#AskTravian Episode 10 - the Tournament

  • เรียนผู้เล่นทุกท่าน


    เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า AskTravian ในฉบับต่อไปนั้นจะพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษของทราเวียนในทุกๆปี นั่นก็คือ Tournament รอบ Final
    มีใครบ้างที่เข้ารอบนี้ รอบคัดเลือกเป็นอย่างไร ทำไมบางประเทศถึงไม่ได้เข้าร่วมในรอบคัดเลือก คุณสามารถหาคำตอบเหล่านี้ได้ในวิดีโอนี้
    ขอแสดงความนับถือ
    ทีมงานทราเวียน