Chạm đáy nỗi đau

 • Đơn giản thôi. mình m không làm nên mùa xuân khi chơi vs LM TS1-AE :thumbup:


  X4

  ha ha. Tôi không nghĩ sẽ mãi ăn được người khác :)) đánh mới biết thế nào chứ. Quanh Minh An không ngờ lại có vài clone def cứng thế ha ha.
  Ts1 có gì mà căng, qua mà cứu hot girl Cherry xinh này

 • ha ha. Tôi không nghĩ sẽ mãi ăn được người khác :)) đánh mới biết thế nào chứ. Quanh Minh An không ngờ lại có vài clone def cứng thế ha ha.Ts1 có gì mà căng, qua mà cứu hot girl Cherry xinh này

  Lập 4 Sup liên tục cơ ah, kinh nhỉ, Nam anto quả này lại ăn hành ngập răng

 • ha ha. Tôi không nghĩ sẽ mãi ăn được người khác :)) đánh mới biết thế nào chứ. Quanh Minh An không ngờ lại có vài clone def cứng thế ha ha.Ts1 có gì mà căng, qua mà cứu hot girl Cherry xinh này

  =)) luyện thêm vài chục k off thì gì chứ vài k đã đi đánh người rồi :thumbup: người ngoài LM sao biết mà điều defff :D

  4zFour - Phóng Viên
  TS1-AE
  -------------------------
  MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN

 • lại clone gì ở đây acc chính mà bị deff clone bắt ah....còn việc hàng xóm gần nhau bị thông log sup là bình thường...  PS : khôi hài tối ngày clone với cờ nhông gì ở đây....anty chăng ???