Zaključak: Tragač

  • Njegovom carskom Veličanstvu,


    Vaš poznati predak bio je čovjek velikog talenta. Bila je to čista sreća da nisam ostao u njegovom labirintu zauvijek. Izbjegao sam dodati moje kosti onima koje već leže po cijelom mjestu. No, najveće iznenađenje me čekalo na kraju.
    Odmah na izlazu do labirinta nalazila se mala koliba ukrašena slikama ratnih slonova - omiljenim jedinicama prvog obrtnika – i napokon sam shvatio da je putovanje završeno.
    Uhvativši dah, ušao sam u kolibu. Bila je prazna. Pa. Skoro. Mladi dječak – galski tragač – je bio unutra. Pogledao me sa svojim velikim očima, preplašen do smrti.Tek tada sam se sjetio da sam se zaboravio prerušiti u ovoj šumi i da sam putovao s mojim prirodnim izgledom Natara.
    "Nikad nisam vidio natarskog vojnika izbliza", rekao je dječak drhtavim glasom, "moje ime je Edward. I čini se da tražimo isti dnevnik, zar ne?"