שבירת שיא טאוטוני הגנתי ואוכלים כללי הגנתי באוצרות-FullOfShit