[Travian: Legends] lista izmjena

 • Ispravljene greške:

  • Zadaci: zadatak ˝Obučite tri naseljenika˝ nije mogao biti dovršen u nekim slučajevima
  • Zamka: iz opisa su nedostajale ikonice resursa
  • Mjesto okupljanja: vojska u pratnji poglavice/senatora/starješine nestala je iz nepoznatih razloga
 • Opcije:

  • Zadaci na početku igre su preuređeni kako bi se poboljšao početak igre
  • Sada su resursi nagrada za izgradnju mlina
  • Opis rezidencije/dvorca/komandnog centra je poboljšan
  • Huni i Egipćani se sada prikazuju prvi u pregledu vojske zajedno sa drugim plemenima koja se mogu igrati  Ispravljene greške:

  • Trgovačke rute nisu započinjale
  • Postojala je fatalna greška u sistemu zadataka
  • Poruka na kraju igre uvijek je bila prikazana na engleskom jeziku na talijanskom serveru, čak i ako je u igri izabran neki drugi jezik
  • Plavi okvir nije nestajao nakon proširenja/umanjenja obavijesti ili detalja o heroju
  • Režim niske rezolucije – kratka uputstva: preduslovi za vojsku nisu bili prikazani na odgovarajućem mjestu
  • Link za prenos zlata: tekst e-mail poruke bio je zastario i obmanjujući
  • Bilo je nekoliko problema sa prikazom svjetskih čuda
  • Znak "backslash" je prikazivan kao ?92 kada se koristio u nazivu sela  Ispravke na početnoj stranici:

  • Prijava: prijava putem e-mail adrese nije bila moguća prije odabira plemena
  • Izbrisani nalozi su bili navedeni u e-mail poruci prilikom korištenja opcije "Zaboravio/la sam svoj server"
  • Igrači iz Estonije i Latvije su bili preusmjeravani na litvansku glavnu stranicu i forum
  Poznata greška:

  • Pregled vojske: nisu sve jedinice prikazane na dorf1 stranici (pregledu sela)

  The post was edited 1 time, last by Nikola ().

 • Ispravljene greške:

  • Statistika sela – kovačnica: nazivi sela su bili centrirani i sada su poravnati lijevo kako bi bili dosljedni sa sličnim tabelama
  • Mjesto okupljanja: tekst "Spajanje vojske" je sada ispravno preveden
  • Dnevni zadaci: postojala je slovna greška u dostignućima kada se pređe mišem preko njih
  • Mapa: sela koja je obilježio igrač nisu se mogla vidjeti kada su smanjena (8%) u nekim regijama
  • Pregled vojske: nisu sve jedinice bile prikazane u pregledu vojske na dorf1 stranici
  • Zidovi: nivo zida nije uzet u obzir tokom izviđanja
 • Opcije:

  • Pojavljivanje avantura ažurirano
  • Nove slike polja resursa
  • Nadograđen je pokazatelj stepena građevine
  • Animacija snijega
  • Novi savjetnik za plemena  Greške:

  • Zid: stepen zida nije bio uzet u obzir tokom izviđanja
  • Izvještaji: informacija o zidu je prikazana dva puta u izvještaju o izviđanju
  • i još mnogo popravaka grešaka  Važno: Molimo vas da izbrišete kolačiće i privremene internet datoteke vašeg preglednika (cookies & cache - temporary internet files), nakon toga sve bi trebalo da radi ponovo bez problema.

 • Greške:

  • Slanje resursa: destinacija nije sačuvana prilikom promjene sela
  • Mapa: simbol mačeva prilikom napada/pljačke je prikazan u pogrešnom polju
  • Pijaca – slanje resursa: klik na sličicu resursa ne unosi više maksimalnu količinu resursa
  • Pijaca – slanje resursa: nedostaje poruka o grešci kada unesete previše resursa  Važno: Molimo vas da izbrišete kolačiće i privremene internet datoteke vašeg preglednika (cookies & cache - temporary internet files), nakon toga sve bi trebalo da radi ponovo bez problema.

 • Greške:

  • Slanje resursa: destinacija nije bila sačuvana prilikom promjene sela
  • Mapa: simbol mačeva prilikom napada/pljačke je bio prikazan u pogrešnom polju
  • Pijaca – slanje resursa: klik na sličicu resursa nije više unosio maksimalnu količinu resursa
  • Pijaca – slanje resursa: nedostajala je poruka o grešci kada bi igrač unio previše resursa
  • Mobilni uređaj: mapa se nije mogla pomjerati u visokoj rezoluciji
  • Grafička promjena je napravljena za Galskog savjetnika
  • Mapa: opcija za promjenu prikaza mreže na mapi (tipka "G" na tastaturi) nije radila ispravno
 • Opcije:

  • Boja polja na mapi je promijenjena kako bi poboljšali njen izgled.
  • Lista farmi je poboljšana i sada zadržava isti redoslijed nakon izmjene.
  • Lista farmi je poboljšana promjenom unaprijed odabranog padajućeg menija za listu farmi, koji se ponaša kao u mjestu okupljanja.  Ispravljene greške:

  • Chrome: prelazak mišem preko opcija sada radi ispravno.
  • Lokalno vrijeme: vrijeme je prikazivano pogrešno kada je umjesto vremena servera odabrano lokalno vrijeme.
  • Obavijesti su imale opciju za brisanje iako ih nije bilo moguće izbrisati.
  • Stranica za zaradu zlata - nije bilo moguće promijeniti stranicu na listi pozvanih igrača.
  • Poruke u igri: opcija za automatsko dopunjavanje unosa nije radila ispravno.  Važno: Molimo vas da izbrišete kolačiće i privremene internet datoteke vašeg preglednika (cookies & cache - temporary internet files), nakon toga sve bi trebalo da radi ponovo bez problema.

 • Ispravljene greške:

  • Profil igrača: godina rođenja je prikazivana kao 2018. kada taj podatak nije upisan
  • Polja za unos: X i Y polja za unos koordinata su takođe dopuštala slova i posebne znakove
  • Iskakajući prozor vodiča: brojač završenih zadataka je uvijek prikazivao 0
  • Poruke: poruke alijanse su sada izuzete od zaštite od spama
 • Opcije:

  • Korištenje ploča zakona je bilo promijenjeno ako se u istoj sekundi dogodi napad u kojem dolazi do promjene odanosti
  Ispravljene greške:

  • Opcija izbjegavanja napada se sada prikazuje samo u glavnom gradu
  • Nova plemena sada se uzimaju u obzir za izračunavanje snage u odbrani artefakta u natarskim selima
  • Vodič: lista zadataka prikazuje tačan broj zadataka
  • Poruka u igri: poruka dobrodošlice sada prikazuje ispravan Travian Answers link
  • Greška prilikom trostrukih donacija alijansi je ispravljena
 • Ispravljene greške:

  • Alijansa: bonus: donacije bilo kojeg resursa nisu uspijevale ako je proizvodnja žita bila negativna i ima 0 žita u silosu
  • Pijaca: prilikom prebacivanja sela, posebni znakovi u nazivu sela više ne nestaju
 • Dragi igrači,


  05.07.2018. oko 10:00 su ažurirani svi serveri i ispravljena greška:
  Igrači više ne dobijaju poene kada pljačkaju svoja sela.


  Ažuriranje sadrži i jednu važnu izmjenu:
  Igrači više ne dovijaju poene u napadu/obrani, a heroj ne dobija iskustvo kada ubijete vašu vojsku.


  Vaš Travian: Legends tim

 • Ispravljene greške:

  • Alijansa: Novi poeni u statistici branioca nedelje se nisu računali ispravno.  Važno: Molimo vas da izbrišete kolačiće i privremene internet datoteke vašeg preglednika (cookies & cache - temporary internet files), nakon toga sve bi trebalo da radi ponovo bez problema.

 • Ispravljene greške:

  • Razmjena zlata i srebra više ne kvari iskakajuće obavijesti
  • Više se ne može pokvariti interna info stranica alijanse
  • Pogrešan redoslijed kartica na statistikama servera je ispravljen
  • Podaci se sada ispravno učitavaju prilikom prebacivanja između farm lista
  • Opcija za napad je sada onemogućena čuvarima naloga kada otvore natarsko selo na mapi
  • Bug koji je sprečavao da igrač dobije novu pozivnicu od istog saveza je popravljen
  • Pokušaj napuštanja alijanse i unos pogrešne lozinke više ne otvara novi iskakajući prozor
  • Podaci se više ne dupliraju nakon izmjene pljački u farm listi
  • Koordinate za ponavljanje napada su sada popunjene unaprijed prilikom izbora drugog sela od onog iz izvještaja
  • Poruke sa greškama u vezi farm liste se sada prikazuju u iskakajućim prozorima
  • Obučavanje 3 naseljenika prije nego što se taj zadatak pojavi će automatski riješiti isti
 • Opcije:

  • Igrač može vidjeti pozivnice za alijansu u ambasadi, čak i ako već pripada alijansi


  Ispravljene greške:

  • Problem oko osvježavanja je ispravljen kada je polje sa bonusom alijanse prošireno
  • Mapa: ekran bi se pomjerio kada se mišem ode prema jugoistoku mape
  • Mjesto okupljanja, pijaca, mapa: nije bilo moguće zalijepiti obje koordinate zajedno
  • Statistika: igrači sa istim su rangirani različito u različitim karticama
  • Pijaca: pošalji resurse: broj trgovaca nije provjeravan između pošiljki
  • Regije: nalozi čije brisanje je pokrenuo Multihunter su bili uključeni u regionalnu populaciju
 • Ispravljene greške:

  • Opština: Bilo je moguće istovremenoo imati obje vrste zabava i započeti zabave više puta
  • Ispravljen je problem koji je dovodio do preopterećenja baze podataka i usporenja igre
  • Predmeti heroja: moglo je i potrajati nekoliko sekundi dok se heroj ne opremi šljemom za proizvodnju kulturnih poena.
 • Ispravljene greške:

  • Kulturni poeni bonusa alijanse sada se prikazuju posebno u statistici.
  • Ako igrači prosljeđuju pojačanja, igra više neće ostati na istoj stranici (filter ili stranica se ne resetuju).
  • Dodane su nove slike građevina.
  • Pogrešna ponašanja predmeta kada se heroj opremi su ispravljena.
  • Mjesto okupljanja, pijaca, mapa: sada je ponovo moguće zalijepiti obje koordinate zajedno.
  • Slike medalja alijanse sada su ponovo vidljive.
  • Zadatak za obuku 3 naseljenika sada je pravilno označen kao završen kada naselite selo prije nego što se zadatak prikaže kao završen.
  • Mobitel: informacije o selu ili oazi na mapi sada se mogu ponovo otvoriti u visokoj rezoluciji.
  • Mapa: savezništvo ili NAP oznake sada su ispravno prikazane.
  • Neusklađene tipke u Firefoxu su ispravljene.
  • Opština: male zabave sada pokazuju tačan broj KP.
  • Pijaca: greška prilikom razmjene resursa je ispravljena.
  • IE11: Win7: Dorf2: moguće je ponovo kliknuti na građevine.
 • Ispravljene greške:

  • Računanje KP-a je ažurirano.
  • Računanje štete prilikom avanture promijenjeno je da bi šteta bila manja.
  • Linkovi s izvještajima koje igači međusobno dijele sada su ispravno prikazani kada se dodaju u poruci u igri.
  • Prazno mjesto za gradnju zida je sada veće i lakše ga je kliknuti.
  • Naseljavanje sela: greška koja je uzrokovala nestanak naseljenika je ispravljena.
  • Mapa: broj dolina sa 15 žitnih polja i 150% bonusa nije bio dosljedan na svim serverima;
  • Indikator napretka bonusa alijanse nije se ažurirao nakon donacija resursa u nekim slučajevima - ovo je sada ispravljeno.
  • Neki elementi koji su trebali biti promijenjeni iz crvene u plavu boju za daltoniste sada su ispravno prikazani.
  • Redoslijed sela sada ostaje isti nakon osvježavanja na kartici "Vojska" pod "Pregled sela".
  • Greška koja se događala dok gledate vojsku u pojačanju u mjestu okupljanja je sada ispravljena.
  • Sada se ne pojavljuje poruka o grešci prilikom slanja pljačke u natarsko selo kao čuvar naloga.
  • Postavke jezika se sada uzimaju u obzir kod svih poruka o plaćanju.
  • Prazni unosi u tabeli statistika sela su obrisani.
  • Herojevi predmeti: pogrešna ponašanja predmeta kada se heroj opremi su ispravljena.
  • Zadaci: zadatak "Obučite 3 naseljenika" sada bi trebao biti označen kao završen ako su 3 naseljenika obučena.
  • Alijansa: slike medalja sada su ispravno prikazane.
  • Preopterećena baza podataka je uzrokovala usporavanje servera, ovo bi sada trebalo biti ispravljeno.
  • Savezništvo: forum: pozvana alijansa sada može da vidi forum savezništva (kartica foruma).
  • Nakon što su dvije alijanse izbačene iz savezništva, sada se šalju poruke u igri i događaj alijanse je ispravno zabilježen.
 • Ispravljene greške:

  • Implementirane su nove slike za rezultate izvještaja.
  • Dodatne informacije su dodane kada se pređe mišem preko statistika.
  • Broj vojnika sada se može izbrisati ili osvježiti klikom na ikonicu vojnika u simulatoru borbe.
  • Boje regija na mapi promijenjene su da bi se povećala vidljivost.
  • Prilikom uređivanja (ili dodavanja) unosa u farm listu, prikazane vrste vojnika uvijek će pripadati selu plemena izabranog unosa u farm listi.
  • Izvještaji avantura sada prikazuju tačne jedinice kada selo heroja ne pripada plemenu naloga.
  • Rang za snagu u napadu se sada ažurira nakon borbi u kojima vojska dobivena u avanturi pogine.
  • Rang za snagu u napadu se sada ažurira kada vojska umre od gladi ili dođe iz avantura.
  • Sva je vojska sada uzeta u obzir za dnevne zadatke.
  • Ukupan broj aktiviranih naloga je sada ispravan.
  • Brojevi su sada ispravno prikazani.
  • Više nije moguće izabrati trenutno rušenje svjetskog čuda na stepenu 0.
  • Problem prilikom prikazivanja statistike zbog dužine nekih riječi je ispravljen.
  • Vojska prikazana u statistici sela i na mapi sada je tačna.
  • Obuka 1 ili 2 naseljenika neće završiti zadatak. Samo 3 naseljenika će završiti zadatak, čak i ako ste prethodno završili zadatak.
  • Zbir prosječne snage u odbrani sada je ispravno prikazan u statistici.
  • Format teksta u poređenju snage u odbrani u statistici je ispravljen.
  • Specijal 2018: izvještaj izviđanja: vojska u odbrani preuzima pleme naloga ako nema druge vojske u selu.
  • Specijal 2018: vojska plemena uvijek je prikazana u izvještaju čak i ako je izabrano selo uništeno.
  • Rang za snagu u napadu se sada ispravno prikazuje nakon spajanja vojske.
  • Problem s postavljanjem trgovačkih puteva do svjetskog čuda samo s pozivnicom za savezništvo je ispravljen.
 • Dragi igrači,


  Posljednjim ažuriranjem su svi Travian: Legends serveri dobili novi sistem izvještaja i simulator borbe.


  Nisu samo dobili novi izgled, već imaju i nove opcije koje će simulaciju borbe učiniti jednostavnijom i preciznijom (npr. računica oko heroja, zbrajanje gubitaka ukoliko ima više napada na istu metu).


  Više detalja o tome možete pronaći na našem blogu: Simulating your battle is about to become better! - Travian: Legends Blog


  Vaš Travian: Legends tim

 • Poboljšanja:

  • Dodana je informacija o građevini o prednostima nadogradnje građevine.
  • Informacija o djelovanju građevine proširena je kako bi prikazala i djelovanje sljedećeg levela.
  • Korisnički interfejs nadogradnje građevine sada prikazuje kulturne poene i populaciju.
  • Korisnički interfejs nadogradnje građevine sada ima veće ikonice sa poboljšanim izgledom.
  • Neke ikonice resursa zamijenjene su novim ikonicama.
  • Ikonice resursa povezane s informacijom o cijeni zamijenjene su većim ikonicama sa poboljšanim izgledom.
  • Prozor građevine sada ima mogućnost proširenja prozora s informacijama.
  • Ograničenje trgovanja za manje od 50 resursa je uklonjeno za NPC trgovca.
  • Slike izbora plemena zamijenjene su za Gale.
  • Imena servera su sada generalno duža.
  • Izvještaji koji pokazuju da je ciljano selo obrisano sada, takođe, imaju novu pozadinu.

  Ispravke programskih grešaka i ostale promjene:

  • Neiskorištena horizontalna traka za pomicanje u statistici je uklonjena za IE11 i Edge.
  • Izviđački napadi sa malim brojem izviđača protiv Natara ili oaza su sada ispravno izračunati u simulatoru.
  • Ikonica "vlastitih napadačkih jedinica" sada nestaje kako se i očekivalo kad se vojska vrati iz sela koje je postalo natarsko.
  • Prilikom pisanja poruke u Chrome i upotrebom BB dugmeta, traka za pomicanje više ne skače na dno.
  • Elementi koji se preklapaju na stranici statistike više se ne preklapaju u Firefoxu.
  • Sada je moguće sebi ukloniti dozvole u alijansi i istovremeno ih dodijeliti nekom drugom.
  • Nadogradnje kovačnice bi sada uvijek trebale početi kada postoji dostupno mjesto i dovoljno resursa.
  • Pregled više od jedne stranice vojske u pojačanju ne bi trebao prikazivati greške.
  • Elementi obilježavanja strana više nisu pogrešno pozicionirani u Safariju.
  • Prebacivanje između sela sada prebacuje na pravo pleme.
  • Dugme "nadogradnja vojske" sada je uvijek sivo kad nema dovoljno raspoloživih resursa.
  • Imena sela više nisu odrezana kada su predugo u prozoru "pošalji resurse".
  • Simuliranje izviđačkog napada na selo koje se brani jedinicama prirode više neće rezultirati preživljavanjem izviđača.
  • Čuvari naloga više neće imati odabranu "pljačku" kao zadani pokret umjesto "pojačanja".
  • Regenerisana vojska više neće biti prikazana kao pleme naloga umjesto plemena sela.
  • Kopiranje i lijepljenje u koordinatama sada bi trebalo raditi pouzdanije.
  • Osvajanje sela koja su preuzeli Natari više neće ostavljati građevine drugog plemena.
  • Vojska koja umire od gladi i vojska koja dolazi iz avanture sada pravilno ažuriraju svoju napadačku snagu.
  • Simulator borbe: ciljani stepen za katapulte sada se uzima u obzir kada je stepen viši od 20.
  • Kada je vojska oslobođena iz drugog napada, netačan broj je oslobođen iz zamki; ovo je sada ispravljeno.
  • Prilikom registracije naloga, igrač više ne može dobiti dva sela.
  • Davanje imena svjetskom čudu više nije moguće na stepenu 0.