Bảo trì máy chủ 15h.28.05.2018

 • Vào 15h ngày 28/5/2018 sẽ diễn ra bảo trì trên các máy chủ, dự kiến kéo dài từ 5-20 phút.
  Vui lòng có kế hoạch chăm sóc tốt cho tài khoản của bạn.


  * Các máy chủ trên toàn cầu để làm cho các dịch vụ của chúng tôi tuân thủ luật GDPR mới.


  * Để tiếp tục chơi, chủ sở hữu của tài khoản cần chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới khi thấy bảng thông báo hiện ra, bạn cần đồng ý với nó.


  Thông tin thêm về thay đổi có thể xem trong chủ đề cập nhật các thay đổi sửa lỗi của Travian


  BQT

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?

  Post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • * Các máy chủ trên toàn cầu để làm cho các dịch vụ của chúng tôi tuân thủ luật GDPR mới.


  * Để tiếp tục chơi, chủ sở hữu của tài khoản cần chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới khi thấy bảng thông báo hiện ra, bạn cần đồng ý với nó.

  matrix.png


  Cách liên lạc với mình và đội ngũ quản trị Multihunter/Support: tìm hiểu?