Tılsım/İnşa Planı Koordinatları

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
  • Bu konu başlığı altında oynadığımız serverlardaki tılsım/inşa planı koordinatlarını yazıp güzel bir arşiv oluşturabiliriz.İlk adım benden gelsin.

    Travian Games in açıkladığı resmi inşa planı koordinatları.

    Kuzey Batı= (-18|30) (-35|4) (-45|37)
    Güney Batı= (-26|-25) (-10|-57) (-55| -20)
    Kuzey Doğu= (33|12) (12|33) (10|56) (55|20)
    Güney Doğu= (30|-20) (4|-35) (44|-37)

    2017 FİNAL

    Eşsiz Mimar

    (‭1‬|‭-58‬)‬‎

    Eşsiz Hız

    (‭-43‬|‭-28‬)‬‎

    Eşsiz Casus

    (‭53‬|‭4‬)‬‎

    Eşsiz Tahıl

    (‭-45‬|16‬)‬‎

    Eşsiz Asker

    ‎‭(‭-18‬|‭49‬)‬‎

    Eşsiz Çılgın

    ‎‭(‭44‬|‭-47‬)‬‎

    Eşsiz Sığınak

    ‎‭(‭26‬|‭48‬)‬‎

    Büyük Depo

    (‭-81‬|‭-147‬)

    (‭146‬|‭-81‬)‬‎

    (‭81‬|‭148‬)

    (‭-146‬|‭80‬)‬‎

    Büyük Mimar

    (‭80‬|‭-23‬)‬‎

    (‭22‬|‭79‬)‬‎

    (‭-80‬|‭22‬)‬‎

    (‭-21‬|‭-79‬)‬‎

    Büyük Hız

    (‭75‬|‭-70‬)‬‎

    (‭68‬|‭79‬)‬‎

    (‭-80‬|‭67‬)‬‎

    (‭-69‬|‭-78‬)

    Büyük Casus

    (‭-207‬|‭-32‬)‬‎

    (‭32‬|‭-208‬)‬‎

    (‭207‬|‭32‬)‬‎

    (‭-32‬|‭207‬)‬‎

    Büyük Tahıl

    (‭48‬|‭-116‬)‬‎

    (‭114‬|‭48‬)‬‎

    (‭-49‬|‭114‬)‬‎

    (‭-115‬|‭-50‬)‬‎

    Büyük Asker

    (‭-7‬|‭-146‬)‬‎

    ‎‭(‭148‬|‭-7‬)‬‎

    (‭7‬|‭146‬)

    (‭-146‬|‭7‬)‬‎

    Büyük Sığınak

    (‭-153‬|‭-107‬)‬‎

    (‭108‬|‭-153‬)‬‎

    (‭153‬|‭107‬)‬‎

    ‎‭(‭-107‬|‭153‬)‬‎

    Küçük Mimar

    (‭-73‬|‭-272‬)‬‎

    (‭-272‬|‭-74‬)‬‎

    (‭-200‬|‭198‬)‬‎

    (‭74‬|‭272‬)

    ‎‭(‭272‬|‭73‬)‬‎

    (‭199‬|‭-199‬)‬‎

    Küçük Hız

    (‭21‬|‭-253‬)‬‎

    (‭-208‬|‭-146‬)‬‎

    ‎‭(‭-230‬|‭107‬)‬‎

    (‭-21‬|‭252‬)‬‎

    (‭209‬|‭145‬)‬‎

    (‭230‬|‭-107‬)‬‎

    Küçük Casus

    ‎‭(‭109‬|‭28‬)‬‎

    (‭80‬|‭-80‬)‬‎

    (‭-30‬|‭-110‬)‬‎

    (‭-112‬|‭-29‬)‬‎

    (‭-79‬|‭78‬)

    (‭29‬|‭109‬)‬‎

    Küçük Tahıl

    ‎‭(‭95‬|‭-206‬)‬‎

    (‭-129‬|‭-185‬)‬‎

    (‭-224‬|‭20‬)‬‎

    (‭-95‬|‭205‬)‬‎

    (‭129‬|‭185‬)‬‎

    (‭224‬|‭-20‬)‬‎

    Küçük Asker

    (‭140‬|‭-140‬)‬‎

    (‭-51‬|‭-191‬)‬‎

    (‭-191‬|‭-51‬)‬‎

    (‭-139‬|‭140‬)‬‎

    (‭51‬|‭191‬)‬‎

    (‭191‬|‭51‬)‬‎

    Küçük Depo

    ‎‭(‭154‬|‭-72‬)‬‎

    (‭15‬|‭-169‬)‬‎

    (‭-139‬|‭-97‬)‬‎

    ‎‭(‭-153‬|‭71‬)‬‎

    (‭-15‬|‭167‬)‬‎

    (‭140‬|‭97‬)‬‎

    Küçük Sığınak

    (‭140‬|‭-13‬)‬‎

    (‭59‬|‭-127‬)‬‎

    (‭-80‬|‭-117‬)‬‎

    ‎‭(‭-140‬|‭13‬)‬‎

    (‭-60‬|‭126‬)‬‎

    (‭81‬|‭117‬)‬‎

    Küçük Çılgın

    (‭-140‬|‭-156‬)‬‎

    ‎‭(‭-205‬|‭-44‬)‬‎

    ‎‭(‭-192‬|‭85‬)‬‎

    ‎‭(‭-22‬|‭-208‬)‬‎

    ‎‭(‭104‬|‭-181‬)‬‎

    ‎‭(‭22‬|‭208‬)‬‎

    ‎‭(‭-104‬|‭181‬)‬‎

    (‭191‬|‭-85‬)‬‎

    (‭140‬|‭155‬)‬‎

    (‭205‬|‭44‬)  • 2016-17 Baltık3x

    Eşsiz Mimar (‭‭29‬‬|‭-‭39‬‬)‬‎
    Eşsiz Hız ‎‭(‭-‭13‬‬|‭-‭47‬‬)‬‎
    Eşsiz Casus (‭‭32‬‬|‭‭37‬‬)‬‎
    Eşsiz Tahıl (‭-‭45‬‬|‭-‭21‬‬)‬‎
    Eşsiz Asker (‭-‭42‬‬|‭‭23‬‬)‬‎
    Eşsiz Çılgın (‭‭49‬‬|‭-‭1‬‬)‬‎
    Eşsiz Sığınak (‭-‭10‬‬|‭‭47‬‬)‬‎
    Büyük Depo (‭-‭152‬‬|‭-‭39‬‬)‬‎ (‭-‭38‬‬|‭‭152‬‬)‬‎ (‭‭152‬‬|‭‭38‬‬)‬‎ (‭‭38‬‬|‭-‭152‬‬)
    Büyük Mimar (‭‭36‬‬|‭-‭69‬‬) ‎‭(‭-‭70‬‬|‭-‭38‬‬) (‭-‭38‬‬|‭‭70‬‬)‬‎ ‎‭(‭‭70‬‬|‭‭37‬‬)‬‎
    Büyük Hız ‎‭(‭‭3‬‬|‭-‭98‬‬)‬‎ (‭-‭98‬‬|‭-‭3‬‬)‬‎ (‭-‭3‬‬|‭‭98‬‬)‬‎ (‭‭98‬‬|‭‭3‬‬)‬‎
    Büyük Casus (‭-‭155‬‬|‭‭121‬‬) ‎‭(‭‭121‬‬|‭‭155‬‬)‬‎ ‎‭(‭‭155‬‬|‭-‭121‬‬)‬‎ ‎‭(‭-‭121‬‬|‭-‭155‬‬)‬‎
    Büyük Tahıl (‭-‭47‬‬|‭-‭107‬‬)‬‎ (‭-‭107‬‬|‭‭48‬‬)‬‎ (‭‭48‬‬|‭‭107‬‬)‬‎ (‭‭108‬‬|‭-‭48‬‬)‬‎
    Büyük Asker ‎‭(‭-‭105‬‬|‭-‭88‬‬) (‭-‭88‬‬|‭‭104‬‬)‬‎ ‎‭(‭‭105‬‬|‭‭87‬‬) ‎‭(‭‭88‬‬|‭-‭105‬‬)‬‎
    Büyük Sığınak (‭-‭173‬‬|‭‭36‬‬)‬‎ (‭‭36‬‬|‭‭173‬‬)‬‎ (‭‭173‬‬|‭-‭36‬‬)‬‎ (‭-‭36‬‬|‭-‭174‬‬)‬‎
    Küçük Mimar (‭‭125‬‬|‭-‭233‬‬)‬‎ (‭-‭140‬‬|‭-‭225‬‬)‬‎ (‭-‭265‬‬|‭‭9‬‬)‬‎ (‭-‭125‬‬|‭‭233‬‬)‬‎ ‎‭(‭‭140‬‬|‭‭225‬‬)‬‎ (‭‭264‬‬|‭-‭9‬‬)‬‎
    Küçük Hız ‎‭(‭‭178‬‬|‭-‭160‬‬)‬‎ ‎‭(‭-‭50‬‬|‭-‭233‬‬)‬‎ (‭-‭227‬‬|‭-‭74‬‬)‬‎ ‎‭(‭-‭178‬‬|‭‭160‬‬)‬‎ (‭‭50‬‬|‭‭233‬‬)‬‎ (‭‭227‬‬|‭‭74‬‬)‬‎
    Küçük Casus ‎‭(‭‭56‬‬|‭‭90‬‬)‬‎ ‎‭(‭‭106‬‬|‭-‭4‬‬)‬‎ (‭‭50‬‬|‭-‭93‬‬)‬‎ ‎‭(‭-‭56‬‬|‭-‭90‬‬)‬‎ (‭-‭106‬‬|‭‭3‬‬)‬‎ (‭-‭50‬‬|‭‭93‬‬)‬‎
    Küçük Tahıl (‭‭196‬‬|‭-‭79‬‬)‬‎ (‭‭29‬‬|‭-‭210‬‬)‬‎ ‎‭(‭-‭167‬‬|‭-‭130‬‬)‬‎ ‎‭(‭-‭196‬‬|‭‭79‬‬)‬‎ (‭-‭29‬‬|‭‭210‬‬)‬‎ ‎‭(‭‭167‬‬|‭‭130‬‬)‬‎
    Küçük Asker (‭‭185‬‬|‭-‭7‬‬)‬‎ (‭‭87‬‬|‭-‭164‬‬)‬‎ (‭-‭98‬‬|‭-‭157‬‬)‬‎ ‎‭(‭-‭185‬‬|‭‭6‬‬) (‭-‭87‬‬|‭‭164‬‬)‬‎ ‎‭(‭‭99‬‬|‭‭157‬‬)‬‎
    Küçük Depo (‭‭151‬‬|‭‭49‬‬)‬‎ (‭‭118‬‬|‭-‭106‬‬)‬‎ (‭-‭33‬‬|‭-‭155‬‬) (‭-‭151‬‬|‭-‭49‬‬)‬‎ (‭-‭118‬‬|‭‭106‬‬)‬‎ (‭‭33‬‬|‭‭155‬‬)‬‎
    Küçük Sığınak (‭‭104‬‬|‭‭80‬‬)‬‎ (‭‭123‬‬|‭-‭50‬‬) ‎‭(‭‭18‬‬|‭-‭131‬‬)‬‎ (‭-‭104‬‬|‭-‭81‬‬)‬‎ ‎‭(‭-‭123‬‬|‭‭50‬‬)‬‎ ‎‭(‭-‭18‬‬|‭‭131‬‬)‬‎
    Küçük Çılgın (‭‭3‬‬|‭-‭196‬‬)‬‎ (‭-‭187‬‬|‭‭57‬‬) (‭-‭3‬‬|‭‭195‬‬)‬‎ (‭‭113‬‬|‭‭161‬‬)‬‎ (‭-‭118‬‬|‭‭156‬‬)‬‎ (‭‭185‬‬|‭‭64‬‬)‬‎ (‭‭118‬‬|‭-‭157‬‬)‬‎ ‎‭(‭-‭113‬‬|‭-‭160‬‬)‬‎ (‭‭187‬‬|‭-‭58‬‬)‬‎ ‎‭(‭-‭185‬‬|‭-‭65‬‬)‬‎
  • 2018 Eleme Serveri TILSIM koordinatları

    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭19‬|‭-209‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-89‬|‭-130‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-219‬|‭84‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭33‬|‭122‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-123‬|‭-33‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭73‬|‭-222‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-189‬|‭138‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭234‬|‭0‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭-67‬|‭-68‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭-82‬|‭-306‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭305‬|‭81‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭-39‬|‭111‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭-233‬|‭-163‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭2‬|‭-58‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭139‬|‭-18‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-250‬|‭22‬)‬‎
    Natarlar -64|79 163 ‎‭(‭-64‬|‭79‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-89‬|‭-137‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭214‬|‭56‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-157‬|‭156‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) 163 ‎‭(‭-96‬|‭160‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) 163 ‎‭(‭172‬|‭-80‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) 163 ‎‭(‭-17‬|‭187‬)
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭90‬|‭129‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-156‬|‭14‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭84‬|‭219‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭122‬|‭32‬)‬‎
    ‎‭
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-89‬|‭89‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-72‬|‭-222‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-73‬|‭222‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭57‬|‭16‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭-67‬|‭67‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭-305‬|‭-82‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭47‬|‭-35‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭112‬|‭39‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭-257‬|‭120‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-18‬|‭-139‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭251‬|‭-22‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-106‬|‭229‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-137‬|‭89‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭157‬|‭-157‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭57‬|‭214‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) 163 ‎‭(‭160‬|‭96‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) 163 ‎‭(‭16‬|‭-188‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-209‬|‭-19‬)


    163 ‎‭(‭-121‬|‭38‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭157‬|‭-14‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-67‬|‭143‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭219‬|‭-84‬)‬‎
    Natarlar -224|83 163 ‎‭(‭-224‬|‭83‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭89‬|‭-89‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-189‬|‭-138‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭73‬|‭222‬)‬‎
    Natarlar -45|-103 163 ‎‭(‭-45‬|‭-103‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭67‬|‭67‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭-223‬|‭223‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭39‬|‭-111‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭257‬|‭-120‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭-25‬|‭283‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-140‬|‭18‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭106‬|‭-228‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭145‬|‭206‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭90‬|‭137‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-57‬|‭-214‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-56‬|‭11‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) 163 ‎‭(‭96‬|‭-160‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) 163 ‎‭(‭-156‬|‭-110‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-19‬|‭209‬)    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭209‬|‭19‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭67‬|‭-144‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-28‬|‭50‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-84‬|‭-219‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-33‬|‭-122‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭189‬|‭-138‬)‬‎
    163
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-233‬|‭0‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭189‬|‭137‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭68‬|‭-67‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭224‬|‭-223‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭82‬|‭304‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭-111‬|‭-39‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭25‬|‭-283‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭233‬|‭163‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭18‬|‭138)
    163 ‎‭
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-144‬|‭-207‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-43‬|‭-39‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭137‬|‭-89‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-214‬|‭-57‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) 163 ‎‭(‭-160‬|‭-96‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) 163 ‎‭(‭157‬|‭110‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) 163 ‎‭(‭-172‬|‭79‬)
  • bizim de bi katkımız olsun :)

    2018 ELEME GRUP C


    Eşsiz Mimar (‭47‬|‭-35‬)‬‎
    Eşsiz Hız ‎‭(‭2‬|‭-58‬)
    Eşsiz Casus (‭23‬|‭53‬)
    Eşsiz Tahıl (‭-43‬|‭-39‬)
    Eşsiz Asker (‭-56‬|‭11‬)‬‎
    Eşsiz Çılgın (‭57‬|‭16‬)
    Eşsiz Sığınak (‭-28‬|‭50‬)
    Büyük Depo (‭-160‬|‭-96‬) (‭-96‬|‭160‬) (‭160‬|‭96‬) (‭96‬|‭-160‬)
    Büyük Mimar (‭68‬|‭-67‬) (‭-67‬|‭-68‬) (‭-67‬|‭67‬) (‭67‬|‭67‬)
    Büyük Hız (‭39‬|‭-111‬) (‭-111‬|‭-39‬)‬‎ (‭-39‬|‭111‬)‬‎ (‭112‬|‭39‬)
    Büyük Casus (‭-219‬|‭84‬)‬‎ (‭84‬|‭219‬) (‭219‬|‭-84‬) (‭-84‬|‭-219‬)‬‎
    Büyük Tahıl (‭-18‬|‭-139‬) (‭-140‬|‭18‬) (‭18‬|‭138‬) (‭139‬|‭-18‬)
    Büyük Asker (‭-89‬|‭-137‬) (‭-137‬|‭89‬) (‭90‬|‭137‬) (‭137‬|‭-89‬)
    Büyük Sığınak (‭-209‬|‭-19‬) (‭-19‬|‭209‬ (‭209‬|‭19‬) (‭19‬|‭-209‬)‬‎
    Küçük Mimar (‭224‬|‭-223‬) (‭-82‬|‭-306‬) (‭-305‬|‭-82‬) (‭-223‬|‭223‬) (‭82‬|‭304‬)‬‎ (‭305‬|‭81‬)
    Küçük Hız (‭257‬|‭-120‬) (‭25‬|‭-283) (‭-233‬|‭-163‬) (‭-257‬|‭120‬) (‭-25‬|‭283‬ (‭233‬|‭163‬)‬‎
    Küçük Casus (‭33‬|‭122‬) (‭122‬|‭32) (‭89‬|‭-89‬) ‎‭(‭-33‬|‭-122‬) (‭-123‬|‭-33‬) (‭-89‬|‭89‬)
    Küçük Tahıl (‭251‬|‭-22‬) (‭106‬|‭-228‬) (‭-144‬|‭-207‬) (‭-250‬|‭22‬) (‭-106‬|‭229‬) (‭145‬|‭206‬)
    Küçük Asker (‭214‬|‭56‬) (‭157‬|‭-157‬) (‭-57‬|‭-214‬)‬‎ (‭-214‬|‭-57‬)‬‎ (‭-157‬|156‬)‬‎ (‭57‬|‭214‬)‬‎
    Küçük Depo (‭157‬|‭110‬) (‭172‬|‭-80‬)‬‎ ‎‭(‭16‬|‭-188‬)‬‎ (‭-156‬|‭-110‬) ‎‭(‭-172‬|‭79‬) ‎‭(‭-17‬|187‬)‬‎
    Küçük Sığınak (‭90‬|‭129‬) (‭157‬|‭-14‬) (‭67‬|‭-144‬) (‭-89‬|‭-130‬) (‭-156‬|‭14‬) (‭-67‬|‭143‬)‬‎
    Küçük Çılgın (‭-72‬|‭-222‬) ‎‭(‭189‬|‭137)‬ ‎‭(‭73‬|‭-222‬)‬‎ ‎‭(‭-189‬|‭-138‬) (‭-233‬|‭0‬) (‭73‬|‭222‬) (‭189‬|‭-138)‬ (‭-73‬|222‬) ‎‭(‭234‬|0‬) (‭-189‬|138‬)
  • FRX

    Eşsiz Asker 21/-54

    Küçük Yetiştirmeler (-157 | 151) (54 | 211) (‭210‬|‭60‬)‬‎ (‭157‬|‭-152‬)‬‎ (‭-53‬|‭-211‬)‬‎ (‭-210‬|‭-60‬)‬‎

  • 30.09.2018 SPEED

    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭68‬|‭271‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭-39‬|‭41‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-114‬|‭-77‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭201‬|‭146‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-22‬|‭160‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-122‬|‭-181‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭217‬|‭-15‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭173‬|‭-56‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-179‬|‭-52‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭134‬|‭-130‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-148‬|‭143‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-16‬|‭154‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭216‬|‭78‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭54‬|‭-111‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭68‬|‭103‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-196‬|‭118‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭229‬|‭20‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-172‬|‭-150‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭7‬|‭92‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭-135‬|‭279‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭-173‬|‭-257‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭100‬|‭-57‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭-57‬|‭-100‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭269‬|‭77‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-77‬|‭113‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-201‬|‭-146‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭226‬|‭-101‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭160‬|‭21‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-217‬|‭14‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭95‬|‭-195‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-56‬|‭-174‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-134‬|‭129‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭143‬|‭148‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭17‬|‭-154‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭125‬|‭91‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭78‬|‭-217‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-68‬|‭-103‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭124‬|‭-9‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-90‬|‭211‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭196‬|‭-119‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-32‬|‭-48‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭92‬|‭-7‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭173‬|‭256‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭-57‬|‭-5‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭-269‬|‭-77‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭201‬|‭-194‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭114‬|‭77‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-226‬|‭100‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭26‬|‭-247‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭22‬|‭-160‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-95‬|‭195‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭49‬|‭30‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-174‬|‭56‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭45‬|‭180‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭148‬|‭-144‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-125‬|‭-91‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭141‬|‭-63‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-216‬|‭-79‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-124‬|‭8‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭18‬|‭-56‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭52‬|‭223‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭90‬|‭-211‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭-7‬|‭-92‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭310‬|‭-22‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭-100‬|‭57‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭-200‬|‭194‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭-67‬|‭-271‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭77‬|‭-114‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-26‬|‭247‬)‬‎
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭8‬|‭57‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-160‬|‭-22‬)‬‎
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭122‬|‭179‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭56‬|‭174‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭-45‬|‭-180‬)‬‎
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy (Tılsım) 163 ‎‭(‭179‬|‭51‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-143‬|‭-148‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-142‬|‭63‬)‬‎
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭54‬|‭-21‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-78‬|‭217‬)‬‎
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-55‬|‭111‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-228‬|‭-20‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭173‬|‭150‬)‬‎
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) 163 ‎‭(‭-52‬|‭-224‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭-92‬|‭7‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭-309‬|‭22‬)‬‎
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) 163 ‎‭(‭135‬|‭-278‬)‬‎
    Titan çizmesi (Tılsım) 163 ‎‭(‭57‬|‭100‬)


  • FİNAL 2018


    Büyük depo inşa planı I (Tılsım) ‭(‭−‭87‬‬|‭147‬)‬
    Büyük depo inşa planı II (Tılsım) ‭(‭146‬|‭87‬)‬
    Büyük depo inşa planı III (Tılsım) ‭(‭87‬|‭−‭146‬‬)‬
    Büyük depo inşa planı IV (Tılsım) ‭(‭−‭146‬‬|‭−‭88‬‬)‬
    Büyük sığınak I (Tılsım) ‭(‭−‭17‬‬|‭191‬)‬
    Büyük sığınak II (Tılsım) ‭(‭191‬|‭17‬)‬
    Büyük sığınak III (Tılsım) ‭(‭17‬|‭−‭190‬‬)‬
    Büyük sığınak IV (Tılsım) ‭(‭−‭191‬‬|‭−‭17‬‬)‬
    Büyük sığınak IX (Tılsım) ‭(‭12‬|‭144‬)‬
    Büyük sığınak V (Tılsım) ‭(‭118‬|‭−‭82‬‬)‬
    Büyük sığınak VI (Tılsım) ‭(‭−‭13‬‬|‭−‭144‬‬)‬
    Büyük sığınak VII (Tılsım) ‭(‭−‭130‬‬|‭−‭61‬‬)‬
    Büyük sığınak VIII (Tılsım) ‭(‭−‭118‬‬|‭83‬)‬
    Büyük sığınak X (Tılsım) ‭(‭131‬|‭61‬)‬
    Büyük titan çizmesi I (Tılsım) ‭(‭−‭100‬‬|‭−‭35‬‬)‬
    Büyük titan çizmesi II (Tılsım) ‭(‭−‭32‬‬|‭103‬)‬
    Büyük titan çizmesi III (Tılsım) ‭(‭101‬|‭38‬)‬
    Büyük titan çizmesi IV (Tılsım) ‭(‭35‬|‭−‭102‬‬)‬
    Çılgın tılsım (Tılsım) ‭(‭0‬|‭−‭213‬‬)‬
    Çılgın tılsım (Tılsım) ‭(‭1‬|‭213‬)‬
    Çılgın tılsım (Tılsım) ‭(‭126‬|‭173‬)‬
    Çılgın tılsım (Tılsım) ‭(‭−‭126‬‬|‭173‬)‬
    Çılgın tılsım (Tılsım) ‭(‭−‭126‬‬|‭−‭173‬‬)‬
    Çılgın tılsım (Tılsım) ‭(‭126‬|‭−‭174‬‬)‬
    Çılgın tılsım (Tılsım) ‭(‭202‬|‭66‬)‬
    Çılgın tılsım (Tılsım) ‭(‭202‬|‭−‭66‬‬)‬
    Çılgın tılsım (Tılsım) ‭(‭−‭202‬‬|‭66‬)‬
    Çılgın tılsım (Tılsım) ‭(‭−‭202‬‬|‭−‭66‬‬)‬
    Daha az tahıl tüketimi I (Tılsım) ‭(‭−‭127‬‬|‭16‬)‬
    Daha az tahıl tüketimi II (Tılsım) ‭(‭16‬|‭126‬)‬
    Daha az tahıl tüketimi III (Tılsım) ‭(‭128‬|‭−‭17‬‬)‬
    Daha az tahıl tüketimi IV (Tılsım) ‭(‭−‭17‬‬|‭−‭127‬‬)‬
    Daha az tahıl tüketimi IX (Tılsım) ‭(‭209‬|‭97‬)‬
    Daha az tahıl tüketimi V (Tılsım) ‭(‭−‭20‬‬|‭−‭230‬‬)‬
    Daha az tahıl tüketimi VI (Tılsım) ‭(‭−‭209‬‬|‭−‭97‬‬)‬
    Daha az tahıl tüketimi VII (Tılsım) ‭(‭−‭188‬‬|‭133‬)‬
    Daha az tahıl tüketimi VIII (Tılsım) ‭(‭20‬|‭228‬)‬
    Daha az tahıl tüketimi X (Tılsım) ‭(‭189‬|‭−‭131‬‬)‬
    Daha büyük depo için inşa planı IX (Tılsım) ‭(‭72‬|‭157‬)‬
    Daha büyük depo için inşa planı V (Tılsım) ‭(‭98‬|‭−‭142‬‬)‬
    Daha büyük depo için inşa planı VI (Tılsım) ‭(‭−‭72‬‬|‭−‭157‬‬)‬
    Daha büyük depo için inşa planı VII (Tılsım) ‭(‭−‭172‬‬|‭−‭15‬‬)‬
    Daha büyük depo için inşa planı VIII (Tılsım) ‭(‭−‭100‬‬|‭142‬)‬
    Daha büyük depo için inşa planı X (Tılsım) ‭(‭172‬|‭14‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme I (Tılsım) ‭(‭−‭125‬‬|‭81‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme II (Tılsım) ‭(‭81‬|‭125‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme III (Tılsım) ‭(‭125‬|‭−‭82‬‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme IV (Tılsım) ‭(‭−‭81‬‬|‭−‭125‬‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme IX (Tılsım) ‭(‭143‬|‭143‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme V (Tılsım) ‭(‭52‬|‭−‭196‬‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme VI (Tılsım) ‭(‭−‭143‬‬|‭−‭144‬‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme VII (Tılsım) ‭(‭−‭195‬‬|‭51‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme VIII (Tılsım) ‭(‭−‭52‬‬|‭194‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme X (Tılsım) ‭(‭195‬|‭−‭52‬‬)‬
    Daha iyi casus I (Tılsım) ‭(‭77‬|‭199‬)‬
    Daha iyi casus II (Tılsım) ‭(‭199‬|‭−‭77‬‬)‬
    Daha iyi casus III (Tılsım) ‭(‭−‭77‬‬|‭−‭199‬‬)‬
    Daha iyi casus IV (Tılsım) ‭(‭−‭199‬‬|‭77‬)‬
    Daha iyi Casus IX (Tılsım) ‭(‭−‭31‬‬|‭111‬)
    Daha iyi Casus V (Tılsım) ‭(‭110‬|‭−‭31‬‬)‬
    Daha iyi Casus VI (Tılsım) ‭(‭29‬|‭−‭111‬‬)‬
    Daha iyi Casus VII (Tılsım) ‭(‭−‭81‬‬|‭−‭82‬‬)‬
    Daha iyi Casus VIII (Tılsım) ‭(‭−‭111‬‬|‭29‬)‬
    Daha iyi Casus X (Tılsım) ‭(‭81‬|‭80‬)‬
    Eşsiz asker yetiştirme (Tılsım) ‭(‭10‬|‭51‬)‬
    Eşsiz büyük sığınak (Tılsım) ‭(‭47‬|‭25‬)‬
    Eşsiz Casus (Tılsım) ‭(‭50‬|‭−‭21‬‬)‬
    Eşsiz şaşkın tılsım (Tılsım) ‭(‭15‬|‭−‭48‬‬)‬
    Eşsiz tahıl tüketimi (Tılsım) ‭(‭−‭34‬‬|‭43‬)‬
    Eşsiz titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭−‭58‬‬|‭0‬)‬
    Hafif titan çizmesi IX (Tılsım) ‭(‭258‬|‭21‬)‬
    Hafif titan çizmesi V (Tılsım) ‭(‭−‭110‬‬|‭−‭234‬‬)‬
    Hafif titan çizmesi VI (Tılsım) ‭(‭−‭258‬‬|‭−‭22‬‬)‬
    Hafif titan çizmesi VII (Tılsım) ‭(‭−‭148‬‬|‭213‬)‬
    Hafif titan çizmesi VIII (Tılsım) ‭(‭110‬|‭234‬)‬
    Hafif titan çizmesi X (Tılsım) ‭(‭148‬|‭−‭212‬‬)‬
    Mimar'ın büyük sırrı I (Tılsım) ‭(‭−‭61‬‬|‭−‭62‬‬)‬
    Mimar'ın büyük sırrı II (Tılsım) ‭(‭−‭61‬‬|‭60‬)‬
    Mimar'ın büyük sırrı III (Tılsım) ‭(‭58‬|‭61‬)‬
    Mimar'ın büyük sırrı IV (Tılsım) ‭(‭56‬|‭−‭62‬‬)‬
    Mimar'ın eşsiz sırrı (Tılsım) ‭(‭−‭34‬‬|‭−‭44‬‬)‬
    Mimar'ın küçük sırrı IX (Tılsım) ‭(‭278‬|‭−‭75‬‬)‬
    Mimar'ın küçük sırrı V (Tılsım) ‭(‭−‭204‬‬|‭−‭204‬‬)‬
    Mimar'ın küçük sırrı VI (Tılsım) ‭(‭−‭278‬‬|‭74‬)‬
    Mimar'ın küçük sırrı VII (Tılsım) ‭(‭−‭75‬‬|‭277‬)‬
    Mimar'ın küçük sırrı VIII (Tılsım) ‭(‭204‬|‭204‬)‬
    Mimar'ın küçük sırrı X (Tılsım) ‭(‭75‬|‭−‭278‬‬)‬

    .
    .
    .


    İmza atacağımız zamanı biliriz 8)8)

  • 5x TR server


    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) ‭(‭−‭80‬‬|‭143‬)‬
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) ‭(‭93‬|‭132‬)‬
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) ‭(‭80‬|‭−‭142‬‬)‬
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) ‭(‭132‬|‭−‭93‬‬)‬
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) ‭(‭−‭83‬‬|‭−‭140‬‬)‬
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) ‭(‭−‭93‬‬|‭−‭133‬‬)‬
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) ‭(‭84‬|‭140‬)‬
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) ‭(‭−‭163‬‬|‭3‬)‬
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) ‭(‭−‭132‬‬|‭92‬)‬
    Büyük depo inşa planı kurabilen köy(Tılsım) ‭(‭163‬|‭−‭3‬‬)‬
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) ‭(‭103‬|‭−‭91‬‬)‬
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) ‭(‭−‭40‬‬|‭31‬)‬
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) ‭(‭88‬|‭−‭158‬‬)‬
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) ‭(‭−‭26‬‬|‭−‭135‬‬)‬
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) ‭(‭−‭158‬‬|‭−‭88‬‬)‬
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) ‭(‭26‬|‭134‬)‬
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) ‭(‭−‭130‬‬|‭−‭44‬‬)‬
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) ‭(‭−‭88‬‬|‭158‬)‬
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) ‭(‭129‬|‭44‬)‬
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) ‭(‭−‭103‬‬|‭90‬)‬
    Büyük sığınak köyü (Tılsım) ‭(‭158‬|‭88‬)‬
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) ‭(‭185‬|‭82‬)‬
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) ‭(‭21‬|‭−‭200‬‬)‬
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) ‭(‭−‭135‬‬|‭150‬)‬
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) ‭(‭39‬|‭32‬)‬
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) ‭(‭−‭101‬‬|‭−‭174‬‬)‬
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) ‭(‭−‭21‬‬|‭200‬)‬
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) ‭(‭197‬|‭−‭42‬‬)‬
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) ‭(‭−‭184‬‬|‭−‭82‬‬)‬
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) ‭(‭101‬|‭174‬)‬
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) ‭(‭135‬|‭−‭150‬‬)‬
    Çılgın tılsım köyü (Tılsım) ‭(‭−‭197‬‬|‭41‬)‬
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) ‭(‭−‭41‬‬|‭−‭213‬‬)‬
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) ‭(‭−‭21‬‬|‭−‭45‬‬)‬
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) ‭(‭116‬|‭35‬)‬
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) ‭(‭−‭205‬‬|‭−‭70‬‬)‬
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) ‭(‭36‬|‭−‭116‬‬)‬
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) ‭(‭205‬|‭70‬)‬
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) ‭(‭−‭163‬‬|‭143‬)‬
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) ‭(‭−‭116‬‬|‭−‭36‬‬)‬
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) ‭(‭164‬|‭−‭144‬‬)‬
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) ‭(‭41‬|‭213‬)‬
    Daha haz tahıl tüketen köy (Tılsım) ‭(‭−‭35‬‬|‭116‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü(Tılsım) ‭(‭30‬|‭−‭188‬‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü(Tılsım) ‭(‭−‭49‬‬|‭−‭13‬‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü(Tılsım) ‭(‭139‬|‭−‭23‬‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü(Tılsım) ‭(‭−‭148‬‬|‭−‭120‬‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü(Tılsım) ‭(‭−‭22‬‬|‭−‭139‬‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü(Tılsım) ‭(‭148‬|‭120‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü(Tılsım) ‭(‭−‭177‬‬|‭68‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü(Tılsım) ‭(‭−‭139‬‬|‭22‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü(Tılsım) ‭(‭177‬|‭−‭68‬‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü(Tılsım) ‭(‭−‭30‬‬|‭187‬)‬
    Daha hızlı asker yetiştirme köyü(Tılsım) ‭(‭22‬|‭139‬)‬
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) ‭(‭102‬|‭−‭39‬‬)‬
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) ‭(‭−‭1‬‬|‭50‬)‬
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) ‭(‭10‬|‭−‭201‬‬)‬
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) ‭(‭17‬|‭−‭109‬‬)‬
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) ‭(‭−‭201‬‬|‭−‭10‬‬)‬
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) ‭(‭−‭18‬‬|‭108‬)‬
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) ‭(‭−‭84‬‬|‭−‭68‬‬)‬
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) ‭(‭−‭10‬‬|‭202‬)‬
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) ‭(‭85‬|‭68‬)‬
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) ‭(‭−‭102‬‬|‭39‬)‬
    Daha iyi casus köyü (Tılsım) ‭(‭201‬|‭10‬)‬
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) ‭(‭−‭254‬‬|‭97‬)‬
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) ‭(‭75‬|‭−‭29‬‬)‬
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) ‭(‭254‬|‭−‭99‬‬)‬
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) ‭(‭−‭42‬‬|‭269‬)‬
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) ‭(‭−‭30‬‬|‭−‭75‬‬)‬
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) ‭(‭42‬|‭−‭269‬‬)‬
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) ‭(‭211‬|‭170‬)‬
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) ‭(‭−‭75‬‬|‭28‬)‬
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) ‭(‭−‭212‬‬|‭−‭171‬‬)‬
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) ‭(‭49‬|‭−‭10‬‬)‬
    Mimar'ın sırrı (Tılsım) ‭(‭29‬|‭74‬)
    Titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭22‬|‭−‭45‬‬)‬
    Titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭73‬|‭67‬)‬
    Titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭−‭245‬‬|‭3‬)‬
    Titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭68‬|‭−‭73‬‬)‬
    Titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭245‬|‭−‭4‬‬)‬
    Titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭−‭119‬‬|‭213‬)‬
    Titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭−‭73‬‬|‭−‭68‬‬)‬
    Titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭119‬|‭−‭214‬‬)‬
    Titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭126‬|‭209‬)‬
    Titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭−‭68‬‬|‭72‬)‬
    Titan çizmesi (Tılsım) ‭(‭−‭126‬‬|‭−‭209‬‬)‬

    .
    .
    .


    İmza atacağımız zamanı biliriz 8)8)

  • 2019 Final Plan Koordinatları


    Kuzey Batı= ‭(‭−‭18‬‬|‭30‬)‬ (‭−‭38‬‬|‭6‬)‬ (‭−‭48‬‬|‭40‬)‬
    Güney Batı= (‭33‬|‭12‬)‬ (‭11‬|‭36‬)‬ ‭(‭10‬|‭56‬)‬ ‭(‭61‬|‭21‬)‬
    Kuzey Doğu= (‭−‭26‬‬|‭−‭25‬‬)‬ (‭−‭11‬‬|‭−‭58‬‬)‬ (‭−‭57‬‬|‭−‭20‬‬)‬ ‭(‭−‭5‬‬|‭−‭40‬‬)‬
    Güney Doğu= (‭32‬|‭−‭19‬‬) (‭45‬|‭−‭37‬‬)‬