Round này phân chia ta và địch ra sao nhỉ? Mà tình hình bia bọt thế nào nhỉ?