Đi tìm điểm khác biệt

 • Đây là đáp án, có 10 điểm khác nhau:  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!

 • Bài trả lời của các bạn từ số 2 tới số 21, trong đó có bài số 14,15,16 bị loại do đáp án sai hoặc không có hình đáp án, các bài còn lại đều tìm ra đáp án đúng.


  Mình sẽ quay số ngẫu nhiên từ 2 tới 21, nếu gặp số 14,15,16 sẽ quay lại, để chọn ra 3 người may mắn nhận giải


  Kết quả quay số:  Các bạn trúng giải là: Ngoc Huu; nhokkul251293; H3r0; mình sẽ gửi mã nhận thưởng vào tin nhắn riêng trên diễn đàn cho các bạn trúng giải.


  Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
  hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!