när startar nästa s1?

 • Hej sheriff woody!


  Tack för din fråga.


  Vi vet inte när nästa s1 startar.
  Det vi i nuläget vet ang. serverstarter, är att specialservern Path to Pandora (Nordics) startar den 6 september och sez startar den 17 september.


  Vi har lagt in flikar lite högre upp på forumsidan med community calendar, där vi lägger in kalendrar med bland annat planerade serverstarter. Där står dock inte vilken server som startar, men man vet åtminstone när tex någon svensk server startar.


  Med vänliga hälsningar
  Stellamini