คุณสามารถเสนอชื่อผู้เล่น "ตำนานแห่งปี 2017" ได้ที่นี่

 • ตำนานแห่งปี 2017 – เป็นการเสนอชื่อผู้เล่นที่มีผลงานโดดเด่นในการก่อสร้าง / โจมตี / ป้องกัน/ ใช้เทคนิคการประสานงาน เอาชนะศัตรูได้มากที่สุด สร้างกองทัพที่ใหญ่ที่สุดหรืออาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา อาจเป็นผู้นำหรือผู้ประสานงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ได้  ตัวอย่าง:


  ประเภท: ตำนานแห่งปี 2017

  ผู้เ่ล่น: XXX (ชื่อฟอรั่ม YYY)


  เหตุผล: ใน [server] ผู้เล่นคนนี้ฝึกฟาแลงซ์ 1 ล้านคน และสามารถปกป้อง WW ได้สำเร็จ หลักฐาน: [optional]


  เปิดรับการเสนอชื่อถึงวันที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 11.00 . GMT+1