Lỗi nhiệm vụ xin 3 khai hoang

  • Sever ts4. Các mem trong liên minh báo về nhiệm vụ khai hoang khi để dành để nhận sau khi mở làng mới bị reset bắt in lại 3 khai hoang khác mới được nhận. Hoặc bảng thông báo nhiệm vụ load liên tục mỗi lần mở 1 lick mới hay F5. Làm ơn fix lỗi giúp

  • Sever ts4. Các mem trong liên minh báo về nhiệm vụ khai hoang khi để dành để nhận sau khi mở làng mới bị reset bắt in lại 3 khai hoang khác mới được nhận. Hoặc bảng thông báo nhiệm vụ load liên tục mỗi lần mở 1 lick mới hay F5. Làm ơn fix lỗi giúp


    Bạn gửi thư tới Support nói rõ vấn đề load nghiệm vụ liên tục giúp mình nhé


    Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
    hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!