Bảo trì máy chủ 15h.18.04.2018

 • Vào 15h ngày 18/4/2018 sẽ diễn ra bảo trì trên các máy chủ, dự kiến kéo dài từ 5-20 phút.
  Vui lòng có kế hoạch chăm sóc tốt cho tài khoản của bạn.


  Thông tin thêm về thay đổi có thể xem trong chủ đề cập nhật các thay đổi sửa lỗi của Travian


  BQT

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?