สอบถามเรื่องการยึดเมืองที่มีสิ่งประดิษฐ์นาทาร์ครับ