คุณสามารถเสนอชื่อผู้เล่น "ผลงานสร้างสรรค์แห่งปี 2017" ได้ที่นี่

 • ผลงานสร้างสรรค์แห่งปี 2017 – เป็นการเสนอชื่อผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมด ซึ่งมีผลงานเป็นที่เข้าตาบนฟอรั่มของปี 2017 อาจเป็นเรื่องราว, รูปภาพ, วิดีโอ กลอนและอื่นๆ  ตัวอย่าง:


  ประเภท: ตำนานแห่งปี 2017
  ผู้เ่ล่น: XXX (ชื่อฟอรั่ม YYY)
  เหตุผล: ใน [server] ผู้เล่นคนนี้ฝึกฟาแลงซ์ 1 ล้านคน และสามารถปกป้อง WW ได้สำเร็จ หลักฐาน: [optional]


  เปิดรับการเสนอชื่อถึงวันที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 11.00 . GMT+1