שיר | אלכסנדריה

 • אני הייתי כאן פעם.
  כשאני לא הייתי
  אני
  וכאן לא היה
  כאן
  ופעם לא היה
  אבל אני הייתי כאן פעם.
  לפני שהאש כילתה
  את הרוח
  אני פסעתי בין המדפים,
  הולך בתלמו
  של תלמי
  ונשמתי
  את ריחו של התלם
  נשום ורגוע,
  ריח הפפירוס,
  ריח הדיו,
  ריח הים
  המטביע את כל הריחות
  כשם שהים מטביע
  את הרוחות.
  אך הריחות והרוחות
  והדיו והדעת
  והמילים ודברי האלים
  והים והעולם
  טבעו כולם
  בריח עשן ובדם.
  קולות קולמוסין
  הוחלפו בצרחות
  ואז בכי
  ואז שקט.
  אני הייתי כאן פעם,
  כשהאפר הזה
  היה ספינות ובניינים,
  היה ספרים
  ובני אדם.
  אני עוד כאן
  והם
  אינם.