Seri cuộc thi - ngày 6: Xác ướp của Thành Cát Tư Hãn • Sau khi Mark tìm được đúng lọ nước thánh chưa bách bệnh, anh thấy rằng mặt sau của nhãn dán trên lọ thuốc có ghi một bí mật "Hai lọ thuốc do Menes chế ra chính là cạm bẫy để giết chết Thành Cát Tư Hãn của người Hung"


  Mặt sau nhãn dán cũng cho Mark mã số bí mật để đi vào một mật thất cửa đá trong căn phòng thánh, ở đây anh gặp 3 chiếc rương có chứa những bí kíp võ công lấy lại được của Thành Cát Tư Hãn, chún là những chiến lợi phẩm mà Thành Cát Tư Hãn lấy được khi đánh chiếm Trung Quốc.


  3 chiếc rương này mỗi chiếc đựng một cuốn bí kíp võ công thượng thừa, bao gồm 1 cuốn dạy về "Cửu âm chân kinh", một cuốn dạy về "Giáng long thập bát chưởng" và một cuốn còn lại dạy về "Quỳ hoa bảo điển"


  Trên 3 chiếc rương có ghi những thông tin để hé mở ra các cuốn bí kíp nằm ở rương nào, nhưng chúng không luôn dán đúng chỉ dẫn. Một chiếc rương dán cả 2 thông tin là sự thật, một chiếc rương dán 1 thông tin đúng sự thật và một thông tin sai sự thật, và một chiếc rương còn lại dán cả 2 thông tin đều sai sự thật.


  Sau đây là các thông tin trên những chiếc rương:  Chiếc rương xanh lục - số 1 Chiếc rương đỏ tía - số 2 Chiếc rương xanh lam - số 3
  Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển" Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng" Rương số 1 chứa "Quỳ hoa bảo điển"
  Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" Rương số 2 chứa "Giáng long thập bát chưởng"  * Nhiệm vụ: Tìm xem mỗi cuốn bí kíp nằm trong rương nào, và nêu ra cách thức suy luận để tìm ra chúng
  * Nhận bài trả lời từ 15h 15.4 và hết hạn lúc 15h ngày 16.4
  * Người trả lời đúng đầu tiên sẽ nhận 100gold
  * Mỗi người chơi chỉ được trả lời duy nhất 1 lần trong chủ đề này.


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!


 • Theo đề bài, ta phải có 1 chiếc rương có 2 câu đúng sự thật, 1 rương có 1 câu đúng, 1 câu sai, và 1 rương cả 2 câu đều sai.


  Trường hợp 1:
  Rương xanh lục có 2 câu đúng sự thật => rương 2 là Quỳ Hoa Bảo Điển (QHBĐ) và rương 3 là Cửu Âm Chân Kinh (CACK)
  => phương pháp loại suy, rương 1 là Giáng Long Thập Bát Chưởng (GLTBC)
  Vì rương đỏ tía cũng khẳng định rương 3 chứa CACK => câu còn lại phải là sai. Nhưng vì đã suy theo giả sử nêu trên, rương 1 chứa GLTBC, trường hợp này không thỏa yêu cầu đề bài do tự mâu thuẫn.


  Trường hợp 2:
  Rương đỏ tía có 2 câu đúng sự thật => rương 1 chứa GLTBC và rương 3 chứa CACK.
  Theo phương pháp loại suy, ta có rương 2 chứa QHBĐ.
  Theo yêu cầu đề bài, 1 trong 2 rương còn lại sẽ hoàn toàn sai, và cái còn lại sẽ có 1 câu đúng và 1 câu sai.
  Nhưng, vì đã giả sử rương 2 đúng, nên rương 1 đã có 1 câu đúng vì khẳng định rương 3 có CACK, giống rương 2.
  Rương 1 lại khẳng định thêm 1 điều đúng với giả thuyết là rương 2 chứa QHBĐ đã được suy luận bên trên, nên trường hợp này cũng sai do tự mâu thuẫn.


  Trường hợp 3:
  Rương xanh lam có 2 câu đúng sự thật =>rương 1 chứa quỳ hoa bảo điển và rương 2 chứa GLTBC => rương 3 chứa CACK
  Theo yêu cầu đề bài, phải có 1 rương có 2 câu đề sai. Nhưng, 2 rương 1 và 2 đều có 1 câu đúng khi khẳng định rương 3 chứa CACK.
  => Trường hợp bị loại do không thỏa đề bài.


  Kết luận: phương trình vô nghiệm vì đề bài tự mâu thuẫn. Không có khả năng xác định bí kíp nằm đâu dựa vào dữ liệu đã cho.

 • Giải thích:
  Giả sử Chiếc rương xanh lục - số 1 cả 2 đều đúng (Đ-Đ) thì :Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển" (Đ) và Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" (Đ) => Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng". Khi đó:

  • Chiếc rương đỏ tía - số 2 ghi: Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng" (Đ) + Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" (Đ)
  • Chiếc rương xanh lam - số 3 ghi: Rương số 1 chứa "Quỳ hoa bảo điển" (S) + Rương số 2 chứa "Giáng long thập bát chưởng"(S)


  • => không thỏa mãn yêu cầu 1 rương 2 đúng, 1 rương 1 đúng và 1 rương 2 câu sai. LOẠI

  Giả sử Chiếc rương đỏ tía - số 2 cả 2 đều đúng (Đ-Đ) thì: Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng" (Đ) và Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"(Đ) => Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển". Khi đó:

  • Chiếc rương xanh lục - số 1 ghi: Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển" (Đ) + Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" (Đ)


  • => không thỏa mãn yêu cầu 1 rương 2 đúng, 1 rương 1 đúng và 1 rương 2 câu sai. LOẠI

  Giả sử Chiếc rương xanh lam - số 3 cả 2 đều đúng (Đ-Đ) thì Rương số 1 chứa "Quỳ hoa bảo điển" (Đ) và Rương số 2 chứa "Giáng long thập bát chưởng" (Đ) => Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh". Khi đó:

  • Chiếc rương xanh lục - số 1 ghi: Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển" (S) + Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" (Đ)
  • Chiếc rương đỏ tía - số 2 ghi: Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng" (S) + Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" (Đ)


  • => không thỏa mãn yêu cầu 1 rương 2 đúng, 1 rương 1 câu đúng + 1 câu sai và 1 rương 2 câu sai. LOẠI


  Vậy CHƯA THỂ TÌM RA MỖI CUỐN BÍ KÍP Ở RƯƠNG NÀO.
  (Do nội dung chiếc rương số 1 và số 2 giống nhau về ý nghĩa)

  Tài khoản: LordAA sever: vn1 - vn19 - TT 2018 Int

 • Acc: anhyeuhin
  sv: ts29
  Kí hiệu Rương 1= R1, rương 2= R2, Rương 3= R3, Quỳ hoa bảo điển= QHBD, Giáng long thập bát trưởng= GL18, Cửu âm chân kinh= CACK
  Theo chỉ dẫn thì Một chiếc rương sẽ có 2 dữ kiện đúng sự thật nên ta chọn lần lượt
  +TH 1: Rương 1 là rương có 2 thông tin đúng, tức là R1 là GL18, R2 là QHBD, R3 là CACK
  ta kiểm tra lần lượt thông tin ở R2 và R3 ta có R2 là rương có cả 2 thông tin đều đúng sự thật
  ta kiểm tra tiếp R3 ta có R3 là rương có cả 2 thông tin đều sai sự thật
  +TH2: Nếu rương 2 là rương có cả 2 thông tin đều đúng sự thật tức là R1 là GL18,, R2 là QHBD, R3 là CACK
  ta kiểm tra lần lượt thông tin ở R1 và R3 ta có R1 là rương có 1 thông tin đúng 1 thông tin sai, R3 là rương có cả 2 thông tin đều sai
  done trùng khớp với chỉ dẫn của câu đố
  Qua 2 phép thử ta có Đáp Án
  R1 là rương chứa Giáng Long Thập Bát Trưởng
  R2 là rương chứa Quỳ Hoa Bảo Điển
  R3 là rương chứa Cửu Âm Chân Kinh

 • Kết quả:
  Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng
  Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển"
  Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"


  Cách suy luận:
  Giả sử trên rương 2 có 2 thông tin đúng => trên rương 1 có 1thông tin đúng (thông tin đúng là Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh") => trên rương 3 không có thông tin (hợp lý -> chấp nhận giải thuyết ban đầu)

  • giả sử rương 1 chứa 2 thông tin là sự thật, suy ra rương 1 có Giáng Long Thập bát chưởng. Ta có bảng


  rương 1 rương 2 Rương 3
  đúng Đúng sai
  đúng đúng sai  Sai với đề bài => loại

  • Giả sử rương 2 chứa 2 thông tin là sự thật, suy ra rương 2 có Quỳ hoa bảo điển. Ta có bảng


  Rương 1 rương 2 rương 3
  đúng ĐÚNG sai
  đúng ĐÚNG sai


  Sai với đề => loại

  • Giả sử rương 3 chứa 2 thông tin là sự thật, suy ra rương 3 có cửu âm chân kinh. Ta có bảng


  rương 1 ruong 2 Rương 3
  sai sai ĐÚNG
  đúng đúng ĐÚNG


  sai với đề vì phải có 1 rương chứa 2 thông tin sai sự thật
  Kết luận: ko thể tìm đc mỗi cuốn bí kíp nằm ở rương nào.
  (Có thể đề bài bị sai ở 1 câu nào đó ghi trên rương)

  :gau04::rep06::rep05::rep07: —+———— Quen bắn 46———>> :thumbsup:

 • Xét các thông tin ta thấy có 3 câu là đúng và 3 câu là sai:
  Xét 4 thông tin sau:

  • Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"
  • Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng"
  • Rương số 1 chứa "Quỳ hoa bảo điển"
  • Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh"

  Trong 4 thông tin sẽ tồn tại ít nhất 1 thông tin sai và 1 thông tin đúng. Do thông tin 1 và 4 giống nhau nên thông tin 1 và 4 sẽ cùng sai hoặc cùng đúng.


  TH1: Thông tin 1 và 4 ở trên là sai (Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" là sai)
  => rương xanh lam là rương có 2 thông tin đúng => Rương số 1 chứa "Quỳ hoa bảo điển" và Rương số 2 chứa "Giáng long thập bát chưởng" => rương số 3 còn lại phải chứa "Cửu âm chân kinh" => vô lý (xung khắc giải thiết)


  TH2: Thông tin 1 và 4 là đúng (Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" là đúng)
  => rương xanh lam số 3 chứa 2 thông tin sai => Rương số 3 chứa "Cửu âm chân kinh" và Rương số 1 chứa "Giáng long thập bát chưởng" và Rương số 2 chứa "Quỳ hoa bảo điển".


  Kiểm chứng lại. Rương số 1 có 2 thông tin đúng. Rương số 2 cũng có 2 thông tin đúng. => không phù hợp dữ kiện đề bài.


  Do chỉ có thể tồn tại 2 TH như trên => Đề bài sai cmnr

 • " the file too big " ko up load nổi phần giải thích
  Đáp án:
  Giương 1: cửu âm chân kinh (1 đúng 1 sai)
  Giương 2: quỳ hoa bảo điển ( cả 2 đúng)
  Giương 3: giáng long thập bát chưởng ( cả 2 sai)

 • Câu trả lời đại của em là :
  Rương số 1 chứa Giáng Long Thập bát chưởng
  Rương số 2 chứa Quỳ Hoa Bảo Điển
  Rương số 3 chứa Cửu Âm Chân kinh
  Suy luận:
  Cần tìm ra rương nào chứa dạng câu trả lời nào
  TH1-A: s1 là 2 câu đúng, s2 1 đúng 1 sai(Câu dưới phải đúng để khớp s1 và câu trên là câu sai), s3 2 câu sai.Chọn
  TH1-B: s1 2 đúng, s2 2 sai, (mâu thuẫn) . Loại
  TH2-A: s2 2 đúng, s3 2 sai, s1 1 đúng 1 sai ( câu dưới phải đúng, câu trên phải sai). Chọn
  TH2-B: s2 2 đúng , s1 2 sai (mâu thuẫn). Loại
  TH3-A: s3 2 đúng, s2 2 sai (mâu thuẫn). Loại
  TH3-B: s3 2 đúng, s1 2 sai , s2 1 đúng 1 sai( câu dưới phải sai, câu trên gây mâu thuẫn) . Loại
  Dựa theo 2 câu được chọn lại gây ra mâu thuẫn khi chọn loại bí kíp
  Dưới đây là chọn bí kíp trước:
  Th1 s1 GL, s2 QH, S3 CA thì s2 2 câu đúng, s1 cũng có 2 câu đúng. TC 4 câu đúng. Loại
  Th2 s1 QH, s2 GL, s3 CA thì s3 2 câu đúng, 2 câu dưới s1 +s2 lại có 2 câu đúng. TC 4 câu đúng. Loại
  Th3 s1 GL, s2 CA, s3 QH thì s1 có 2 câu sai, s2+s3 có 2 câu sai. TC 4 câu sai. Loại
  Th4 s1 QH, s2 CA, s3 GL thì s1 có 2 câu sai, s2 có 2 câu sai. TC 4 câu sai. Loại
  Th5 s1 CA, s2 QH, s3 GL thì s3 2 câu sai, s2 2 câu sai. TC 4 câu sai. Loại
  Th6 s1 CA, s2 GL, s3 QH thì S1 2 câu sai, s2 2 câu sai. TC 4 câu sai. Loại

 • Nhìn màu sắc e nhận định: xanh lục: Cửu Âm chân kinh.
  Đỏ: Giáng Long thập bát trưởng.
  Xanh lam (màu giống màu tím) có Quỳ hoa bảo điển (Tịch tà kiếm phổ- e thích loại này;)).
  Mong là mình sai..

  Các bác rảnh trừ em phát nhé. Thank all!

 • TH rương xanh lục rương đỏ tía rương xanh lam KL
  1 1 1 0 LOẠI
  2 1 0 0 LOẠI
  3 1 0 0 => RƯƠNG 3
  4 1 1 0 => RƯƠNG 3
  5 1 0 1 LOẠI
  6 1 0 0 LOẠI
  7 1 0 0 LOẠI
  8 1 0 1 LOẠI
  9 1 1 0 LOẠI
  10 0 1 0 LOẠI
  11 0 0 1 LOẠI
  12 1 0 1 LOẠI
  13 0 1 0 => RƯƠNG 3
  14 1 1 0 => RƯƠNG 3
  15 1 0 1 MÂU THUẪN 1,3
  16 0 0 1 MÂU THUẪN 1,3
  17 0 1 1 LOẠI
  18 0 1 0 LOẠI
  19 0 1 0 LOẠI
  20 0 1 1 LOẠI
  21 0 1 1 MÂU THUẪN 2,3
  22 0 0 1 MÂU THUẪN 2,3
  23 0 0 1 LOẠI
  24 0 1 1 LOẠI  => RƯƠNG XANH LAM SỐ 3 LÀ ĐÚNG

  Travian vnx
  Account: SRS

 • ***đặt tên các loại võ công là:
  A: Cửu Âm chân kinh
  B: Giáng Long thập bát chưởng
  C: Quỳ hoa bảo điển
  ví dụ rương 1 chứ quỳ hoa bảo điển sẽ gọi tắt là 1C.
  *** đề cho:
  rương 1: 2C 3A
  rương 2: 1B 3A
  rương 3: 1C 2B
  ____________________________________
  TRƯỜNG HỢP I: nếu rương 1 đều sai: tức là 2C 3A sai
  vậy suy ra đáp án đúng phải là 2A hoặc 2B kết hợp 3B hoặc 3C
  kết hợp 1: 2A 3B: không có rương đúng loại
  kết hợp 2: 2A 3C: nt
  kết hợp 3: 2B 3B: nt
  kết hợp 4: 2B 3C: nt
  _____________________________________
  TRƯỜNG HỢP II: Nếu rương 2 đều sai: tức là 1B 3A sai
  vậy suy ra đáp án đúng phải là 1A hoặc 1C kết hợp 3B hoặc 3C
  1: 1A 3B: không có rương đúng . loại
  2: 1A 3C: nt
  3: 1C 3B: nt
  4: 1C 3C: sai
  _____________________________________
  TRƯỜNG HỢP III: rương 3 đều sai
  vậy suy ra phương án đúng là kết hợp của : 1A hoặc 1B và 2A hoặc 2C
  1: 1A 2A: sai
  2: 1A 2C: không có rương đúng
  3: 1B 2A: không có rương đúng
  4: 1B 2C: rương 1 có 1 cái đúng 1 cái sai; rương 2 cả 2 đều đúng. rương 3 cả 3 đều sai -> THỎA MÃN
  ->>>> vậy đáp án là 1B 2C 3A.
  đối chiếu:
  rương 1: Giáng long thập bát chưởng
  rương 2: Quỳ hoa bảo điển
  rương 3: Cửu âm chân kinh
  ____________________________________
  thông tin tài khoản: Son KaKa
  sever: ts20
  email: sontm.nuce@gmail.com

 • R= Rương, CACK = Cửu Âm Chân Kinh, QHBĐ = Quỷ Hoa Bảo Điển, GLTBC = Giáng Long Thập Bát Chưởng. Đ = Đúng, S = Sai


  TH 1: R1 Đ - Đ => R2 S-S & R3 S - S -> Loại
  TH2 : R1 S - S => R2 Đ -S & R3 Đ - Đ =>R1 QHBD, R2 GLTBC & R3 CACK => Loại
  TH3L R1 Đ - S => R3 S-S -> R2 Đ - Đ => R1 GLTBC, R3 CACK, R2 QHBD => Loại
  TH4: R1 S - Đ => R2 Đ - Đ, R3 S - S => R1 GLTBC, R3 CACK, R2 QHBĐ OK


  Kết luận: Rương 1 chứa Giáng Long Thập Bát Chưởng, Rương 2 Chứa Quỷ Hoa Bảo Điển, Rương 3 Cửu Âm Chân Kinh


  TK Nokia SV ts1

 • Mình suy luận bằng phương pháp loại trừ thì:


  Không có đáp án nào hợp lý, theo mình thì dữ kiện chưa đủ và chưa hợp lý.
  -tryagain- sv: vnx


  Rương Xanh Lục Rương Đỏ Tía Rương Xanh Lam Kết Luận
  Trường Hợp 1 Đúng - Đúng
  =>rương 1: giáng long thập bát chưởng
  =>Đúng - Đúng Sai - Sai Ko hợp lý
  Trường Hợp 2 Đúng - Sai
  => rương 2: cửu hoa bảo điển
  => rương 3: giáng long thập bát chưởng
  => rương 1: cửu âm chân kinh
  => Sai - Sai => Sai - Sai Ko hợp lý
  Trường Hợp 3 Sai - Đúng
  => rương 3: cửu âm chân kinh
  => rương 1: cửu hoa bảo điển
  => rương 2: giáng long thập bát chưởng
  => Sai - Đúng Đúng - Đúng Ko hợp lý
  Trường Hợp 4 Sai - Sai
  => rương 2: giáng long hoặc cửu âm
  => rương 3: giáng long hoặc bảo điển
  *Nếu rương 2: Giáng long
  => rương 3: Bảo điển
  rương 1: cửu âm
  => Sai - Sai (ko hợp lý -loại)
  *Nếu rương 2: cửu âm
  và rương 3 : giáng long
  => Sai - Sai (ko hợp lý -loại)
  *Nếu rương 2: cửu âm
  và rương 3 : bảo điển
  => Đúng - Sai => xét điều kiện
  rương 3
  Khi đó rương 3:
  Sai - Sai
  Ko hợp lý
 • Ta chú ý rương 1 và rương 2 đều ghi "rương 3 chứa cửu âm chân kinh" vì vậy ta chắc chắn 1 trong 2 rương này là rương chứa 1 dữ liệu đúng 1 dữ liệu sai.( Đ-S)
  Vậy chắc chắn rương số 3 chứa 2 dữ liệu đều Đ-Đ hoặc S-S
  TH 1: rương 3 : Đ-Đ
  =>Vậy theo rương 3 thì ta có: rương 1:Quỳnh hoa bảo điển
  rương 2:Giáng Long Thập bát chưởng
  rương 3:Cửu Âm chân kinh
  =>Vậy thì 2 rương 1 và 2 đều mang thông điệp Đ-S => Mâu thuẫn =>Loại
  TH 2:rương 3 : S-S
  vậy thì chắc chắn câu "rương 3 chứa cửu âm chân kinh " trùng giữa rương 1 và 2 là đúng ( vì 2 rương này là Đ-Đ và Đ-S)
  => rương 3 : chứa cửu âm chân kinh và vì rương 3 là S-S vậy suy ra
  => rương 1:giáng long thập bát chưởng.
  => rương 2:quỳnh hoa bảo điển
  nhưng như vậy cũng mâu thuẫn vì lúc này rương 1 và 2 đều Đ-Đ => ĐỀ SAI
  acc:XZ_Hunter
  server vn20

  • giả sử rương 1 chứa 2 thông tin là sự thật, suy ra rương 1 có Giáng Long Thập bát chưởng. Ta có bảng
  rương 1 rương 2 Rương 3
  đúng Đúng sai
  đúng đúng sai


  • Giả sử rương 2 chứa 2 thông tin là sự thật, suy ra rương 2 có Quỳ hoa bảo điển. Ta có bảng


  Rương 1 rương 2 rương 3
  đúng ĐÚNG sai
  đúng ĐÚNG sai
  • Giả sử rương 3 chứa 2 thông tin là sự thật, suy ra rương 3 có cửu âm chân kinh. Ta có bảng


  rương 1 ruong 2 Rương 3
  sai sai ĐÚNG
  đúng đúng ĐÚNG


  Từ 3 bảng trên rương 3 luôn có cửu âm chân kinh. Vậy rương 3 có cửu âm chân kinh.


  So sánh điều kiện rương 3 có CÂCC với các dán nhãn ghi ở 3 rương, và các dán nhãn ko luôn ghi đúng chỉ dẫn ta có:
  - rương 1 và 2 đều có 1 nhãn đúng (nhãn cửu âm chân kinh), suy ra ở rương số 3 phải là 2 nhãn sai (thoả mãn đk 1 rương có 2 nhãn đúng, 1 rương có 2 nhãn sai, 1 rương có 1 nhãn sai, 1 nhãn đúng).


  Kết luận:
  Rương 1 có Giáng long thập bát chưởng
  Rương 2 có Quỳ hoa bảo điển
  Rương 3 có Cửu âm chân kinh


  Và ở rương 1, rương 2 có ít nhất 1 dán nhãn ghi ko đúng chỉ dẫn, rương 3 có 2 chỉ dẫn đều sai

  :gau04::rep06::rep05::rep07: —+———— Quen bắn 46———>> :thumbsup: