#AskTravian 9 - Chúc mừng sinh nhật!

  • Trong tập này của AskTravian, chúng tôi tổ chức sinh nhật lần thứ 14 của Travian: Legends và nói về một số thách thức mà trò chơi phải đối mặt trong nhiều năm qua.    BQT TraTeam


    Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
    hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!