Seri cuộc thi - ngày 5: Bên trong thánh phòng


 • Sau khi Mark giải mã được mê cung trên chiếc đai ngọc, anh đã tới được phòng thánh của các linh mục Nefertum. Một căn phòng cũ, trống rỗng với nhiều bụi bặm, giữa phòng là một chiếc bàn đá có để 3 lọ thuốc thánh, một màu đỏ, một màu xanh, một màu vàng.


  Hai linh mục cao cấp nhất của đền Nefertum là: Nil và Menes là những người đã tạo ra 3 lọ thuốc thánh đó. Trong 3 lọ sẽ có 1 lọ nước thánh chữa bách bệnh, và 2 lọ thuốc chứa chất kịch độc.


  Chúng ta biết rằng Nil luôn dán những nhãn nói đúng sự thật về công dụng trên các lọ thuốc mà ngài chế ra, nhưng Menes thì lại luôn dán những nhãn sai sự thật của những lọ thuốc mà ông ấy làm ra.


  Dưới đây là nội dung các nhãn ghi trên 3 lọ thuốc thánh:


  Lọ màu vàng Lọ màu xanh Lọ màu đỏ
  Thuốc chữa bách bệnh là ở đây Thuốc chữa bách bệnh là ở đây Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes  Nhiệm vụ: Tìm xem lọ thuốc nào mới là thuốc thánh chữa bách bệnh, và đưa ra cách thức suy luận để tìm thấy nó.


  Trả lời đáp án của bạn ngay tại chủ đề này, trong thời gian từ 15h ngày 14.4 tới 15h ngày 16.4
  * Chọn ngẫu nhiên 3 người may mắn trong số những người trả lời đúng, mỗi người nhận 60gold (vàng)
  * Bài trả lời của các bạn sẽ được tạm ẩn đi để tránh sao chép câu trả lời lẫn nhau, bài viết sẽ được hiển thị khi thời gian nhận bài kết thúc
  * Cuộc thi này sẽ diễn ra hàng ngày vào 15h cho tới 16.4, vàng nhận giải mỗi ngày sẽ tăng lên theo thời gian
  * Mỗi người chơi chỉ được trả lời 1 lần trong chủ đề này. Câu hỏi ngày 5 sẽ có 48h nhận đáp án.


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

  The post was edited 3 times, last by Matrix ().

 • Lọ màu đỏ ghi:Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes
  + Nếu lọ màu đỏ do menes chế => thông tin ghi trên đó là sai => chỉ có 1 lọ do menes chế => 2 lọ màu vàng và xanh do Nil chế. Theo thông tin trên đó thì lọ vàng và xanh chữa bách bệnh => có 2 lọ đều là thánh dược (Mẫu thuẫn với thông tin chỉ có 1 lọ thánh dược). Vậy giả sử là sai=> lọ mà đỏ do Nil chế tạo
  => 2 lọ màu vàng và xanh do menes chế tạo. Theo thông tin trên đó thì lọ vàng và xanh chữa bách bệnh. Mà menes luôn dán sai sự thật nên 2 lọ vàng và xanh chứa kich độc


  Vậy Lọ màu đỏ là nước thánh. Lọ màu vàng và lọ màu xanh chưa kịch độc


  Hydropower - ts1

 • Đáp án: Lọ màu đỏ
  Giải thích:

  • Vì nội dung lọ màu vànglọ màu xanh giống nhau và chỉ có 1 lọ là thuốc chữa bách bệnh (nội dung 2 lọ: Thuốc chữa bách bệnh là ở đây) nên chỉ 1 trong 2 lọ là do Nil chế ra hoặc cả 2 do Menes chế ra.
  • Nếu 1 trong 2 lọ màu vàng hoặc xanh do Nil chế ra khi đó:

   • lọ đó là thuốc trị bách bệnh.
   • lọ còn lại là thuốc độc do Menes tạo ra.
   • lọ thứ 3 có nội dung là: "Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes", khi đó:

    • nếu lọ này do Menes tạo, mệnh đề trên là đúng, nhưng Menes thì lại luôn dán những nhãn sai sự thật của những lọ thuốc mà ông ấy làm ra => loại
    • Nếu lọ này do Nil tạo, mệnh đề trên là sai (Menes chỉ tạo 1 lọ), nhưng Nil luôn dán những nhãn nói đúng sự thật => không thỏa mãn nên loại


  => Vậy lọ màu vàng hoặc xanh do Menes tạo ra => cả 2 đều là thuốc độc => lọ còn lại (MÀU ĐỎ) là thuốc chữa bệnh.
  Khi đó: lọ màu vànglọ màu xanh đều do Menes tạo ra, lọ màu đỏ thì "Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes", đúng, nên do Nil tạo ra.

  Tài khoản: LordAA sever: vn1 - vn19 - TT 2018 Int

 • Vàng Xanh Đỏ  Giả thiết 2 lọ độc , 1 lọ chữa
  Căn cứ vào lọ đỏ
  TH 1 : đỏ do Menes Viết : ==> Có 1 lọ do Menes viết tiếp ở vàng và xanh hoặc ko có lọ nào do Menes viết


  TH 1.1 : Ko có lọ nào Menes ==> Vậy Vàng chưa , xanh chữa đỏ độc ( trái giả thiết)
  TH 1.2 : 1 lọ Menes viết ==> Vàng hoặc xanh trong 1 cái đó đều có thể độc và 1 cái chữa ==> đỏ độc .


  Không có giả thiết loại trừ Menes . Hơi pó tay
  TH 2 : Đỏ do Nil viết vậy thì 2 hoặc 3 lọ đều do Nill viết
  TH 2.1 Đỏ 2 lọ Menes còn lại viết ==> Vàng : Độc . Xanh : Độc . Đỏ : chữa bách bệnh
  TH 2.3 Đỏ 3 Nill Viết ==> 3 lọ đều do Menes viết ----> Loại trừ được Vì giả thiết là đỏ nill viết


  Kết luận : Cả 3 ko có đáp án . Cả 3 đều có thể chữa bách bệnh

 • Lọ màu đỏ là thuốc thánh chữa bách bệnh.
  Giải thích:
  - Giả thiết 1: Nil là người tạo nên lọ thuốc đỏ; nên nhãn trên đó sẽ đúng là có 2 lọ được tạo ra bởi Menes (sẽ là 2 lọ còn lại vàng và xanh). Khi đó nhãn trên 2 lọ vàng, xanh sẽ là sai và 2 lọ đó sẽ chứa chất kịch độc. Do đó lọ đỏ chứa thuốc thánh. Giả thiết đúng.
  - Giả thiết 2: Menes là người tạo nên lọ thuốc đỏ; nên nhãn trên đó sẽ ghi sai. Phủ định của câu trên nhãn sẽ có 2 trường hợp:
  + trường hợp 1: 0 có lọ nào do Menes tạo ra. (Mâu thuẫn với giả thiết 2)
  + trường hợp 2: có 1 lọ do Menes tạo ra. Vậy 2 lọ còn lại do Nil tạo ra; mà nhãn 2 lọ còn lại đều ghi thuốc chữa bách bệnh ( mâu thuẫn với đề bài chỉ có 1 lọ thuốc thánh chữa bách bệnh)

 • Trong 3 lọ sẽ có 1 lọ nước thánh chữa bách bệnh, và 2 lọ thuốc chứa chất kịch độc.
  Nil luôn dán những nhãn nói đúng sự thật về công dụng trên các lọ thuốc mà ngài chế ra, nhưng Menes thì lại luôn dán những nhãn sai sự thật của những lọ thuốc mà ông ấy làm ra

  Lọ màu vàng Lọ màu xanh Lọ màu đỏ
  Thuốc chữa bách bệnh là ở đây Thuốc chữa bách bệnh là ở đây Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes


  Trả lời:  Nếu lọ đỏ ghi sai nhãn (của Menes) => tức là Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo bởi Menes là sai => Menes chỉ tạo 1 lọ thuốc (lọ màu đỏ của Menes dán nhãn) => lọ vàng và xanh của Nil ghi đúng nhãn => có đến 2 lọ là nước thánh (mâu thuẩn) => lọ màu đỏ ghi đúng nhãn (của Nil).
  Lọ đỏ ghi đúng nhãn (của Nil) => lọ vàng và xanh do Menes tạo ra => 2 lọ này là thuốc kịch độc => lọ đỏ là nước thánh.
  Kết luận: lọ đỏ là nước thánh; lọ vàng và xanh là thuốc kịch độc.

 • Do trong 3 lọ chỉ có 1 lọ thuốc chữa bách bệnh, 2 lọ thuốc độc. 2 lọ màu vàng và lọ màu xanh có cùng nội dung là thuốc chữa bách bệnh. Chắn chắn chỉ xảy ra trường hợp 1 lọ đúng, 1 lọ sai hoặc cả 2 lọ cùng sai.


  TH1: 1 lọ đúng, 1 lọ sai sẽ có 1 lọ thuốc bách bệnh của Nil ta xét đến lọ thuốc thứ 3.
  - Lọ màu đỏ cũng của Nil (nói đúng) => vô lý do Menes chỉ có 1 trong 2 lọ màu vàng hoặc xanh
  - lọ màu đỏ của Menes => Menes có 2 lọ thuốc mâu thuẫn vì Menes nói sai. Ít nhất 2 lọ nếu nói sai thì là ít hơn 2 lọ => 1 lọ mâu thuẫn vs TH Menes có 2 lọ thuốc.


  TH2: cả 2 lọ màu vàng và màu xanh đều là thuốc độc


  Vậy Menes sẽ làm ra 2 lọ màu vàng và màu xanh do menes nói sai.
  Nil chế ra lọ màu đỏ. Và lọ đó là thuốc chữa bách bệnh


  Kql: lọ màu vàng, màu xanh là thuốc độc của Menes. Lọ màu đỏ của Nil là thuốc chữa bách bệnh

 • Lọ màu đỏ


  Cách giải


  Chúng ta biết rằng Nil luôn dán những nhãn nói đúng sự thật về công dụng trên các lọ thuốc mà ngài chế ra, nhưng Menes thì lại luôn dán những nhãn sai sự thật của những lọ thuốc mà ông ấy làm ra.
  vì vậy nếu
  Lọ màu vàng hoặc lọ màu xanh là của Nil thì lọ màu xanh và lọ màu đỏ cách diễn giải không giống nhau (Menes luôn dán những nhãn sai sự thật)
  Vì vậy chỉ có thể khẳng định lọ màu vàng và lọ màu xanh là của Menes (thuốc kịch độc), còn lọ màu đỏ là của Nil (thuốc chữa bách bệnh)


  Lọ màu vàng Lọ màu xanh Lọ màu đỏ
  Thuốc chữa bách bệnh là ở đây Thuốc chữa bách bệnh là ở đây Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes
 • Có 3 lọ thuốc, 2 người tạo nên chắc chắn rằng sẽ có 1 người làm ra 2 lọ, người còn lại làm 1 lọ.
  (đặt tên Nil là N, và Menes là M cho dễ gọi)

  • Giả sử N làm 2 lọ, M làm 1 lọ ta có các trường hợp sau:
   • N làm 2 lọ Vàng + Xanh => có 2 lọ thuốc chữa bệnh (loại)
   • N làm 2 lọ Vàng + Đỏ: vì N luôn nói thật nên ở lọ Đỏ ghi có 2 lọ được M làm mâu thuẫn với giả thuyết N làm 2 lọ (loại)
   • N làm 2 lọ Xanh + Đỏ: (loại, giống trường hợp 2)
  • Giả sử M làm 2 lọ ta có các trường hợp sau
   • M làm 2 lọ Vàng + Xanh, N làm lọ Đỏ; M luôn dán nhãn sai sự thật nên 2 lọ vàng, xanh là thuốc độc, N luôn dán nhãn đúng nên lọ Đỏ là do N làm và là thuốc chữa bệnh (thỏa mãn mọi điều kiện)
   • [b]M làm 2 lọ Vàng+ Đỏ; => lọ đỏ ghi M làm 2 lọ, mâu thuẫn với việc M luôn nói sai. (loại)[/b]
   • M làm 2 lọ Xanh+Đỏ => lọ đỏ ghi M làm 2 lọ, mâu thuẫn với việc M luôn dán nhãn sai sự thật (loại)

  Kết luận: Lọ màu đỏ do Nil làm là thuốc chữa bệnh

  :gau04::rep06::rep05::rep07: —+———— Quen bắn 46———>> :thumbsup:

 • lọ màu đỏ chứa thuốc thánh chữa bách bệnh. vì nếu lọ màu vàng do nil tạo ra thì 2 lọ còn lại do menes tạo ra như vậy lọ màu đỏ ghi nhãn là đúng nên không thể do menes tạo ra vậy trường hợp này loại. tương tự với lọ màu xanh. còn nếu lọ màu đỏ do nil tạo ra thì 2 lọ còn lại do menes tạo ra do đó ông ghi nhãn sai và lọ màu đỏ ghi nhãn đúng sự thật. vì vậy lọ màu đỏ là thuốc thánh

  [MARQUEE]:anhhung2::anhhung2::anhhung2:[/MARQUEE]

 • Lọ thuốc chữa bênh là lọ màu đỏ.
  Lý giải"
  Nếu nhãn trên lọ vàng là đúng thì nhãn lọ xanh là sai. tức là do Menes dán.
  - Còn trên nhãn lọ đỏ là đúng tức là của Nil thì mâu thuẫn với nội dung trên nhãn dán (TH này Menes chỉ làm có 1 lọ)
  - Còn trên nhãn lọ đỏ là sai tức là lọ này do Menes dán. như vậy TH này Menes sản xuất 2 lọ. Cũng mâu thuẫn với nội dung trên nhãn dán ( do Menes luôn dán sai sự thật)
  Dẫn đến lọ màu vàng là sai tức là do Menes làm.
  Tương tự với trường hợp lọ xanh.
  Nên lọ đỏ là do Nil làm. 2 lọ kia do Menes làm.
  kết luận lọ đỏ là thuốc chữa bách bệnh

 • đáp án : Lọ màu đỏ là thuốc thánh chữa bách bệnh
  giải thích :
  TH1 : giả sử lọ màu vàng là của Nil chế ra => lọ vàng là thuốc chưa bách bệnh
  => lọ màu xanh là thuốc độc ( vì chỉ có 1 lọ thuốc chữa bệnh duy nhất) => lọ màu xanh do Menes chế ra ( sai sự thật thật )
  => lọ màu đỏ củng của Menes chế ra vì nếu lọ này là Nil thì nhãn trên lọ màu đỏ sẽ sai ("Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes")
  =>> TH1 : sai
  TH2 : giả sử lọ màu xanh là của Nil chế ra => lọ vàng là thuốc chưa bách bệnh
  => lọ màu vàng là thuốc độc ( vì chỉ có 1 lọ thuốc chữa bệnh duy nhất) => lọ màu vàng do Meneschế ra ( sai sự thật thật )
  => lọ màu đỏ củng của Menes chế ra vì nếu lọ này là Nil thì nhãn trên lọ màu đỏ sẽ sai ("Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes")
  ->> TH2 : sai
  TH3: giả sử lọ màu đỏ là của Nil chế ra => hai lọ màu vàng và xanh là của Menes chế ra => 2 lọ này là thuốc độc vì nhãn dán trên 2 lọ này của Menes nên nó sai sự thật
  => lọ màu đỏ là thuốc chữa bách bệnh
  =>> TH3 : đúng vậy nên lọ màu đỏ thuốc chữa bách bệnh

 • Lọ thuốc thánh chữa bách bệnh là lọ màu đỏ
  Lý giải:
  - Vì chỉ có 1 lọ thuốc thánh nên trong 2 lọ màu vàng và màu xanh chắc chắc chắn có ít nhất 1 lọ dãn nhãn không đúng sự thật do Menes làm ra
  - Giả sử lọ màu đỏ là do Nil làm ra thì 2 lọ màu vàng và xanh là do Menes làm ra và đều là thuộc độc vậy lọ màu đỏ là thuốc thánh
  - Giả sử lọ màu đỏ do Menes làm ra thì câu viết trên lọ màu đỏ là sai và chỉ có 1 chai trong số 3 chai là của Menes làm ra là chai màu đỏ nhưng do chắc chắn 1 lọ màu vàng hoặc xanh do Menes làm ra nữa nên có ít nhất 2 chai do Menes làm ra và mâu thuẫn với câu viết trên lọ màu đỏ là sai.
  - Vậy kết luận lọ màu vàng và xanh là thuốc độc do Menes làm ra, lọ màu đỏ là thuốc thánh do Nil làm ra.

 • lọ màu đỏ là thuốc trị bách bệnh.
  Lọ vàng và lọ xanh cùng nội dung suy ra ít nhất là có 1 lọ do menes chế ra.


  Lọ đỏ có nội dung : Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes.


  TH1: Nếu do menes chế ra thì ít nhất 1 lọ hoặc cả ba lọ do menes chế ra.
  - Suy ra nếu menes chế ra cả 3 lọ thì lọ đỏ là thuốc trị bách bệnh.
  - nếu menes chế ra 1 lọ thì suy ra lọ đỏ không phải do menes chế ra.
  TH2: Nếu do NIL chế ra thì Lọ vàng và lọ xanh do menes chế ra. Suy ra lọ đỏ là thuốc trị bách bệnh

 • TH1: Cả 3 lọ đều do Nil làm ra => Ở lọ đỏ: "Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes" là đúng (Trái với giả thiết) => Loại TH1
  TH2: Cả 3 lọ đều do Menes làm ra => Ở lọ đỏ "Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes" là sai (Trái với giả thiết) => Loại TH2
  TH3: 2 lọ do Nil làm ra, 1 lọ do Menes làm ra
  +> Lọ đỏ do Nil làm ra => Ở lọ đỏ "Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes" là đúng (Trái với giả thiết) => Loại
  +> Lọ đỏ do Menes làm ra, 2 lọ còn lại do Nil làm ra => Do Nil luôn nói thật nên 2 lọ xanh và vàng đều là thuốc chữa bách bệnh theo dòng ghi chú (Trái với đề bài chỉ có 1 lọ thuốc thần) => Loại
  => Loại TH3
  TH4: 1 lọ do Nil làm ra, 2 lọ do Menes làm ra
  Giả sử lọ đỏ do Menes làm ra => Ở lọ đỏ "Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes" là sai (Trái với giả thiết) => Loại giả thiết => lọ đỏ là do Nil làm ra, lọ xanh và vàng do Menes làm ra
  Do Menes luôn nói dối nên cả 2 lọ xanh và vàng đều không phải thần dược => Lọ thuốc thánh là lọ đỏ do Nil làm ra


  ĐÁP ÁN: LỌ ĐỎ

 • Dữ kiện cơ bản nhất dựa vào là lọ màu đỏ "Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes".
  _Đặt giả thuyết lọ màu đỏ là của Menes, nghĩa là câu trên là nói dối, vậy sẽ có thể có chỉ 1 lọ trong 3 lọ là của Menes cũng chính là lọ đỏ như ta giả thuyết, trong khi đó 2 mệnh đề ở 2 lọ màu vàng và xanh chắc chắn có một mệnh đề sai sự thật (của Menes) vì không thể cùng lúc có 2 lọ chữa bệnh, điều này dẫn đến có 2 lọ của Menes=> vô lí vì giả thuyết đặt ra đầu bài là chỉ có một lọ của Menes.
  _Từ đây ta phủ định giả thuyết ban đầu lọ đỏ của Menes là sai, lọ đỏ chính là của Nil, từ đó ta cũng suy ra được 2 lọ xanh vàng là của Menes vì ta đã công nhận phải có ít nhất 2 lọ của Menes đúng như lọ đỏ(của Nil nói đúng sự thật) đã đề cập.
  ****Tất cả suy ra lọ vàng xanh là nói dối và k phải là 2 lọ chữa bách bệnh, đáp án chỉ có 1 đó là LỌ ĐỎ chính là lọ trị bách bệnh

 • Vì lọ màu vàng và lọ màu xanh có nhãn dán giống nhau nên ta xét nhãn dán trên lọ màu đỏ:
  - Giả sử nhãn dán trên lọ màu đỏ là của Menes. Do Menes luôn dán những nhãn sai sự thật của những lọ thuốc mà ông ấy làm ra. Theo giả thiết này thi Menes chỉ tạo ra một lọ thuốc, như vậy hai lọ màu vàng và màu xanh là của Nil. Nhưng Nil là người luôn dán những nhãn nói đúng sự thật về công dụng trên các lọ thuốc mà ngài chế ra, điều này không đúng vì cả hai lọ màu vàng và màu xanh đều ghi Thuốc chữa bách bệnh là ở đây. Vậy nhãn dán trên lọ màu đỏ là của là của Nil.
  - Do Nil là người luôn dán những nhãn nói đúng sự thật do đó nhãn dán ghi trên lọ màu đỏ ghi: Có ít nhất 2 trong số các lọ thuốc được tạo ra bởi Menes là đúng và đó là hai lọ màu vàng và xanh. Vì Menes luôn dán những nhãn sai sự thật của những lọ thuốc mà ông ấy làm ra nên cả hai lọ này đều chứa chất kịch độc. Vậy lọ thuốc màu đỏ là thuốc thánh chữa bách bệnh và do Nil làm ra.