Pirmoji diena: Pabėgimas

 • Jo imperatoriškajai didenybei,
  Daug nutiko nuo paskutinio mano įrašo čia, bet man pavyko rasti savo dienoraštį ir aš galiu toliau žymėtis savo pastebėjimus.
  Romėnų senatorius Gnaeus Titianus buvo teisus – pasaulis visiškai pasikeitė. Mūsų artefaktų senovės galia dabar paslėpta už neįveikiamų sienų ir saugoma didelių armijų. Daugybė vietinių karų vyksta tarp žmonių, norinčių tų galių; gyvenvietės naikinamos ir užkariaujamos nuolat. Pagrindinė šių suskaldytų žemių paslaptis tapo akivaizdi: vienas valdovas gali vadovauti visoms penkioms gentims.
  Senatorius buvo labai susidomėjęs mūsų genties istorija. Žmonės žino labai mažai. Kalbėdamas su juo, aš įtariau, kad jis turi ir kitų minčių. Dėl neaiškios priežasties, jis išskubėjo atgal į savo imperijos sostinę, bet pasakė hunams, kurie, rodės, tvarkingai pakluso jo įsakymams, laikyti mane čia iki kol senatorius sugrįš.
  Aš galiu laisvai vaikščioti po hunų stovyklą, bet ši laisvė yra tik iliuzija. Aš čia toks pats belaisvis, kaip ir tada, kai leidau dienas užrakintas mažoje celėje galų gyvenvietėje. Nenet aplanko mane naktimis, vengdamas stovyklos dienos metu; hunai gerai žinomi dėl savo itin taiklių lankininkų. Jie nemato pavojaus dėl to, kad aš esu čia. Ilgą laiką, mūsų gentis čia galėjo būti sutinkama tik apleistose gyvenvietėse. Natarų ragas – galingasis artefaktas, kuris susilpnina mus prieš tuos, kas jį laiko, – buvo parduotas vietiniame aukcijone vos už 100 sidabrinių ir dažniausiai atlieka namus puošiančio ornamento funkciją.
  Dar nemiegojau, kai išgirdau garsus, sklindančius ir susibūrimo vietos. Nuskubėjau ten ir pamačiau grupę stepių raitelių, smagiai diskutuojant apie kažką su savo lyderiu, romėnų karžygiu, kuris sėdėjo ant žirgo ir dėvėjo kario batus. Kai priėjau, sugebėjau nugirsti, apie ką jie kalbėjo:
  Puolimas, prasidėjęs vidurnaktį, atėjo iš galų gyvenvietės, esančios per 74 laukelius nuo Askuzai. Pajėgoms nukeliauti šį atstumą trunka 2 valandas. Puolantis galų karžygys dėvi sveikatos batus ir skydą. Hunai nusprendė paslėpti resursus slėptuvėse ir nusekti pajėgas namo, kad nužudytų juos tą pačią akimirką, kai jie grįš. Jie išsiaiškino, kad arena hunų gyvenvietėje yra 10 aukštų didesnė nei galų.
  Džiaugsmo banga nuvilnijo manimi. Sargyba bus pernelyg užsiėmusi stepių raitelių išleidimo per vartus tuo metu, ir nepastebės, jei prie jų tyliai prisijungs dar vienas asmuo. Tai buvo mano proga pabėgti.


  Užduotis: suskaičiuoti, kada prasidės kontrataka ir padėti Shu išsilaisvinti.


  Užuomina: prašome prisiminti, kad arena turi dvigubą efektą „Path to Pandora“ serveriuose. Kad išspręstumėte šią užduotį, galite naudoti Kirilloid Travian kalkuliatorių.


  The post was edited 1 time, last by Shanti ().

 • Paminėta, kad išleidžiami tik stepių raiteliai , vadinasi nebus herojaus su kario batais.
  vienitelė kombinacija tinkama iš duotos informacijos yra galų raitas perkūnas su 10 lygio arena. vadinasi hunai turi 20 lygio arena.
  su 400% greičio priedu, stepių raitelis 74 langelius nukeliaus per 1:55:30. (valandos:minutės:sekundės)
  vadinasi hunai turi pulti galu miestą praejus 4:30 minutės po galų atakos, kuri ivyks 2 valandą ryto, Shu gali joti pro vartus 02:04:30 ryto ir liks nepastebėtas tarp hunų karių.


  slapivardis: Seras sausainis serveris : Path to pandora

 • 2:08:11

  You know the old joke, Eiaiestyi? Man shows up at the Pearly Gates, sees this guy in a pin stripe suit, and a briefcase, a cigar, prancing about. He says to Saint Peter, 'who's that guy?' Saint Peter says 'ahhh, that's just God. Thinks he's Jofke.'

 • Teisingas atsakymas: hunai savo ataką turėtų pradėti 02:08:11. Stepių raiteliai keliavo kartu su romėnų karžygiu, dėvinčiu kario batus, o arena buvo 20 lygio.
  Kaip teisingi taip pat priimami atsakymai 02:04:30, nes iš užduoties ne visiems buvo aišku, kad kartu keliavo karžygys.
  Taip pat kaip teisingi užskaitomi atsakymai, kurie siūlo karius pasiųsti 1 sekunde vėliau, nes galbūt ne visi žaidėjai žino, kad keliaudami į tą pačią sekundę kariai, kurie pasiųsti vėliau, vėliau ir nusileis.


  Kadangi 6 laimėtojų nėra, tai 20 auksinių prizai atitenka visiems teisingai atsakiusiems žaidėjams:


  seras sausainis
  username2
  Marlboro  Sveikiname laimėtojus!

 • Tai kokiu greiciu judejo romenu hero ? Stepiu raiteliai 16 lan/val romenu hero 14 lan/val . Atsakyme skaiciuojama pagal stepiu raiteliu greiti .

  Romėnų karžygys buvo su kario batais, todėl pridėjo +50% greičio armijai einant toliau nei 20 laukelių.

 • Kadangi ne visiems žaidėjams buvo aišku, kad dienos užduotys vyksta 24 valandas, tai pirmosios dienos užduočiai užskaitysime ir vėliau pateiktus atsakymus (iki kol buvo paskelbti nugalėtojai). Taigi, sveikiname dar vieną pirmosios dienos laimėtoją:
  Jofke