Seri cuộc thi - ngày 2: Những Tu nữ?

 • Nefertari , Pheoba, Bennu là nữ tu. Vì:
  "Nếu tôi không phải là một nữ tu, thì Amizi là một nữ tu VÀ Phoeba thì không phải nữ tu".
  "Nếu Amizi là một nữ tu, thì tôi cũng vậy."
  Nếu Amizi là nữ tu thì 2 câu này sẽ mâu thuẫn

 • A B -A A VÀ B A HOẶC B A-->B
  1 1 0 1 1 1
  1 0 0 0 1 0
  0 1 1 0 1 1
  0 0 1 0 0 1


  Đặt
  P1=”Nếu Amizi là một nữ tu, thì Bennu cũng vậy.”
  P2 =” Nếu Bennu là một nữ tu, thì Phoeba cũng phục vụ một vị thần HOẶC Amizi không phải là một nữ tu.”
  P3 = “Nếu tôi không phải là một nữ tu, thì Amizi là một nữ tu VÀ Phoeba thì không phải nữ tu.”
  P4= “Nếu Amizi là một nữ tu, thì tôi cũng vậy.”


  A = 1: Amizi là một nữ tu


  B = 1: Bennu là một nữ tu,


  P = 1: Phoeba là một nữ tu,


  N = 1: Nefertari là nữ tu,  TH1: A=1, B=1, P=1, N=1 --> P1=1, P2=1, P3=1,P4=1 --> h ợp l ý.-->4 nữ tu


  TH2: A=0, B=1, P=1, N=1 --> P1=1, P2=1, P3=1,P4=1 --> h ợp l ý. -->3 nữ tu


  TH3: A=0, B=1, P=0, N=1 --> P1=1, P2=1, P3=1,P4=1 --> h ợp l ý. -->2 nữ tu


  TH4: A=0, B=0, P=1, N=1 --> P1=1, P2=1, P3=1,P4=1 --> h ợp l ý. -->2 nữ tu


  TH5: A=0, B=0, P=0, N=1 --> P1=1, P2=1, P3=1,P4=1 --> h ợp l ý. -->1 nữ tu
  Các trường hợp khác bị loại.
  kết luận: có 4 đáp án: 1 nữ tu, 2 nữ tu, 3 nữ tu, 4 nữ tu

 • có 3 tu nữ tất cả
  Theo các dữ liệu.
  1. Dữ liệu 1 cho thấy 1 là cả A và B đều là tu nữ hoặc không ai cả
  2. Dữ liệu 2 cho thấy P chưa hẳn là 1 tu nữ
  3,4. 2 dữ liệu 3, 4 chắc chắn dù N có phải là tu nữ hay không thì A vẫn là 1 tu nữ và P thì không.
  => A là tu nữ => B và N là tu nữ.
  Toiladucthuc
  Ts2

 • Gọi 4 người tên lấy chữ cái đầu đặt là N, A, B, P
  Vậy 4 dữ kiện lần lượt:
  1, Nếu A có thì B cũng có >> Ta giả sử A và B không. Tiếp đó:
  2, Vì B không phải, bỏ qua dữ kiện 2
  3, Đặt người nói "tôi" là x >> vì coi A ko phải nên x và P sẽ là có >>có 2 người.
  4, A và 1 người nữa là không (là A và B)
  Vậy theo giả thiết A và B không phải nữ tu thì có 2 nữ tu là P và N
  Nếu A và B là nữ tu thì dữ liệu không hợp lý (sắp hết time e không lập luận nữa)
  Vậy kết luận A và B không phải nữ tu và có 2 nữ tu là P và N

  Các bác rảnh trừ em phát nhé. Thank all!

 • Đáp án ngày 2: Ở đây cả 4 cô gái đều là Nữ tu, bao gồm Nefertari và 3 người bạn của cô ấy.


  Những Nữ tu sẽ thờ 1 vị thần nào đó, và có thờ 1 vị thần thì sẽ là Nữ tu. Đây có thể là một dữ kiện mà game thủ Việt chưa nắm rõ văn hoá, nên mình chấp nhận các câu trả lời có nội dung "3 nữ tu + 1 người thờ 1 vị thần = 4 nữ tu".


  Ngoài ra, còn có những đáp án khác vẫn đúng khi suy luận tất các các trường hợp, vì vậy những đáp án sau đều được chấp nhận:


  a. Tất cả bọn họ
  b. Nefertari và Bennu
  c. Nefertari và Phoeba
  d. Chỉ riêng Nefertari.


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

  The post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Hầu hết các bài trả lời đều được chấp nhận.


  Chúc mừng các bạn có số bài viết là 4; 22; 38 đã nhận bốc thăm may mắn, mỗi bạn nhận 30gold cho ngày thứ 2


  Hairlikesnow191; LordAA; anbumin1_VN


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!