אני רוצה להבין משהו בקשר לגיבור

 • אני חושב שהבאתי לך נוסחה מקודם מתי יותר משתלם לתקוף עם גיבור ומתי בלי גיבור
  אני אזכיר לך מה הנוסחה:
  (נוסחה לבזיזות בלבד)


  [start] (c / (a + 40x))^1.5 / ((c / (a + 40x))^1.5 + 1) * (b + 250x) [end]
  כאשר הפרמטרים:
  c - כוח בנווה המגן
  b - עלות החייאת גיבור
  a - כוח לחימה של הגיבור


  בשביל לפשט לעצמי את זה הנחתי שאין הבדל בין חיל רגלים לחיל פרשים, ושאין בונוס התקפה לגיבור (שזה פשוט להוסיף עוד פרמטר). בנוסף הנחתי שהגיבור לבד יותר חזק מהנווה מדבר. אם הגיבור יותר חלש מהנווה מדבר הוא בכל מקרה יחטוף


  שים לב שזה לא באמת משנה שהגיבור יכול לתקוף פעמיים, בגלל שבטרוויאן אין התייחסות לאחוז חיים של הגיבור כאשר אתה תוקף איתו


  בקיצור, תציב בנוסחה את כמות המניפים המקסימלית שאתה יכול לשלוח ואז תציב 0 ותבדוק מה יותר גדול. מה שנותן ערך יותר

 • מתי עם גיבור ומתי בלי? או שהתבלבלת והתכוונת מתי עם מניפים ומתי בלי...


  בוא ננסה
  אני עם גיבור לא רכוב, תוקף נווה עם 185 חולדות (נשאר לגיבור בדיוק אחוז בודד בשביל לתקוף פעם רביעית ולנקות את הנווה)
  כוח הגנה של חולדה 25, אז 25*185=4625
  עלות החייאת גיבור 6000
  כוח לחימה של גיבור 3980
  (שכחת לכתוב מה זה X... עכשיו אני אניח ש X התכוונת למספר המניפים)


  [start] (4625 / (3980 + 40x))^1.5 / ((4625 / (3980 + 40x))^1.5 + 1) * (6000 + 250x) [end]
  הצבה של 0 מניפים-
  [start] (4625 /3980)^1.5 / ((4625 / 3980)^1.5 + 1) * (6000) [end]
  המספר שהתקבל- 3336.515583701509912731934313378 או בקיצור 3336.51 (אני עדיין לא מבין מה אומר המספר)
  עכשיו נציב 3000 מניפים-
  [start] (4625 / (3980 + 40*3000))^1.5 / ((4625 / (3980 + 40*3000))^1.5 + 1) * (6000 + 250*3000) [end]
  יוצא 756000
  הבדל עצום במספרים... מה ההבדל אומר?


  לפי הסימולטור ימותו לי 24 מניפים ואחוז בודד מהגיבור, זה נזק של 6060 (רק לצורך המתמטיקה כי האחוז הבודד שירד לגיבור לא באמת משנה משהו)
  ואם אני תוקף 4 פעמים עם הגיבור זה נזק של 99% לגיבור כלומר כביכול 5940 משאבים
  אם אני תוקף רק פעם אחת עם הגיבור הנזק שלי הוא 56% 3360 אבל זה לא באמת שווה הרבה בגלל שנשארות חולדות בנווה...

 • שים לב שאסור בשום פנים ואופן לתקוף עם פחות כוח ממה שיש בנווה כי אז הנוסחה לא נכונה!  בנוסף, טעית בהצבה בנוסחה
  f(0) = 3336
  כמו שאמרת
  אבל
  f(3000) = 5408


  מה זאת אומרת מבחינתך? שתקיפה רק עם הגיבור עולה לך 3336 משאבים, מבחינת אחוזי חיים, בעוד תקיפה עם מניפים עולה 5408.
  למה בסימולטור יוצא לך שמתים 24 מניפים ולא רק 21? בגלל שהם מעגלים את האחוזים עד 3 ספרות אחרי הנקודה העשרונית, דבר שקשה לבטא עם פונקציה מתמטית רגילה.


  עכשיו אמרת דבר חכם, בנוסחה שלי מחושב כמה נזק נגרם לך, אבל לא כמה נזק נגרם לנווה. איך אתה מציע למדוד את ההשתלמות הכלכלית? כי אפשר מצד אחד לנסות להריץ הרבה תקיפות עם הגיבור, אבל זה כבר לכתוב קוד ולא פונקציה פשוטה