שיא האמר אוצרות - Tinky Winky

  • לכל המגיבים האידיוטים, פשוט תתבגרו.
    אתם מפסידים במשחק אז\ תוקפים בפורום?
    בחייכם תתבגרו ותגיבו לעניין.