Travian: Path to Pandora - Spelfunktioner

 • Under 2013 beslutade vi (eller snarare Brian) att fira Travian: Legends födelsedag med en specialversion av spelet. Sedan dess har det blivit en tradition.


  Vi har släppt en ny specialversion i september varje år, med ett nytt namn varje år. I år, som ni gissat, kallar vi den Travian: Path to Pandora.


  Under de senaste veckorna har vi gett er några gömda ledtrådar, men idag är det dags att presentera hela spelidén och detaljer om funktionerna i årets specialversion.  De grundläggande funktionerna är samma som i förra årets Travian: Fire and Sand och inkluderar:


  • Karta över antikens Europa. Storleken är 401 x 401 fält, förutom på IR, SA, Arabia, COM och TR, som istället använder en större karta på 801 x 801 fält
  • 87 regioner som kan erövras och producerar segerpoäng
  • Trupper kan skickas vidare eller slås samman
  • Servern varar i 200 dagar och alliansen med flest segerpoäng vinner


  Dessa funktioner i Travian: Path to Pandora är samma som förra året. Så, vad är nytt år 2018?  Ny grafik för byggnaderna  Som du sett i berättelsen om Shu, skisserna och i videon vi publicerade förra veckan, har byggnaderna en egen stil för varje stam (observera att dessa bilder är tillfälliga och att de slutgiltiga versionerna kan se lite annorlunda ut).  System för erövring  Du kan endast spela på ett konto i taget i Travian, men vi vill ändå ge dig möjligheten att se alla byggnaderna. Våra speldesigner har därför ändrat hur erövringar fungerar för att göra det mer intressant.


  När du erövrar en by som tillhör en annan stam i Travian: Path to Pandora byter byn inte stam, förutom för natarbyar (se nedan). Låt oss illustrera hur det fungerar med ett exempel.


  Antag att du spelar som hunn och erövrar en gallisk by. Har försvararen byggt fällor får du, som du ser, behålla byggnaden efter erövringen (de enda byggnader som försvinner är som i Travian: Legends är murar). Vad mer händer?  • Du kan inte bygga hunnernas unika byggnad i denna by, eftersom byn fortfarande är gallisk.
  • Du kan träna galliska trupper, hövdingar och nybyggare.
  • Använder du nybyggare för att grunda en ny by härifrån kommer även den nya byn att befolkas av galler.
  • Erövrar du en annan by med hövdingar från denna by så byter den erövrade byn inte stam.
  • Erövrar du en natarby med hövdingar från denna by blir den erövrade byn gallisk.


  Vad händer med hjälten?


  • Din hjälte tillhör alltid kontots stam, så i detta fall är han fortfarande hunn.
  • Skickar du din hjälte till den galliska byn du erövrade och gör den till hjältens nya hemby, så påverkar hjältebonusen de galliska trupperna under förstärkningar, plundringar och anfall. Bär hjälten galliska truppföremål påverkar även dessa trupperna.
  • Om hunnerhjältens hemby är gallisk kan hjälten träffa galliska trupper under äventyr.
  • Hjälten tillhör dock ett hunnerskt konto och kommer alltid att vara hunn, så han kommer endast att hitta hunnerska vapen på äventyr.


  Vad händer med trupperna?


  • Trupper från olika stammar som tillhör samma konto kan INTE slås samman.


  Federationssystemet


  I Travian: Path to Pandora har vi ändrat hur federationer fungerar. Nu kan du endast ha federationer bestående av fyra allianser, där alla måste vara i federation med varandra.  Vad innebär det?

  • Allians A och allians B kan skapa en federation genom att en av dem skickar en inbjudan som den andra accepterar. Detta fungerar på samma sätt som i Travian: Legends.
  • Antag nu att allians A även vill bjuda in allians C till federationen. Då måste både allians A och allians B skicka en inbjudan som allians C kan acceptera.


  Vad mer ändras?

  • Med det nya systemet kan du endast skicka råvaror och förstärkningar till ditt eget konto, allians- och federationskamrater.
  • De offentliga erbjudandena i marknadsplatsen är fortfarande tillgängliga för alla, om du inte väljer alternativet "Egna alliansen enbart". Gör du det är erbjudandet fortfarande endast tillgängligt för allianskamrater.


  Statistik  Vi har tagit bort "Plus"-statistiken i Travian: Path to Pandora och ersatt den med ett nytt system som ger spelaren fler insikter. Detta system är gratis och tillgängligt på alla konton.


  På statistiksidan hittar du en ny "Allmänt"-flik med en massa information som vi hoppas hjälper dig när du planerar ditt konto. Denna information är endast tillgänglig för personer som har tillgång till kontot, inklusive medhjälpare.


  Vad kan man se där? En massa saker! Du kan se några av detaljerna nedan, men vi vill inte avslöja allt:


  • Världsläget – en del information om spelvärlden, inklusive serverdag, konton som aktiverats i spelvärlden och stamfördelningen
  • Råvaruranglista – information om pludring, handel och produktion jämfört med din allians och hela spelvärlden
  • Ranglista över bystyrka – för både anfall och försvar jämfört med din allians och hela spelvärlden
  • Kulturranglista – per dag jämfört med din allians och hela spelvärlden


  Nyfiken att se mer? Ta i så fall en titt på följande bilder (observera att dessa bilder är tillfälliga och att de slutgiltiga versionerna kan se lite annorlunda ut):


  Balansändringar  I Travian: Path to Pandora kan du använda ett konstverk var 24:e timme (samma som för hinkar).

  I Travian: Path to Pandora har standaren ändrats så att de även omfattar federationskamrater.

  Kostnaden för att bygga egyptiernas vattenverk har ökat betydligt för att förbättra spelbalansen (se de detaljerade tabellerna nedan)

  Alliansbonusar

  För att göra alliansbonusarna mer användbara och uppmuntra spelarna att donera har vi ändrat Filosofi- och Handelsbonusarna och sänkt kostnaden för de fyra första nivåerna.
  • Bonusen för kulturpoäng har ökats från 2 % till 4 % per nivå.
  • Handelsmännens kapacitet har ökats från 20 % till 30 % per nivå.  Kostnaden per nivå har ändrats på följande sätt:
  • Råvaror som krävs för nivå 1 har sänkts till 1 200 000
  • Råvaror som krävs för nivå 2 har sänkts till 5 600 000
  • Råvaror som krävs för nivå 3 har sänkts till 17 100 000
  • Råvaror som krävs för nivå 4 har sänkts till 51 200 000
  • Råvaror som krävs för nivå 5 förblir oförändrat (153 600 000)
  TIDIGARE kostnad för vattenverket
  NY kostnad för vattenverket  Detta var alla stora funktioner i Travian: Path to Pandora. Nedan finner du även en tabell som sammanfattar skillnaderna mellan Travian: Legends och Travian: Path to Pandora.


  Tveka inte att skriva i forumet om du har några frågor om spelets funktioner. Glöm heller inte att titta på vår Q&A-livestream som sänds på Facebook torsdag den 26 juli från kl. 15 CEST där speldesignern Jake svarar på era frågor LIVE.


  Ditt Travian: Legends-team

 • Vad Travian: Legends Travian: Path to Pandora  Allmänt
  Karta Standard 801 x 801 Europa 401 x 401
  Regioner Inga regioner 87 regioner att erövra
  Segerpoäng Nej En allians kontrollerar mer än 50 % av området och "säkrar"-timern har slutförts. Då kan de använda artefaktens kraft och alliansen får segerpoäng. I regionöversikten visas hur många segerpoäng alliansen får varje dag.
  Stammar 3 (galler, germaner, romare) 5 (galler, germaner, romare, egyptier, hunner)
  Stambyggnader Alla stammars byggnader ser likadana ut Stammarnas byggnader ser olika ut
  VU Ja Nej
  Truppsammanslagning Nej Ja
  Vidaresändning av trupper Nej Ja
  Handelsvägar Du kan skapa handelsvägar till dina egna byar och till byar med världsunder eller artefakter i din allians/federation. Du kan skapa handelsvägar till dina egna byar
  Handelskontor Normal Dubbel effekt
  Tornerplats Normal Dubbel effekt
  Byggnadsplatser Romerska konton har en extra byggnadsplats Romerska byar har en extra byggnadsplats
  Kapacitet hos grottor och handelsmän Kapaciteten hos grottor och handelsmän beror på kontots stam. Kapaciteten hos grottor och handelsmän beror på byns stam.
  Servers slut Servern tar slut när en spelare eller natarerna har uppgraderat ett VU till nivå 100 Servern upphör efter 200 dagar
  Statistik "Plus"- och allmän statistik är tillgänglig "Plus"- och allmän statistik har ersatts med en ny statistiksida som är gratis för alla spelare (se inlägg ovan).


  Artefakter
  Namn Kallas artefakter Kallas uråldriga krafter
  Tillgängliga Arkitektens hemlighet, Titanskor, Örnöga, Diet, Tränarens talang, Byggnadsplan Lagringsutrymme, Rivalernas förvirring, Dårens artefakt, Byggnadsplan VU Arkitektens hemlighet, Titanskor, Örnöga, Diet, Tränarens talang, Byggnadsplan Lagringsutrymme, Rivalernas förvirring
  Erövras Kan erövras genom att förstöra skattkammaren i ett anfall med hjälten, om du har en skattkammare på tillräckligt hög nivå i din by. När din allians har säkrat en region kan den uråldriga kraften aktiveras i en by med en skattkammare på tillräckligt hög nivå.
  Aktivering Aktiveras automatiskt 24 timmar efter att den erövrats. Måste aktiveras manuellt var 24:e timme. Samma uråldriga kraft kan aktiveras en gång för varje alliansmedlem.
  Kraftens varaktighet Är permanent aktiv. Måste aktiveras manuellt var 24:e timme. Samma uråldriga kraft kan aktiveras en gång för varje alliansmedlem.
  Begränsningar Du kan maximalt erövra 3 artefakter, varav endast en kan vara unik eller påverka hela kontot. Du kan ha fler än 3 artefakter på ditt konto. Artefakterna måste erövras genom att erövra hela byn de befinner sig i.

  Endast de tre äldsta artefakterna är aktiva, varav endast en kan vara unik eller påverka hela kontot. Om två av dina tre äldsta artefakter påverkar hela kontot så aktiveras den fjärde äldsta.

  Erövringar från sig själv är undantagna från dessa begränsningar. Du kan använda hjälten för att flytta artefakter mellan byar på ditt eget konto, även om du redan har 3 eller fler artefakter.
  Artefakter i Travian: Legends är alltid aktiva för byn eller kontot som äger dem, men uråldriga krafter i Travian: Path to Pandora behöver aktiveras. De kan aktiveras så snart spelarens allians kontrollerar 50 % av området och har kontrollerat det i 24 timmar. En alliansmedlem behöver endast en skattkammare på nivå 10 för att aktivera uråldriga krafter i byn, eller en skattkammare på nivå 20 för uråldriga krafter som påverkar hela kontot.

  Det finns naturligtvis vissa begränsningar: Endast en uråldrig kraft får aktiveras i varje by, och flera krafter som påverkar hela kontot kan inte vara aktiva samtidigt. Totalt kan alltså upp till två uråldriga krafter påverka en by samtidigt.  Erövringar
  Byar När du erövrar en by som tillhör ett konto från en annan stam går byn över till din stam. Alla stamspecifika byggnader försvinner. Byar behåller sin stamtillhörighet när de erövras. Stamspecifika byggnader finns kvar, om de inte förstörs under erövringen. Ditt konto behåller stamtillhörigheten du valde vid registreringen.
  Natarer När natarbyar erövras går de över till din stam. När natarbyar erövras byter de till samma stam som den erövrande byn.


  Bosättning
  Var Inga begränsningar Du kan endast bosätta dig i regioner som har en intilliggande region med minst 4 000 invånare. Det finns några regioner du alltid kan bosätta (centrala startregioner).
  By När du grundar en by får byn samma stam som kontot. När du grundar en by får byn samma stam som byn den grundas från.


  Hjälteäventyr och -föremål
  Hjälteföremål Föremål från andra stammar förbättrar inte dina enheter. Föremål från andra stammar förbättrar enheter från den stammen i den aktuella byn.
  Föremål från äventyr Din hjälte kan endast hitta föremål från kontots stam. Din hjälte kan endast hitta föremål från kontots stam.
  Trupper på äventyr Din hjälte kan endast träffa trupper från kontots stam. Din hjälte kan träffa trupper som tillhör samma stam som byn äventyret startades från.
  Standar Standar påverkar trupper mellan alliansmedlemmar. Standar påverkar trupper mellan federationsmedlemmar.


  Balansändringar
  Konstverk Det finns inga begränsningar för hur ofta du kan använda konstverk. Du kan endast använda ett konstverk var 24:e timme (samma som hink).
  Vattenverk Finns inte eftersom det inte finns egyptier. Se ändringar i inlägget ovan.
  Alliansbonusar Inga ändringar Se ändringar i inlägget ovan.


  Federation
  Storlek Varje allians kan ingå i upp till tre olika federationer. Varje allians kan ingå i en federation om högst fyra allianser (se vidare information i inlägget ovan).
  Förstärkning Spelare kan skicka förstärkningar till vilka byar som helst. Spelare kan skicka förstärkningar till sig själva, sina allianskamrater och sina federationskamrater.
  Skicka råvaror Spelare kan skicka råvaror till vilka spelare som helst. Spelare kan skicka råvaror till sig själva, sina allianskamrater och sina federationskamrater. Erbjudanden i marknadsplatsen omfattas inte av denna begränsning.