ถาม GM เรื่องกฎที่เปลี่ยนแปลงการยึดเมืองเพื่อน

 • เปลี่ยนแปลงกฎข้อการยึดครองหมู่บ้านของเพื่อน


  Sep 18th 2018
  เรียนผู้เล่นทุกท่น


  ในช่วง 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เราได้รับคำร้องเรียนมาจากหลายโดเมนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกฎ 1.1 ดังนั้น ทางทีมงานจึงขอชี้แจงรายะละเอียดดังนี้


  เวอร์ชั่นปัจจุบัน
  1.1 ผู้เล่นแต่ละคนอาจเป็นเจ้าของและเล่นด้วยบัญชีเพียงบัญชีเดียวต่อเกมเวิลด์เท่านั้น บัญชีจะต้องถูกเล่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น บัญชีที่มีเพื่อผลประโยชน์ของบัญชีอื่นอาจถูกแบนอย่างถาวร


  เวอร์ชั่นใหม่

  1.2 [b] ผู้เล่นแต่ละคนอาจเป็นเจ้าของและเล่นด้วยบัญชีเพียงบัญชีเดียวต่อเกมเวิลด์เท่านั้น การยึดครองหมู่บ้านของเพื่อนโดยที่อีกฝ่ายยินยันสามารถกระทำได้
  [/b]  ขอแสดงความนับถือ
  ทีมงานทราเวียน


  คำว่า อีกฝ่ายยืนยันนี่ มันทำได้ที่ไหน มีรูปอธิบายไหมครับ หรือจมีหนังสือจดหมายมาให้ยืนยัน