin vẫn được tính trong tổng dân số của Vùng  Phiên bản Deadcat R116.1: ngày úp 15h.23.8.2018
  Kiểu Thay đổi tính năng
  TRAIVBXXIV .
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-6168 Người chăm nom có thể xem hộp thoại chấp nhận điều khoản mới T&C nhưng chỉ có tài khoản chính mới có thể đồng ý.
  TRAIVBXXIV-5650 Ký tự xổ chéo (\) sẽ không bị hiển thị thành ?92 ở trên làng khi nhìn trong hồ sơ tài khoản
  TRAIVBXXIV-5724 Tên làng nếu dài sẽ không vỡ không hiển thị của Lâu đài tướng
  TRAIVBXXIV-5296 Giao diện trợ giúp: chữ sẽ không đè lên các thành phần khác nếu độ rộng giảm xuống
  TRAIVBXXIV-5623 Bản đồ trên iOS: di chuyển bản đồ sẽ không bị cuộn toàn trang
  TRAIVBXXIV-5896 Sửa giao diện bị nhỏ của Nhiệm vụ
  TRAIVBXXIV-5662 RTL: hướng dẫn: đường viền màu đỏ sẽ được căn chỉnh cho phù hợp với hình ảnh của Tướng
  TRAIVBXXIV-6189 Quân đội: Tốc độ của dân Khai hoang giờ đã chính xác đối với người Ai Cập, Teuton và người La Mã
  TRAIVBXXIV-6080 IGM: Thay đổi cài đặt ngôn ngữ ảnh hưởng đến ngôn ngữ của tin nhắn thanh toán
  TRAIVBXXIV-5371 Các thẻ (tab) sẽ có thể nhấp để đóng khi bấm vào viền cạnh
  TRAIVBXXIV-6289 Tòa thị chính sửa lỗi: Có thể có cả hai loại lễ ăn mừng cùng một lúc và bắt đầu lễ ăn mừng nhiều lần
  TRAIVBXXIV-6313 Khắc phục lỗi quá tải dữ liệu gây chậm lag trên các máy chủ
  TRAIVBXXIV-6296 Trang bị của Tướng: Có thể mất vài giây để trang bị mũ có thưởng điểm văn hóa (CP)
  TRAIVBXXIV-6317 Khai hoang biến mất đã được khắc phục

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Matrix ().

 • Phiên bản Hotdog R141: ngày úp 15h.01.10.2018
  Kiểu Thay đổi tính năng
  TRAIVBXXIV ...
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-6162 Thưởng điểm Văn hóa của liên minh được hiển thị riêng biệt trong thống kê.
  TRAIVBXXIV-6019 Khi chuyển tiếp quân tiếp viện, giao diện không giữ cùng trang làm việc trước đó
  TRAIVBXXIV-6195 Thêm các hình ảnh mới của công trình
  TRAIVBXXIV-6315 Sửa hiện thị không chính xác vật phẩm của tướng khi trang bị
  TRAIVBXXIV-5779 Binh trường, chợ, bản đồ: có thể dán cả 2 tọa độ cùng lúc
  TRAIVBXXIV-6301 Huy chương liên minh đang được hiển thị lại
  TRAIVBXXIV-6304 Nhiệm vụ mua 3 khai hoang: sẽ đánh dấu chính xác là hoàn thành khi được thực hiện xong
  TRAIVBXXIV-6255 Điện thoại: có thể mở làng và ốc đảo trên trình duyệt điện thoại ở chế độ độ phân giải cao (băng thông cao)
  TRAIVBXXIV-6210 Bản đồ: liên bang và hòa bình sẽ được đánh dấu và hiển thị chính xác
  TRAIVBXXIV-5754 Nút cố định trên Firefox đã được sửa
  TRAIVBXXIV-6207 Tòa thị chính sửa lỗi: Hiển thị chính xác số điểm văn hóa có được khi ăn mừng nhỏ
  TRAIVBXXIV-6201 Chợ: sửa lỗi trao đổi tài nguyên gặp phải
  TRAIVBXXIV-6223 IE11: Win7: Dorf2: Các công trình có thể nhấn trở lại

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Phiên bản Hotdog R154: ngày úp 15h.10.10.2018
  Kiểu Thay đổi tính năng
  TRAIVBXXIV ...
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-6305 Nâng cao hiệu suất cơ chế tính điểm văn hoá
  TRAIVBXXIV-6225 Thay đổi cơ chế tính thiệt hại của các cuộc thám hiểm để không qua chênh lệch
  TRAIVBXXIV-6345 Đường dẫn chiến báo hiển thị đúng nếu được sao chép qua các kênh khác sau đó dán lại vào tin nhắn trong game
  TRAIVBXXIV-6230 Dễ bấm hơn vào khu vực trống để xây tường thành
  TRAIVBXXIV-6317 Sửa lỗi khai hoang bị biến mất
  TRAIVBXXIV-6360 Số lượng ốc đảo thưởng 150% dường như không đồng đều giữa các máy chủ
  TRAIVBXXIV-6335 Thanh tiến trình thể hiện điểm thưởng các hạng mục đóng góp cho liên minh được hiển thị chính xác khi thêm tài nguyên mới
  TRAIVBXXIV-6348 Một vài phần từ giao diện được đổi từ màu đỏ sang xanh lam để hỗ trợ hiển thị tốt hơn
  TRAIVBXXIV-6327 Thứ tự làng được chính xác mỗi lần làm mới trang xem quân lính trong thẻ tổng quan làng
  TRAIVBXXIV-6344 Sửa lỗi xem quân tiếp viện trong binh trường
  TRAIVBXXIV-6330 Không còn lỗi khi gửi cuộc tấn công tới Natar bởi người chăm nom
  TRAIVBXXIV-6337 Ngôn ngữ cài đặt tài khoản được đồng bộ với ngôn ngữ trong tất cả các biện pháp thanh toán khả dụng
  TRAIVBXXIV-6318 Làm sạch các không gian trống trong bảng thống kê làng
  TRAIVBXXIV-6315 Sửa lỗi không hiển thị chính xác vật phẩm của tướng khi trang bị
  TRAIVBXXIV-6304 Nhiệm vụ 3 khai hoang: được đánh dấu là hoàn toàn sau khi khai hoang được huấn luyện xong
  TRAIVBXXIV-6301 Hiển thị chính xác hình ảnh huy chương của liên minh
  TRAIVBXXIV-6313 Khắc phục quá tải cơ sở dữ liệu để tăng hiệu suất mượt mà cho game
  TRAIVBXXIV-6258 Liên bang: sửa lỗi liên minh được mời vàng liên bang không nhìn thấy diễn đàn của liên bang
  TRAIVBXXIV-6347 Tin nhắn thông báo sẽ gửi và sự kiện liên minh sẽ ghi chính xác sau khi 1 liên minh bị 2 liên minh mời ra khỏi liên bang

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Phiên bản Hotdog R177: ngày úp 15h.17.10.2018
  Kiểu Thay đổi tính năng
  TRAIVBXXIV ...
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-6352 Hình ảnh mới cho chiến báo
  TRAIVBXXIV-6308 Thêm chú giải trong thẻ Thống kê
  TRAIVBXXIV-6349 Số lượng lính có thể xóa hoặc tải lại bằng cách bấm vào biểu tượng quân lính trong Trận giả
  TRAIVBXXIV-6334 Cải thiện màu của các Vùng để dễ nhận biết và phân biệt hơn
  TRAIVBXXIV-6286 Khi sửa hoặc thêm mục trong Danh sách Farm, các loại quân được hiển thị sẽ luôn đại diện cho tộc quân của làng của danh sách Farm được chọn
  TRAIVBXXIV-6287 Báo cáo thám hiểm hiện thị chính xác tộc lính của làng nhận khi Tướng thuộc tộc khác
  TRAIVBXXIV-6381 Điểm tấn công được cập nhật ngay sau khi cuộc thám hiểm dù Tướng bị chết
  TRAIVBXXIV-6379 Điểm tấn công được cập nhật ngay sau khi lính chết đói hoặc trở về từ cuộc thám hiểm
  TRAIVBXXIV-6355 Tất cả quân lính được tính vào trong tài khoản khi thực hiện nghiệm vụ hàng ngày
  TRAIVBXXIV-6341 Hiển thị tổng số tài khoản hiện đang hoạt động
  TRAIVBXXIV-6373 Các số liệu được hiển thị một cách chính xác
  TRAIVBXXIV-6364 Không thể chọn Kỳ quan cấp 0 để phá hủy ngay lập tức
  TRAIVBXXIV-6326 Sửa lỗi vỡ độ dài câu chữ trong mục Thống kê
  TRAIVBXXIV-6353 Quân lính hiển thị trong làng và trên bản đồ chính xác
  TRAIVBXXIV-6374 Nhiệm vụ 3 khai hoang: không hoàn thành nếu chỉ có 1 hoặc 2 khai hoang hoặc đã có đủ trước đó nhưng bị chết. Chỉ hoàn thành khi có đủ 3 khai hoang hiện thời
  TRAIVBXXIV-6332 Sức mạnh phòng thủ trung bình trong Thống kê được hiển thị chính xác
  TRAIVBXXIV-6333 Sửa định dạng chữ trong mục so sánh sức phòng thủ ở Thống kê
  TRAIVBXXIV-6342 AS2018: Sửa chiến báo do thám chính xác khi không có lính trong làng của tộc khác
  TRAIVBXXIV-6336 AS2018: Tộc quân luôn được hiển thị trong chiến báo ngay cả khi làng mục tiêu bị phá hủy
  TRAIVBXXIV-6357 Hiển thị chính xác xếp hạng tấn công sau khi quân lính được hợp nhất
  TRAIVBXXIV-6368 Sự cố khi thiết lập Đường giao thương đến WW với chỉ 1 lời mời Liên bang đã được khắc phục


  Phiên bản Hotdog R177.2: ngày úp 15h.18.10.2018
  Kiểu Thay đổi tính năng
  TRAIVBXXIV ...
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-6440 Cướp bóc không còn là chế độ mặc định khi đăng nhập qua chăm nom
  TRAIVBXXIV-6419 Các công trình đặc biệt của mỗi tộc sẽ bị xóa khi làng trở thành làng của Natar
  TRAIVBXXIV-6379 Lính bị chết đói và lính thám hiểm được bây giờ sẽ có ảnh hưởng tới xếp hạng tấn công trong thống kê  Phiên bản Hotdog R177.4: ngày úp 21h.31.10.2018
  Kiểu Thay đổi tính năng
  TRAIVBXXIV ...
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-6474 Khi có nhiều làng với nhiều tộc khác nhau, việc chuyển đổi giữa các làng khác tộc sẽ nhận các danh sách cướp bóc chính xác với quân lính của tộc của làng đó
  TRAIVBXXIV-6473 IE11: không hiển thị trang trống trong thống kê kiểu mới
  TRAIVBXXIV-6467 Nút nhấn nâng cấp giáp cho lính sẽ chuyển màu xám khi không đủ tài nguyên
  TRAIVBXXIV-6466 Chợ: tên làng dài không bị hiển thị cắt ngắn
  TRAIVBXXIV-6449 Chế độ băng thông hẹp: hình ảnh các tòa nhà được hiển thị chính xác trong các hướng dẫn sử dụng giao diện
  TRAIVBXXIV-6446 Binh trường: farmlist: có thể mở tất cả các danh sách cướp bóc
  TRAIVBXXIV-6434 Binh trường: quân lính đang hồi sinh trên đường về được hiển thị thuộc tộc quân ban đầu của tài khoản
  TRAIVBXXIV-6431 Trận giả: Nếu thêm quân phòng thủ là thú thiên nhiên thì các cuộc tấn công do thám có lính do thám bị chết
  TRAIVBXXIV-6426 Trận giả: các điểm thưởng từ liên minh đang tác dụng chính xác
  TRAIVBXXIV-6414 Thống kê: các con số dài không gây tràn biểu đồ thống kê điểm văn hóa
  TRAIVBXXIV-6285 Safari: RTL: Bố cục chia trang giao diện được hiển thị chính xác
  TRAIVBXXIV-5779 Sao chép và dán tọa độ làm việc chính xác trên mọi trình duyệt
  TRAIVBXXIV-5396 IE11 và Edge: có thanh cuộn trang chính xác trên trang trung tâm làng dorf2


  Phiên bản Hotdog R177.5: ngày úp 21h.08.11.2018
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-6492
  Sửa lỗi IGM bị cuộn trên Chrome khi thêm icon
  TRAIVBXXIV-6471
  Biểu tượng và chữ chèn lên nhau trong thống kê mới
  TRAIVBXXIV-6483
  Sửa lỗi mất quyền của thành viên liên minh khi có sự thay đổi chủ sở hữu
  TRAIVBXXIV-6461
  Nâng cấp lính trong làng đã xâm chiếm của tộc khác sẽ hoạt động
  TRAIVBXXIV-6416
  Lồng sẽ không xuất hiện 2 lần khi được trang bị
  TRAIVBXXIV-6417
  Kéo thả vaath phẩm tướng trong dương không gây sai vị trí trỏ chuột
  TRAIVBXXIV-6344
  Hiển thị nút hợp nhất quân đội nếu quân tiếp viện hiển thị ở trang 2 của binh trường
  TRAIVBXXIV-6451
  Trân giả mới: Cổ vật mắt sẽ có tác dụng trong các trận do thám
  TRAIVBXXIV-6450
  Trận giả mới: Cổ vật ảnh hưởng tới trận đánh sẽ có tác dụng trong các trận đánh
  TRAIVBXXIV-6454
  Trận giả mới: Không có thêm sai số số lính đã được giải thoát ở cuộc tấn công tiếp theo
  TRAIVBXXIV-6494
  Trận giả mới: Tấn công do thám diễn ra nếu có quân do thám được tiếp viện trong làng

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Matrix ().

 • Phiên bản Hotdog R219: ngày úp 17h.30.11.2018
  Kiểu Cải thiện
  TRAIVBXXIV-6462
  Đã thêm vào thông tin công trình liên quan đến các lợi ích nâng cấp một công trình.
  TRAIVBXXIV-6412
  Mở rộng thông tin tác dụng công trình để hiển thị tác dụng cấp kế tiếp.
  TRAIVBXXIV-6404
  Hiện tại giao diện người dùng nâng cấp công trình sẽ hiển thị điểm văn hóa và dân số.
  TRAIVBXXIV-6425
  Giao diện người dùng nâng cấp công trình có các biểu tượng lớn hơn với đồ họa cải tiến.
  TRAIVBXXIV-6430
  Một số biểu tượng tài nguyên đã được thay thế bằng các biểu tượng mới.
  TRAIVBXXIV-6463
  Các biểu tượng tài nguyên liên quan đến thông tin chi phí đã được thay thế bằng biểu tượng lớn hơn với đồ họa cải tiến.
  TRAIVBXXIV-6415
  Thông tin cửa sổ công trình hiện tại có thể thu gọn.
  TRAIVBXXIV-6227
  Hạn mức buôn bán ít hơn 50 tài nguyên đã bị xóa đối với các lái buôn NPC.
  TRAIVBXXIV-5752
  Hình ảnh lựa chọn chủng tộc hiện tại đã được thay thế đối với Tộc Gauls.
  TRAIVBXXIV-6433
  Tên các máy chủ hiện tại thường dài hơn.
  TRAIVBXXIV-6512
  Các báo cáo hiển thị làng mục tiêu đang được xóa hiện tại cũng có hình nền mới.
  Kiểu Sửa lỗi & thay đổi tính năng
  TRAIVBXXIV-6485
  Thanh cuộn dọc không dùng đến trong thống kê đã bị xóa đối với trình duyệt IE11 và Edge.
  TRAIVBXXIV-6509
  Tấn công do thám Tộc Natars hoặc các ốc đảo với số lượng ít hiện tại được tính toán chính xác trong trận giả.
  TRAIVBXXIV-6500
  Biểu tượng "lính tấn công của bạn" hiện tại sẽ biến mất như kỳ vọng khi quân đội trở về từ một làng đã đổi thành Tộc Natars.
  TRAIVBXXIV-6492
  Khi viết một tin nhắn trong Chrome và dùng một nút BB, thanh cuộn sẽ không còn nhảy xuống phía dưới cùng nữa.
  TRAIVBXXIV-6471
  Các yếu tố chồng lên nhau trên trang thống kê không còn chồng lên nhau trong Firefox.
  TRAIVBXXIV-6483
  Hiện có thể hủy gán quyền liên minh từ chính bạn và đồng thời gán lại quyền cho một người khác.
  TRAIVBXXIV-6461
  Nâng cấp Lò rèn hiện luôn bắt đầu khi có một ô trống và đủ tài nguyên.
  TRAIVBXXIV-6344
  Xem nhiều hơn một trang quân tiếp viện không còn tạo ra lỗi nữa.
  TRAIVBXXIV-6285
  Các yếu tố phân trang không còn bị đặt nhầm chỗ trong Safari nữa.
  TRAIVBXXIV-6474
  Chuyển đổi giữa các làng hiện tại sẽ chuyển đổi đúng bộ tộc.
  TRAIVBXXIV-6467
  Nút "nâng cấp quân đội" hiện tại luôn mờ khi không có đủ tài nguyên sẵn có.
  TRAIVBXXIV-6466
  Tên làng không còn bị cắt ngắn khi chúng quá dài trong cửa sổ "gửi tài nguyên" nữa.
  TRAIVBXXIV-6431
  Mô phỏng một cuộc tấn công do thám lên một làng phòng thủ bằng các đơn vị quân hoang dã sẽ không có kết quả trong do thám tồn tại nữa.
  TRAIVBXXIV-6440
  Người chăm non sẽ chọn "cướp bóc" như là hành động mặc định thay vì "tiếp viện".
  TRAIVBXXIV-6434
  Tái tạo quân đội sẽ không hiển thị là bộ tộc của tài nguyên thay vì bộ tộc của làng nữa.
  TRAIVBXXIV-5779
  Chép và dán theo tọa độ hiện tại đã hoạt động đáng tin cậy hơn.
  TRAIVBXXIV-6419
  Chinh phục các công trình từ một làng đã bị chiếm bởi Tộc Natars sẽ không còn để các công trình bộ tộc dang dở.
  TRAIVBXXIV-6379
  Quân đội chết đói và quân đội đang đến từ một cuộc thám hiểm hiện tại sẽ cập nhật chính xác sức mạnh tấn công của chúng.
  TRAIVBXXIV-6396
  Trận đấu giả: Cấp mục tiêu đối với máy bắn đá hiện tại sẽ được tính khi trên cấp 20.
  TRAIVBXXIV-6454
  Khi quân đội được giải phóng bởi một cuộc tấn công thứ hai, một số lượng không chính xác được giải phóng từ các hố bẫy; lỗi này hiện tại đã được sửa.
  TRAIVBXXIV-6470
  Khi tạo một tài khoản, người chơi không còn có thể có hai làng.
  TRAIVBXXIV-6560
  Không còn có thể đặt tên cho một Kỳ quan ở cấp độ 0 nữa.
  TRAIVBXXIV-6558
  NPC không xuất hiện biểu tượng dấu trừ khi không đủ tài nguyên
  TRAIVBXXIV-6554
  Các công trình đặc biệt các tộc sẽ bị xóa khi trở thành làng của Natar
  TRAIVBXXIV-6553
  "thêm vào danh sách farm" sẽ hiển thị và chưa có quân lính

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Phiên bản Petchofix R255: ngày úp 16h.20.12.2018
  Kiểu Thay đổi tính năng
  TRAIVBXXIV-6612 Quán bia có thể xây tới cấp 20, với các máy chủ khởi động từ 1/1/2019
  TRAIVBXXIV-6626 Phòng thương mại & Võ đài tăng gấp đôi hiệu ứng trên máy chủ thông thường kể từ 1/1/2019
  TRAIVBXXIV-6549 Một vài cân bằng game về đơn vị lính và vật phẩm của Tướng thay đổi kể từ 1/1/2019
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-6639
  Hoàn thành thông tin mở rộng trên các công trình xây dựng kiểu mới
  TRAIVBXXIV-6613
  Thưởng từ liên minh mới áp dụng trên các máy chủ kể từ 1/1/2019
  TRAIVBXXIV-6635
  Thống kê kiểu mới sẽ áp dụng trên máy chủ thường kể từ 1/1/2019
  TRAIVBXXIV-6605
  Kích hoạt giao diện mùa đông tuyết rơi
  TRAIVBXXIV-6592
  Cổ vật tăng sức bền của Tường thành không chỉ tác dụng sau trận đánh mà còn thấy trong trực tiếp trận đánh
  TRAIVBXXIV-6398
  Màu các Vùng trên bản đồ được cập nhật màu mới giúp dễ phân biệt các Vùng hơn
  TRAIVBXXIV-5521
  Hiệu ứng tuyết rơi sẽ mặc định tắt trên trình duyệt IE và Edge, nhưng bạn có thể bật nó trong cài đặt tài khoản
  TRAIVBXXIV-6536
  Thợ xây đá làm tăng sức bền của Tường thành không chỉ tác dụng sau trận đánh mà còn thấy trong trực tiếp trận đánh
  TRAIVBXXIV-6477
  Lời mời liên minh, liên bang được nâng cấp để người đọc dễ hiểu và thấy rõ ràng hơn
  TRAIVBXXIV-6444
  Một làng không có binh trường vẫn có thể là nơi trú ngụ mới cho tướng
  TRAIVBXXIV-6528
  Tọa độ các mỏ tài nguyên khi mở trên bản đồ sẽ hiển thị tọa độ hiện tại của làng. Chọn "trung tâm bản đồ" cũng hiển thị chính xác các tọa độ.
  TRAIVBXXIV-6570
  Mục kiếm vàng sẽ không thể truy cập bởi người chăm nom
  TRAIVBXXIV-6442
  Các làng chứa cổ vật trên máy chủ nhiều ngôn ngữ sẽ hiển thị tên đã được bản địa hóa theo ngôn ngữ người chơi đã chọn
  TRAIVBXXIV-6610
  Chữ, biểu tượng và thời gian hồi sinh Tướng sẽ nằm trên cùng 1 dòng
  TRAIVBXXIV-6619
  Tướng không còn xuất hiện cạnh thú hoang với các báo cáo ở ốc đảo bị chiếm
  TRAIVBXXIV-6636
  Các đường dẫn đúng sẽ được cập nhật cho cụm máy chủ Bosnian và Serbian
  TRAIVBXXIV-6583
  Người chơi và liên minh đã đánh dấu, có thể nhấn chọn ở bản đồ nhỏ
  TRAIVBXXIV-6552
  Thưởng liên minh: thống kê tuần không hoạt động trước khi có làm mới hàng ngày
  TRAIVBXXIV-6142
  Thông điệp lẩn tránh lính chỉ hiển thị với người phòng thủ khi thủ đô của anh ta bị tấn công
  TRAIVBXXIV-5890
  Sửa lỗi không xuất hiện báo cáo khu vực lân cận, xung quanh làng của bạn
  TRAIVBXXIV-6587
  Có thể nhấn vào tiêu đề cờ đã đánh dấu. Xóa cờ sẽ xóa khỏi bản đồ. Sửa cờ sẽ đóng khi được yêu cầu.
  TRAIVBXXIV-6558
  Sửa hiển thị số âm khi NPC không đủ tài nguyên
  TRAIVBXXIV-6553
  "thêm vào danh sách farm" sẽ hiển thị chỉ tên làng mà không có số lính, nếu sửa tên làng ở danh sách này thì sẽ có tùy chọn đổi làng đó ở danh sách thứ 2
  TRAIVBXXIV-6554
  Những cồn trình đặc biệt của các tộc sẽ bị xóa khi chúng trở thành làng của Natar
  TRAIVBXXIV-6560
  Người chơi sẽ không thể chèn đổi tên Kỳ quan cấp 0  Phiên bản Petchofix R255.5: ngày úp 17h.04.01.2019
  Kiểu Sửa lỗi
  TRAIVBXXIV-6720
  Binh trường: có thể chuyển tiếp lính từ ốc đảo
  TRAIVBXXIV-6676
  AS2018: Các tòa nhà đặc biệt bị xóa nếu trở thành làng của Natar
  TRAIVBXXIV-6650
  Giao diện xây dựng công trình không hiển thị chính xác điểm CP và số dân nếu công trình cấp 0
  TRAIVBXXIV-6326
  Thống kê chung: độ dài chữ hiển thị không phá vỡ bố trục trang trong vài ngôn ngữ
  TRAIVBXXIV-6711
  Không thể chọn Ốc đảo đã chiếm làm nơi trú ngụ của Tướng

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 3 times, last by Matrix ().

 • T4.4 (petchofix) Release 285.3 (3825) T4.4 (petchofix) Release 285.3 (3825)
  Features: Tính năng:
  TRAIVBXXIV-6719 Banned players can no longer access the map Những người chơi bị cấm không còn có thể truy cập bản đồ nữa
  TRAIVBXXIV-6695 Players are now able to register with uncommon email addresses. Người chơi giờ đây có thể đăng ký với các địa chỉ email không phổ biến.
  Bugs: Lỗi kỹ thuật:
  TRAIVBXXIV-6814 It is no longer possible to exceed the donation limit of the alliance bonus Không còn có thể vượt quá hạn mức đóng góp phần thưởng liên minh nữa
  TRAIVBXXIV-6750 >td >Đã sửa giao diện của các báo cáo 'Tấn công thung lũng bỏ hoang'
  TRAIVBXXIV-6768 >td >Danh sách đồ vật tay phải đối với anh hùng trong trận đấu giả không còn bị cắtD14
  TRAIVBXXIV-6479 Map: Regions: A wrong display of resource images for abandoned valleys in some regions has been fixed Bản đồ: Các vùng: Đã sửa giao diện hình ảnh tài nguyên sai đối với các thung lũng bỏ hoang trong một số vùng
  TRAIVBXXIV-6700 >td >Kích thước trường nội dung đã được điều chỉnh đối với liên kết và gửi/rút quân

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • T4.4 (petchofix) 285.7 (3843)

  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-6832 Regional power cannot be automatically reactivated if the treasury level is too low

  ( Sức mạnh Khu vực do cổ vật của vùng phát huy không tự động kích hoạt nếu Khi bạc cấp nhỏ đã được sửa chữa)

  TRAIVBXXIV-6856 Public (Players) The wall defense matches the village tribe and not the account tribe.

  ( Sức phòng thủ của tường thành sẽ khớp tương ứng với tộc của làng ở phiên bản P2P, không còn phụ thuộc vào tài khoản gốc ban đầu)

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • T4.4 (petchofix) Release 306.1 (3850) - úp 19h ngày 22/2


  Tính năng thay đổi:


  TRAIVBXXIV-6756 Thống kê về tài nguyên sẽ có 2 kiểu "MỖI NGÀY" và "ĐẾN NAY" (tương tự như thống kê Điểm văn hóa).

  TRAIVBXXIV-6540 Đường giao thương sẽ có thể thiết lập theo phút thay vì chỉ giờ, cũng có thể đặt thời gian bắt đầu vận chuyển hoặc thời gian vận chuyển tới đích.

  TRAIVBXXIV-6812 Thêm giải thích vào mục Sức mạnh tấn công trong chiến báo.


  Sửa lỗi:


  TRAIVBXXIV-6794 Hộp thoại báo thực hiện sai sẽ không hiển thị thêm khi thực hiện NPC.

  TRAIVBXXIV-6851 Khi bạn đăng nhập vào tài khoản chưa kích hoạt bằng tên tài khoản hoặc email, sẽ được chuyển hướng tới trang để kích hoạt tài khoản.

  TRAIVBXXIV-6864 Những người chơi chưa kích hoạt tài khoản sẽ không được đếm trong tổng số tài khoản được thống kê trên máy chủ  T4.4 (petchofix) Release 312.3 (3866) - úp 19h ngày 1/3/2019


  Tính năng thay đổi:

  TRAIVBXXIV-6865 Lái buôn vận chuyển 2x, 3x lần sẽ chỉ thực hiện hoàn thành 1 lần nếu làng mục tiêu bị xấm chiếm (chief mất và đổi chủ)

  TRAIVBXXIV-6846 Đóng góp liên minh hàng ngày sẽ được đánh dấu khi thưởng hoặc nâng cấp đạt tối đa.


  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-6839 Thay đổi tên tài khoản sẽ không khiến thay đổi thời gian đánh dấu người lên làng thứ 2 sớm nhất trong thống kê tiến trình máy chủ thêm nữa.

  TRAIVBXXIV-6795 Quân đội Natar sẽ không còn được tính vào thống kê sức mạnh quân sự của máy chủ nữa

  TRAIVBXXIV-6769 Mã BB-code sẽ hoạt động chính xác với tất cả các ngôn ngữ có trên máy chủ được hỗ trợ.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 2 times, last by Matrix ().

 • en-US
  Features: Tính năng:
  TRAIVBXXIV-6865 If a village has been conquered by a player, who isn't also the former owner or is not part the same alliance or confederacy, all further scheduled merchant deliveries are canceled. Nếu một làng bị chinh phục bởi một người chơi, người cũng không phải là chủ trước hoặc một phần của cùng liên minh hoặc liên bang, tất cả vận chuyển lái buôn đã lên lịch trình sau này sẽ bị hủy.
  TRAIVBXXIV-6846 >td >Nhiệm vụ hằng ngày đối với đóng góp thưởng liên minh giờ sẽ hoàn tất nếu tất cả phần thưởng đã tối đa hoặc nếu nâng cấp đã tối đa.
  Bug fixes: Vá lỗi:
  TRAIVBXXIV-6839 Changing the account name no longer changes the time of settling the second village in the server progression timeline of the statistics. Thay đổi tên tài khoản không còn thay đổi thời gian khai hoang làng thứ hai trong dòng thời gian tiến trình máy chủ của thống kê nữa.D12
  TRAIVBXXIV-6795 Natars are not included in the military strength general statistics any more. Tộc Natars không còn được liệt kê trong thống kê chung sức mạnh quân sự nữa.
  TRAIVBXXIV-6769 BB-codes now work for all languages available on a server. BB-codes giờ hoạt động đối với tất cả ngôn ngữ trên một máy chủ.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • en-US en-US
  Features:C2 Tính năng:
  TRAIVBXXIV-6863 If a player moves a farm entry to another farm list that already includes the same target, a confirmation pop-up will appear. Nếu một người chơi di chuyển một mục farm sang một danh sách farm đã bao gồm cùng farm mục tiêu, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ xuất hiện.
  TRAIVBXXIV-6663 >td > Nút 'Chơi ngay' hiện đang bị vô hiệu hóa và có một hoạt ảnh 'đang nạp' khi kích hoạt một tài khoản mới
  TRAIVBXXIV-6667 >td > Các biểu tượng Natar trong hồ sơ người chơi đã được thay thế

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • en-NTC1
  Bugfixes: Vá lỗi:
  TRAIVBXXIV-6950 A link from a server start email leads directly to a registration pop-up for the newly started server Một liên kết trong một email về bắt đầu một máy chủ dẫn đến một cửa sổ đăng ký bật lên cho máy chủ bắt đầu mới.
  TRAIVBXXIV-6655 Fixed a rare bug, which caused gold to be deducted while Plus Account remained unextended Đã sửa một lỗi hiếm khiến vàng bị trừ đi mà không gia hạn Tài khoản Plus.


  A1 en-NT
  Bugfixes: Vá lỗi:
  TRAIVBXXIV-6951 Fixed a rare bug, which caused gold to be deducted while ‘+25% resource production bonus’ remained unextended Đã sửa một lỗi hiếm khiến Vàng bị trừ đi mà không gia hạn thưởng "25% năng suất khai thác tài nguyên"
  TRAIVBXXIV-6970 Bug when ointments cannot be equipped has been fixed Đã sửa một lỗi xảy ra khiến không thể trang bị thuốc phục hồi.


  A1 en-NT
  Features: Tính năng:
  TRAIVBXXIV-6216 "To the adventure" link is now disabled when the hero is not at h Liên kết "Đến cuộc thám hiểm" hiện bị tắt nếu tướng không ở nhà
  TRAIVBXXIV-6693 Old generic time icon has been replaced with the new specialized icons. Biểu tượng thời gian chung đã bị thay thế bằng các biểu tượng chuyên dụng mới.
  TRAIVBXXIV-6938 Advertisement video starts now automatically after clicking 'Upgrade 25% faster' button Video giờ sẽ tự động bắt đầu sau khi nhâp vào nút 'Nâng cấp nhanh hơn 25%'
  TRAIVBXXIV-6803 NPC button is now enabled even without a Marketplace Nút NPC hiện đã được bật kể cả không có chợ
  TRAIVBXXIV-6896 In Path to Pandora, neighbouring regions are now displayed in region detail view. Trong Path to Pandora, các vùng lân cận giờ sẽ hiển thị trong màn hình chi tiết vùng.


  A1 en-NT
  Bugfixes: Vá lỗi:
  TRAIVBXXIV-6964 Fixed incorrect allignment of some elements in Statistics > General. Đã sửa canh lề không chính xác một số yếu tố trong Thống kê > Chung.
  TRAIVBXXIV-6946 >td >Gợi ý đã được triển khai cho xếp hạng liên minh trong xếp hạng tài nguyên.
  TRAIVBXXIV-6936 Items equipped on the hero are now transferred over to the combat simulator Các vật phẩm trang bị lên tướng giờ được chuyển đến trận đấu giả.
  TRAIVBXXIV-6945 Hide / display more information button in sidebar hero box has correct tooltip Nút để ẩn/hiển thị thêm thông tin trong hộp tướng thanh bên giờ đã có gợi ý chính xác
  TRAIVBXXIV-6974 Hover effect for the Brickyard has now the correct image. Hiệu ứng đưa chuột lên đối với lò gạch giờ đã có hình ảnh chính xác.
  TRAIVBXXIV-6609 Text for resource production bonus is now displayed correctly in Arabic for Mac users on Chrome Văn bản đối với thưởng năng suất tài nguyên giờ hiển thị chính xác trong Tiếng Ả-Rập đối với các người dùng Mac trên trình duyệt Chrome.
  TRAIVBXXIV-6949 Activating interface help in tutorial does not break buttons anymore. Kích hoạt hỗ trợ giao diện trong hướng dẫn không còn phá vỡ các nút.


  A1 en-NT
  Features: Tính năng:
  TRAIVBXXIV-6537 Units are now possible to be set as favourite and they will appear on top of the troops list in training buildings. Các đơn vị quân giờ có thể được thiết lập là yêu thích, và chúng sẽ xuất hiện trên đầu danh sách các đội quân trong các công trình huấn luyện.
  TRAIVBXXIV-6939 Added notification after watching a video, confirming starting a building upgrade with the 25% bonus. Video-player closes after watching the advertisement. Đã thêm vào một thông báo sau khi xem một video, xác nhận bắt đầu nâng cấp một công trình với phần thưởng 25%. Trình phát video giờ sẽ đóng lại sau khi xem xong quảng cáo.
  TRAIVBXXIV-6937 A video abort notification has been added when player clicks outside the video popup. Đã thêm vào một thông báo bỏ qua video khi người chơi nhấp vào bên ngoài cửa sổ video bật lên.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

 • Release 362.2 coffeebreak [ 3926]


  Tính năng:

  TRAIVBXXIV-6989 Khi tạo đường giao thương, sẽ thêm tùy chọn cho phép bạn chọn khoảng thời gian lặp lại thiết lập đó nhỏ hơn 24h.
  TRAIVBXXIV-6940 Khung xem video rút ngắn thời gian mới.

  TRAIVBXXIV-6943 Thêm thông tin về nghiệm vụ hàng ngày đóng góp liên minh cho phép bạn biết khi nào hoặc cần bao nhiêu tài nguyên sẽ tăng lên khi cần đóng góp

  TRAIVBXXIV-6537 Thêm tính năng thiết lập loại quân lính ưa thích mặc định, để chúng sẽ lên trên của danh sách các lính có thể huấn luyện trong trại lính, chuồng ngựa, xưởng nơi có thể mua chúng.
  TRAIVBXXIV-6917 Có thêm thẻ Tổng quát vùng trong liên minh của phiên bản Path to Pandora, đưa bạn chọn khu vực nhanh chóng hơn.
  TRAIVBXXIV-6918 Path to Pandora: Thiết kế lại Tổng quan khu vực liên minh.


  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-6933 Đường giao thương tự động tới làng cổ vật của người trong liên bang sẽ bị xóa ngay khi cổ vật bị chiếm mất.

  TRAIVBXXIV-7040 Thêm thông báo lỗi nếu bạn quên cài đặt số lần vận chuyển lái buôn khi thiết lập đường giao thương

  TRAIVBXXIV-6923 Mức cung cấp trong chiến báo sẽ chỉ hiển thị các giá trị cơ bản mà không thể hiện thêm các mức thưởng vào tài khoản

  TRAIVBXXIV-7087 Quân lính mắc kẹt trên đường không trở về, sẽ được trả về đúng địa chỉ


  Dự kiến cập nhật 18h.18/4/2019

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Release 369 coffeebreak [ 3937]


  Tính năng:


  TRAIVBXXIV-7033, TRAIVBXXIV-7057 - Lính tiếp viện sẽ tự động bị gửi trả lại người chơi sau 3 ngày nếu tài khoản tiếp viện tới bị khóa do vi phạm luật chơi với bất kỳ lỗi vi phạm nào. Người bị khóa tài khoản sẽ nhận được thông báo này trong Ô thông tin và có thời gian hiển thị cho việc thực thi gửi trả lính.

  TRAIVBXXIV-7094 – Sửa lỗi hiển thị danh sách farm sai, các mục tiêu đang không tấn công sẽ không hiển thị là đang tấn công thêm nữa


  Sửa lỗi:


  TRAIVBXXIV-6870 – Sửa chữ bị chèn đè hiển thị trong Thống kê chung khi sử dụng IE11 trong ngôn ngữ RTL.


  Dự kiến bảo trì lúc 18h ngày 10/5/2019  Release 369.4 coffeebreak [3956]


  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-7108 - Sửa lỗi những ký tự đặc biệt trong tin nhắn khiến bị lỗi tin nhắn

  TRAIVBXXIV-4950 - Nhập Captcha không đẩy nút đăng nhập quá xa trang web

  TRAIVBXXIV-7111 - Vị trí của tường thành được cố định

  TRAIVBXXIV-6907 - Sửa lỗi chuyển vàng không thành công khi tài khoản thay đổi tên

  TRAIVBXXIV-7078 - Sửa bản dịch của nơi tự động kích hoạt lại sức mạnh cổ đại của Vùng

  TRAIVBXXIV-7046 - Bản đồ: Nhấp chuột phải của làng không bị thay đổi vị trí khi chọn vào ô đất trống

  Dự kiến cập nhật 18h 17/5/2019


  369.8 coffeebreak [3971]

  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-7146- Vàng được dùng cho các công trình xây dựng ở hàng đợi (xây dựng với kiến trúc sư lành nghề) sẽ được tính là đã sử dụng vàng khi tính điểm của nhiệm vụ hàng ngày.

  TRAIVBXXIV-6978- Số lúa trong kho sẽ được tính lại ngay tức khắc sau khi gửi tài nguyên đi nếu năng suất sản xuất lúa đang là 0.

  TRAIVBXXIV-7044- Nút nâng cấp lính không hiển thị khi không đủ tài nguyên cho việc đó. NPC thì vẫn được hiển thị.

  Dự kiến bảo trì lúc 18h ngày 23/5/19  Release 369.9.1 Coffeebreak [3987]


  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-7191 – Sửa lỗi không thể chuyển tiếp quân lính từ ốc đảo trên phiên bản Path to Pandora

  Dự kiến bảo trì: 18h ngày 29/5

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 4 times, last by Matrix ().

 • Release 396 Coffeebreak [3988]


  Tính năng mới:

  TRAIVBXXIV-7117 – Phần thưởng nghiệm vụ hàng ngày sẽ giống nhau với mọi người chơi trên máy chủ, trong phạm vi ngày đó và mức điểm đó.

  TRAIVBXXIV-7047 - Chúng tôi đã tạo một hệ thống tự động đề nghị hình phạt tự động tới những người chơi bị khóa do vi phạm luật chơi trong game, và sẽ thực hiện phạt tự động ngay khi người chơi đồng ý với đề nghị phạt được đưa ra.

  TRAIVBXXIV-7049 - Chủ tài khoản hoặc người chăm nom sẽ nhận được thông báo pop-up/IMG về việc hình phạt tự động đã được thực hiện để mở khóa

  TRAIVBXXIV-7106 - Khi tạo đường giao thương mới, nếu bạn để trống ô nhập số phút thì nó sẽ mặc định được chọn là phút thứ 00 theo giờ đã chọn.

  TRAIVBXXIV-7034 - Dân khai hoang và thủ lĩnh/nguyên lão/chief sẽ luôn luôn hiển thị trong thẻ Quản lý của Lâu đài/Cung điện/Trung tâm chỉ huy


  Tính năng mới từ hội nghị thượng đỉnh Travian:

  Áp dụng cho các máy chủ mở sau 16.06.2019:

  TRAIVBXXIV-7165 - Giới hạn về dân số bị khóa chức năng chuyển tài nguyên ở chợ sẽ tăng lên mức dân số 200 (pop).

  TRAIVBXXIV-7164 - Giới hạn thành viên liên minh sẽ không phụ thuộc vào cấp của Đại sứ quán. Nó luôn là 60 thành viên (bạn có thể mời đủ 60 thành viên khi Đại sứ quán đạt cấp 3 để có thể tạo liên minh).  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-7127 - Video bỏ qua thông báo được hiển thị khi nhấp vào nút đóng.

  Đã cập nhật: 20h ngày 07/6

  ==========================

  Release 396.1 coffeebreak [4003]

  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-7224 Các trang bị phục hồi sức khỏe cho Tướng không có tác dụng đã được khắc phục

  Đã cập nhật: 18h.13/6/2019


  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 7 times, last by Matrix ().

 • Release 420.7 coffeebreak [4034]


  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-7136 - Path to Pandora: Dân số sẽ được tính lại chính xác ngay sau khi kết thúc Kỳ nghỉ.

  TRAIVBXXIV-7211 - Path to Pandora: Nút kích hoạt sức mạnh cổ đại sẽ mờ xám khi tài khoản đang xóa.

  TRAIVBXXIV-7262 - Sửa lỗi hồi sinh Tướng không đủ máu nếu dùng xô trong quá trình đang hồi sinh từ tài nguyên

  Dự kiến cập nhật: 18h.28/6/2019

  ====================================


  Release 420.10 coffeebreak [4062]

  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-7313 – Sửa lỗi đôi khi mũ tăng điểm văn hóa không hoạt động

  Đã cập nhật 18h.5/7/2019

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Release 449 coffeebreak [4092]


  Tính năng:

  TRAIVBXXIV-7209 - Điều chỉnh chữ mô tả trong đại sứ quán cho biết có thể mời tối đa 60 thành viên vào liên minh mà không liên quan tới cấp của đại sứ quán nữa.

  TRAIVBXXIV-7190 - Giao diện trợ giúp được gỡ khỏi hướng dẫn ban đầu

  TRAIVBXXIV-7364 – Thông báo sử dụng cookie sẽ được thêm vào mỗi máy chủ


  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-7141 - Túi tài nguyên từ thám hiểm sẽ hiển thị hình ảnh chính xác từ trình đơn báo cáo.

  TRAIVBXXIV-7096 - Chữ hiển thị đúng khi đánh dấu trên bản đồ.

  TRAIVBXXIV-7335 - Thiệt hại máu khi Tướng đi thám hiểm sẽ được tính toán lại và giảm mức độ thiệt hại ít đi


  Dự kiến cập nhật: 18h ngày 26/7

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Release 459 sunflower [4125]


  Sửa lỗi:

  TRAIVBXXIV-7409 - Ốc đảo trống không thể mở trên bản đồ đã sửa

  Tính năng:

  TRAIVBXXIV-7134 - Thống kê về sức mạnh quân đội của người chơi sẽ bị giảm nếu một người chơi vi phạm luật chơi và bị phạt xóa lính


  Dự kiến cập nhật: 18h 09/8

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().