[SI][Travian: Legends] - spremembe in popravki

 • Verzija 49 - 2018-01-24
  Novosti:
  Posodobljene dogodivščine
  Nove slike surovinskih polj
  Nadgrajen indikator stopnje zgradb
  Snežna animacija
  Nov gospodar nalog za plemena
  Hrošči:
  Zidovi: Stopnja zidov ni bila upoštevana v bitkah izvidnikov
  Poročila: Podatki o zidu so prikazani dvakrat v vohunskem poročilu
  in veliko več popravkov napak

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Verzija 3 – 2018-02-02
  Hrošči:
  Pošiljanje surovin: Ime vasi ni bilo shranjeno pri zamenjavi vasi
  Zemljevid: Simbol za napad/ropanje je bil prikazan na napačnem položaju
  Tržnica – Pošlji surovine: Klik na ikone ni vnesel največje možne količine surovin
  Tržnica – Pošlji surovine: Ob vnosu prevelike količine surovin manjka sporočilo o napaki

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 12 - 2018-02-08
  Hrošči:
  Pošiljanje surovin: Ime vasi ni bilo shranjeno pri zamenjavi vasi
  Zemljevid: Simbol za napad/ropanje je bil prikazan na napačnem položaju
  Tržnica – Pošlji surovine: Klik na ikone ni vnesel največje možne količine surovin
  Tržnica – Pošlji surovine: Ob vnosu prevelike količine surovin manjka sporočilo o napaki
  Mobilno: Zemljevida ni bilo mogoče premakniti v visoki ločljivosti
  Vizualna sprememba za galskega gospodarja nalog
  Zemljevid: Funkcija za prikaz mreže ni delovala pravilno

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 6 - 2018-03-05
  Novosti:
  Barva zemljevida je bila spremenjena zaradi izboljšave izgleda.
  Uporabnost farm liste je bila izboljšana z ohranitvijo vrstnega reda po urejanju.
  Uporabnost farm liste je bila izboljšana s spremembo drop-down menija, ki se sedaj obnaša kot meni v zbirališču.
  Popravki:
  Chrome: Mouse-over zdaj deluje pravilno.
  Lokalen čas: Prikazan čas je bil nekonsistenten, ko je bil čas strežnika nastavljen na lokalen čas.
  Elementi v info-boxu so bili označeni kot odstranljivi, čeprav jih ni bilo mogoče odstraniti.
  Plačilni čarovnik – zasluži zlatnike: V pregledu povabljenih igralcev ni bilo mogoče klikniti paginatorja.
  IGM – Sporočila: Funkcija za samodejni vnos prejemnika ni delovala.

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 15 - 2018-04-09
  Popravki:
  Profil igralca: Brez vnosa je bil datum rojstva prikazan kot 2018
  Vnosna polja: X in Y koordinatna polja so dovolila vnos črk in drugih posebnih znakov
  Pojavno okno mojstra nalog: Števec opravljenih nalog je vedno kazal 0
  Sporočila: Spam zaščita je sedaj izključena za zavezniška sporočila

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 29 - 2018-04-27
  Novosti:
  Uporaba plošč zakona je bila spremenjena, če pride do napada, ki vpliva na zvestobo, v isti sekundi
  Popravki:
  Nastavitev izmikanja je prikazana samo v glavnem naselju
  Nova plemena se zdaj upoštevajo pri izračunih artefaktne vasi
  Gospodar nalog: seznam nalog prikazuje pravilno število nalog
  IGM: Pozdravno sporočilo vsebuje pravo povezavo do Travian Answers
  Popravljen hrošč pri 3x donaciji aliansi

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 48 - 2018-06-11
  Popravki:
  Aliansa bonus: Prispevek katerekoli surovine ni uspel v primeru negativne proizvodnje žita
  Tržnica: Ob zamenjavi vasi več ne izginejo posebni znaki v imenu vasi

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 48.7 - 2018-08-02
  Popravki:
  Izmenjava zlatnikov in srebrnikov ne bo več prekinila prikaza orodnega namiga
  Ni več mogoče prekiniti interne info strani alianse
  Popravljen vrstni red zavihkov v živi svetovni statistiki
  Podatki so zdaj pravilno naloženi ob preklapljanju med farm listami
  Možnost napada je sedaj onemogočena za sitterje pri odpiranju natarskega naselja na zemljevidu
  Popravljena je bila napaka, ki je igralcu preprečila, da bi prejel novo povabilo iz iste alianse
  Ob poskusu odhoda iz alianse in vnosu napačnega gesla, se ne odpre več nov pop-up
  Vnosi v farm listi po urejanju več niso podvojeni
  Koordinate napada so zdaj predizpolnjene, potem ko je v poročilih izbrano drugo naselje
  Sporočila o napakah farm liste so sedaj prikazana kot pojavna okna
  Urjenje 3 kolonistov preden se pojavi naloga, bo nalogo sedaj zaključilo

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 102 - 2018-08-06
  Novost:
  Igralec lahko vidi povabila v alianso, čeprav je že član alianse
  Popravki:
  Napaka odpravljena glede napačnega vedenja pri osveževanju razširitvenega bonus polja alianse
  Zemljevid: Zaslon se je premikal, ko je bil kazalec miške povlečen proti jugovzhodu zemljevida
  Zbirališče, tržnica, zemljevid: Obeh koordinat ni bilo mogoče prilepiti skupaj
  Statistika: Igralci z enakimi vrednostmi so se pojavili na različnih položajih v različnih zavihkih
  Aliansa: Dodeli položaj: Imena igralcev so bila skrajšana v RTL
  Tržnica: Pošlji surovine: Število trgovcev ni bilo preverjeno med dostavami
  Regije: Računi v izbrisu s strani Multihunterja so bili všteti v regijsko populacijo

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 141 - 2018-09-17
  Popravki:
  Bonus kulturne točke alianse so sedaj prikazane posebej v statistiki.
  Če igralci posredujejo okrepitve, potem igra več ne bo ostala na isti strani (filter oziroma stran nista ponastavljena).
  Dodane nove slike zgradb.
  Nepravilno vedenje predmetov opremljenih na heroju je bilo popravljeno.
  Zbirališče, tržnica, zemljevid: Sedaj je mogoče prilepiti obe koordinati skupaj.
  Slike medalj alianse so sedaj ponovno prikazane.
  Naloga izuritve 3 kolonistov je sedaj pravilno označena kot dokončana, tudi v primeru prehitre naselitve.
  Mobilno: Stran naselja ali oaze je sedaj mogoče ponovno odpreti v visoki ločljivosti preko zemljevida.
  Zemljevid: Označbi za konfederacijo in NAP sta sedaj pravilno prikazani.
  Neporavnani gumbi v Firefox-u so popravljeni.
  Mestna hiša: Majhno praznovanje sedaj prikazuje pravilno število KT.
  Tržnica: Napaka pri trgovanju s surovinami je bila popravljena.
  IE11: Win7: Dorf2: Na zgradbe je sedaj mogoče ponovno klikniti.

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 154 - 2018-10-01
  Popravki:
  Učinkovitost izračuna KT posodobljena.
  Izračun napada dogodivščin je bil spremenjen.
  Povezave do poročil deljene s pomočjo komunikatorjev so sedaj pravilno prikazane v IGMih.
  Prostor za izgradnjo zidu je sedaj večji in je na njega mogoče lažje klikniti.
  Naselitev: Popravljeni izgubljeni kolonisti.
  Zemljevid: Število 15-cropperjev z oazami s 150% bonusi je bilo nekonsistentno med igralnimi svetovi.
  V nekaterih primerih vrstica, ki je prikazovala napredek donacij alianse, ni pravilno napredovala - to je sedaj popravljeno.
  Nekateri elementi, ki bi morali biti spremenjeni iz rdeče v modro barvo za podporo barvno slepih, so sedaj prikazani pravilno.
  Vrstni red naselij sedaj ostane enak po osvežitvi strani v zavihku "Enote" pod "Pregled naselja".
  Napaka do katere je prišlo med ogledom okrepitev v zbirališču je sedaj popravljena.
  Pri pošiljanju napadov na natarsko naselje kot sitter, se sedaj ne prikaže sporočilo o napaki.
  V plačilnih sporočilih se sedaj upoštevajo jezikovne nastavitve.
  Prazni vpisi v tabeli statističnih podatkov za naselja so bili odstranjeni.
  Herojevi predmeti: Nepravilno vedenje predmetov opremljenih na heroju je bilo popravljeno.
  Naloge: Naloga "Izuri 3 koloniste" je sedaj označena kot dokončana, če so izurjeni 3 kolonisti.
  Aliansa: Slike medalj alianse so sedaj pravilno prikazane.
  Preobremenjena baza podatkov je povzročala zastoje na igralnem strežniku; popravljeno.
  Konfederacija: Forum: Povabljena aliansa lahko sedaj vidi forum konfederacije.
  Potem, ko sta dve aliansi odstranjeni iz konfederacije, so sedaj pravilno poslani IGMi in dogodek pravilno vnešen v dnevnik.

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 177 - 2018-10-11
  Popravki:
  Implementirane so bile nove slike razpoloženja za poročila.
  Na strani s statistiko je bilo dodanih več tool-tipov.
  V simulatorju bitk lahko sedaj število enot izbrišete ali osvežite s klikom na ikono za enote.
  Barve regij na zemljevidu so bile posodobljene, da bi izboljšali prepoznavnost.
  Pri urejanju (ali dodajanju) vnosa na seznam farm bodo prikazane vrste vojaških enot vedno pripadale plemenu izbranega vnosa seznama farm.
  Poročila dogodivščin sedaj kažejo pravilne enote, ko je naselje heroja drugačnega plemena od plemena računa.
  Rang napadalne moči se zdaj posodablja po bitkah, v katerih so umrle enote, pridobljene v dogodivščinah.
  Rang napadalne moči se zdaj posodablja, ko vojaki stradajo ali prihajajo iz dogodivščin.
  Vse enote so zdaj upoštevane pri dnevnih nalogah.
  Število aktiviranih računov je zdaj pravilno povzetih.
  Številke so zdaj prikazane pravilno.
  Ni več mogoče izbrati Čudesa sveta stopnje 0 za takojšnje rušenje.
  Dolžina besed/teksta na strani s statistiko popravljena.
  Enote prikazane na strani s statistiko naselja in na zemljevidu, so zdaj pravilne.
  Izuritev 1 ali 2 kolonistov ne zaključi naloge. Samo izuritev 3 kolonistov uspešno zaključi nalogo, tudi če je naloga že bila opravljena.
  Vsota povprečne obrambne moči je zdaj pravilno prikazana v statistiki.
  Popravljen tekstovni format na strani za primerjavo obrambne moči v statistiki.
  AS2018: Poročilo o poizvedovanju: Vrsta obrambnih enot je enaka plemenu naselja, če v naselju ni enot.
  AS2018: Enote plemena so vedno prikazane v poročilu tudi, če je ciljno naselje uničeno.
  Rang napadalne moči je sedaj pravilno prikazan po združitvi enot.
  Težava pri nastavitvi trgovske poti v naselje s Čudom sveta samo z vabilom v konfederacijo je sedaj popravljena.

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Spoštovani igralci


  Pri zadnji posodobitvi je bil dodan tudi novi bojni simulator in nov sistem za poročila. Več informacij lahko najdete na našem blogu.

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 219 - 2018-11-27


  Izboljšave:
  Dodane gradbene informacije glede koristi nadgradnje zgradbe.
  Informacije o učinkih zgradbe so bile razširjene, sedaj je prikazan učinek nadgradnje naslednje stopnje zgradbe.
  Vmesnik za nadgradnjo zgradb sedaj prikazuje kulturne točke in populacijo.
  Vmesnik za nadgradnjo zgradb ima večje ikone in izboljšan izgled.
  Nekatere ikone za surovine so bile zamenjane z novejšimi.
  Ikone za surovine povezane s prikazom informacije o ceni so bile zamenjane z večjimi ikonami z izboljšanim izgledom.
  Okno za gradnjo ima zdaj zložljive informacije.
  NPC trgovec: Omejitev manj kot 50 surovin odstranjena.
  Slike za izbiro plemena Galcev so bile zamenjane.
  Imena strežnikov so sedaj daljša.
  Poročila v katerih je naselje izbrisano imajo sedaj drugačno ozadje.
  Popravki in druge spremembe:
  Neuporabljen horizontalni drsnik na strani s statistiko je bil odstranjen v IE11 in Edge.
  Vohunjenje z majhnim številom enot proti Natarjem je sedaj pravilno izračunano v simulatorju bitk.
  Ikona za "lastne napadajoče enote" sedaj pravilno izgine, ko se enote vračajo iz vasi, ki se je spremenila v Natarje.
  Ob pisanju sporočila v brskalniku Chrome z uporabo BB gumba, drsnik ne skoči na konec strani.
  Elementi na strani s statističnimi podatki se v Firefoxu ne prekrivajo več.
  Zdaj je mogoče odstraniti pravice zavezništva samemu sebi in jih istočasno prerazporediti drugim.
  Nadgradnje v kovačnici se sedaj začnejo, ko je na voljo dovolj prostora in dovolj surovin.
  Ogled več kot prve strani okrepitev več ne producira napak.
  Elementi za paginacijo so sedaj pravilno prikazani v brskalniku Safari.
  Zamenjava naselja sedaj pravilno zamenja tudi pleme.
  Gumb za nadgradnjo enot je sedaj onemogočen, ko ni na voljo dovolj surovin.
  V oknu za pošiljanje surovin predolga imena naselij več niso odrezana.
  Enote ne preživijo simulacije vohunjenja na naselje, katerega brani narava.
  Sitterji imajo sedaj kot privzeto dejanje izbrano "okrepitev" in ne "ropanje".
  Pleme obnovljenih enot je sedaj pravilno prikazano kot pleme naselja in ne kot pleme računa.
  Kopiranje in lepljenje koordinat bi zdaj moralo biti bolj zanesljivo.
  Osvojitev naselja katerega so predhodno osvojili Natarji več ne pusti nedotaknjenih zgradb plemena.
  Napadalna moč stradajočih enot in enot iz dogodivščin je sedaj pravilno posodobljena.
  Simulator bitk: Stopnja tarče katapultov nad stopnjo 20 sedaj vzeta v izračun.
  Ko je ujetnike osvobodil sekundarni napad, je bilo osvobojeno napačno število enot; to je sedaj popravljeno.
  Ko ustvarite račun, ni možno pridobiti dveh naselj.

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 255 - 2018-12-13
  Novosti:
  Pogledu starih zgradb je bil dodan popolnoma razširjen dizajn.
  Zimska funkcija je omogočena. Ta se začne v decembru samo na rednih Travian: Legends svetovih.
  Animacija snega je privzeto onemogočena v brskalniku IE in Edge, vendar jo je v nastavitvah igre še vedno mogoče ročno omogočiti. Ta sprememba izboljša delovanje v obeh brskalnikih.
  Spremembe v ravnotežju igre bodo implementirane na igralnih svetovih, ki se bodo začeli po 1. januarju 2019. Več informacij je mogoče najti tukaj: [link]
  Naselje brez zbirališča lahko postane domače naselje heroja.
  Popravki:
  Artefakti, ki podpirajo zidove med bitko, zdaj povečujejo stabilnost zidov ne samo po bitki (ko se aplicira napad ovnov), ampak med dejansko bitko.
  Barve regijskih zemljevidov so bile posodobljene, da bi izboljšali definicijo regij.
  Kamnosek, ki podpira zidove med bitko, zdaj povečuje stabilnost zidov ne samo po bitki (ko se aplicira napad ovnov), ampak med dejansko bitko.
  Postopek vabil v alianso je bil izboljšan, da je igralcem jasnejši.
  Ko odprete zemljevid sveta, bodo koordinatna polja prikazala trenutne koordinate naselja. To deluje tudi s povleci in spusti, tipkami in klikom. S klikom na "Osredotoči zemljevid" bodo prikazane tudi pravilne koordinate.
  Opcije "Zasluži zlatnike" ni mogoče dostopati kot sitter.
  Artefaktna naselja na večjezičnih strežnikih so sedaj lokalizirana v jezik, ki je izbran v možnostih.
  Tekst, ikone in čas oživljanja heroja ostane v isti vrstici.
  Heroj v poročilu napada na oazo ni več prikazan na strani narave po aneksaciji oaze.
  Za bosansko in srbsko verzijo se zdaj uporabljajo pravilne povezave za prijatelje.
  Označeni igralci in alianse je sedaj mogoče klikniti na zemljevidu.
  Bonus alianse: Pregled: Prispevki tedna pred dnevnim ponastavljanjem niso delovali pravilno.
  Sporočilo o umikanju enot je prikazano samo za branilca, ko je bilo napadeno glavno mesto.
  Za naselja blizu mejnih koordinat niso bila prikazana poročila; ta napaka je bila odpravljena.
  Zdaj lahko kliknete označene ploščice. Brisanje označenih ploščic jih odstrani z zemljevida. Urejanje dialoga se zdaj samodejno zapre po ureditvi zastave.
  NPC: Preostala vrednost je negativna, če igralec nima dovolj sredstev.
  "Dodaj na seznam farm" zdaj prikazuje prvi seznam farm in brez vojakov. Urejanje naselja na seznamu farm dodaja tudi možnost dodajanja istega naselja na drugi seznam farm.
  Zgradbe, specifične za pleme, v natarskih naseljih so zdaj izbrisane.
  Igralci ne morejo določiti imena, ko je Čudo sveta stopnje 0 po tem popravku.

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 278.3 - 2019-01-15


  Izboljšave:
  Statistični podatki so bili dodani poročilom o bitkah in simulatorju bitk.
  Regijska antična moč se lahko zdaj avtomatsko ponovno aktivira, ko poteče. To bo uporabilo dnevno brezplačno aktivacijo (če je na voljo) ali zlatnike. Ta funkcija je na voljo kot potrditveno polje poleg polja za odštevanje antične moči v zakladnici.
  Rimljanski, galski in tevtonski računi so bili odstranjeni iz različice Path to Pandora, ker so bili odveč.
  Razporeditev različnih vrst poročil je zdaj izboljšana in ima enak slog.
  Hrošči:
  Popravljena je bila napaka, zaradi katere je bilo prikazanih samo prvih 10 poročil v okolici.

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 285.3 (3825) - 2019-01-29
  Novosti:
  Zaklenjeni igralci ne morejo več dostopati do zemljevida
  Igralci se zdaj lahko registrirajo z neobičajnimi e-poštnimi naslovi.
  Hrošči:
  Ni več mogoče preseči meje donacijskega bonusa aliansi
  Prikaz poročil napadov na zapuščene doline je bil popravljen
  Seznam elementov za desno stran heroja v simulatorju bitk več ni odrezan
  Zemljevid: Regije: Prikaz napačnih slik surovin za zapuščene doline v nekaterih regijah je bil popravljen
  Velikost besedilnega polja je bila prilagojena za povezave in pošiljanje / vrnitev enot

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 285.7 - 2019-02-11


  Popravki:
  Regionalne moči ni mogoče samodejno ponovno aktivirati, če je stopnja zakladnice prenizka.
  Obramba zidu se ujema s plemenom naselja in ne s plemenom računa.

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 306 - 2019-02-20

  Novosti:
  Surovinski rang v statistiki je razdeljen "Na dan" in "Do sedaj" (podobno kot rangiranje točk kulture).
  Dodana je bila nastavitev na minuto namesto nastavitev na uro za konfiguracijo trgovskih poti. Čas pošiljanja in čas prejema je mogoče izbrati pri vzpostavljanju novih trgovskih poti.
  V statistiki je bil dodan tooltip v vrsti z bojno močjo.
  Hrošči:
  Napačno sporočilo o parametru se ne prikaže več, ob izmenjavi surovin s pomočjo NPC trgovca.
  Ob prijavi v neaktiviran račun, bo prijavljeni igralec preusmerjen na stran za aktivacijo.
  Igralci, ki niso aktivirali svojih računov, se v statistiko strežnika ne štejejo.

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.

 • Različica 312 - 2019-02-25

  Novosti:
  Če je naselje osvojil igralec, ki ni nekdanji lastnik ali ni del iste alianse ali zavezništva, so vse nadaljnje načrtovane trgovske pošiljke preklicane.
  Dnevna naloga donacije za bonus alianse je opravljena, če so doseženi vsi bonusi.
  Popravki:
  Sprememba imena računa več ne spremeni časa naselitve drugega naselja v napredku statistike strežnika.
  Natarji več niso všteti v splošno statistiko vojaške moči.
  BB-kode zdaj delujejo za vse jezike, ki so na voljo na strežniku.

  Imate vprašanje? Odgovor lahko najdete tukaj: Travian: Legends Answers

  Moderatorji svoje delo opravljajo prostovoljno, zato niso dosegljivi 24 ur na dan.