Ngày 4: quay số chọn người may mắn nhận giải • Tại đây sẽ cập nhật những người nhận giải của 3 ngày đầu tiên


  Ngoài ra cũng sẽ có 1 lần quay số chung cuộc để chọn ra giải đặc biệt, đón xem các bài viết bên dưới nhé


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

  The post was edited 1 time, last by Matrix ().

 • Quay số may mắn ngày 1: xaanhra; Ecoprin; Hong ho; mỗi người nhận 30gold  Quay số may mắn ngày 2: anhdao; Baam; xaanhra; mỗi người nhận 40gold  Quay số may mắn ngày 3: newqazter; nhokkul251293 ; Hairlikesnow191; mỗi người nhận 50gold  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

 • Các bạn sau trả lời đúng từ 2 câu trở lên, được đánh số theo tứ tự mới để quay số ngẫu nhiên, như sau:


  01/ H3r0
  02/ bgbg
  03/ Nlag
  04/ xaanhra
  05/ LordAA
  06/ cokematuy
  07/ nhokkul251293
  08/ cuongkaka123
  09/ Peter_VN
  10/ Ecoprin
  11/ Jedi_master
  12/ dungx91dkt
  13/ quaylendiiiii
  14/ anhdao
  15/ Anh789155
  16/ SilverNSDA
  17/ rocketki
  18/ newqazter
  19/ nqmy1976
  20/ sylastin
  21/ xuanthanh
  22/ lastlong
  23/ Hong ho
  24/ Baam


  Kết quả quay số:  Trúng giải: nhokkul251293; nqmy1976; lastlong; mỗi người nhận 100gold


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

 • hên xui ghê có 2người đk 2 giải lận


  Chúc bạn may mắn lần sau :D


  Vẫn sẽ còn có nhiều cuộc thi nhỏ nữa trong tương lai, sẽ có lúc bạn nhận phần thưởng thôi


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

 • Các bạn trúng giải lưu ý, mình sẽ gửi mã nhận vàng/gold vào tin nhắn riêng của tài khoản diễn đàn của các bạn (conversation), những người may mắn nhận 2 lần sẽ có 2 tin nhắn riêng biệt nhau. Vàng không được gửi trực tiếp vào tài khoản game nhé.


  Các bạn có thể sử dụng nó bất cứ khi nào các bạn muốn, chỉ cần trước thời điểm hết hạn, vàng này có giá trị tới tận ngày 31/12/2019 (còn hơn 1 năm nữa)


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!