[SE] Regel 1.1 och Path to Pandora-servrar

 • Kära spelare!


  De senaste tre veckorna har vi fått förfrågningar från nästan alla domäner om att få ett klargörande av regel 1.1 generellt och framför allt för Path to Pandora-servrar. Det har varit många interna diskussioner angående detta och efter grundligt övervägande har Game Center beslutat att göra ett undantag för Path to Pandora-servrar.


  Regel 1.1 för Path to Pandora kommer att ändras enligt följande:


  Nuvarande regel (gäller fortfarande på alla andra servrar):
  §1.1 Varje spelare får endast äga och spela på ett konto per spelvärld. Alla konton måste spelas för egen vinning. Konton vars enda syfte är att gynna andra konton kan komma att stängas av permanent.

  Path to Pandora: (kommer att ersätta regel 1.1):
  §1.1 Varje spelare får endast äga och spela på ett konto per spelvärld. Överenskommet övertag av annan spelares by är tillåtet.


  Vi förstår betydelsen av den här ändringen men vill ge den en chans. Vi lovar att vi kommer fortsätta arbeta med spelreglerna i allmänhet för att få dom fullständiga, omfattande och uppdaterade. Ni kommer att bli informerade i förväg om ev. ändringar.


  Tack för er feedback.


  Ditt Travian: Legends-team