Bảo vệ U23 việt nam. Không bảo vệ đc thì páo chù :P

 • Caraven A lượn đâu để Anh Heo già chết đường chết chợ thế này.

  tối anh em u23 báo bị bác heo già atts 3 wave làm điều deff sấp mặt :D

  4zFour - Phóng Viên
  TS1-AE
  -------------------------
  MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN

 • Nói rồi chứ có phải chưa nói đâu.


  Vẫn còn Craven, Chinahuy và huyenthoaits1 còn off

  MaxBoBeu


  Tâm lực bất tận - Chiến ý vô hạn

 • Mình là mình đang chửi cái thằng U23 .vì trong game và trên 4r nó nói chuyện khác nhau quá .nên mình coi thường.
  Chứ mình ở khu này ,ôm cứng deff từ lâu rồi .ONE hay ts1 cũng do thám vài lần ,50k def từ đầu, có do thám vẫn vậy à. ăn đc cứ ăn thôi .phát triển nói với khu giao tranh thì hơi xa vời :D cả TCA hay LQ ở khu này ,max chỉ 15 là cùng :)) Lucio chơi sai phong cách vì lên Cap :) rút kinh nghiệm nha

 • Mình là mình đang chửi cái thằng U23 .vì trong game và trên 4r nó nói chuyện khác nhau quá .nên mình coi thường.
  Chứ mình ở khu này ,ôm cứng deff từ lâu rồi .ONE hay ts1 cũng do thám vài lần ,50k def từ đầu, có do thám vẫn vậy à. ăn đc cứ ăn thôi .phát triển nói với khu giao tranh thì hơi xa vời :D cả TCA hay LQ ở khu này ,max chỉ 15 là cùng :)) Lucio chơi sai phong cách vì lên Cap :) rút kinh nghiệm nha

  thì ra bác Caraven ah? là người mấy hôm trước bắn làng 1 của em ah?