ถาม GM เรื่องกฎที่เปลี่ยนแปลงการยึดเมืองเพื่อน

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
 • เปลี่ยนแปลงกฎข้อการยึดครองหมู่บ้านของเพื่อน


  Sep 18th 2018
  เรียนผู้เล่นทุกท่น


  ในช่วง 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เราได้รับคำร้องเรียนมาจากหลายโดเมนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกฎ 1.1 ดังนั้น ทางทีมงานจึงขอชี้แจงรายะละเอียดดังนี้


  เวอร์ชั่นปัจจุบัน
  1.1 ผู้เล่นแต่ละคนอาจเป็นเจ้าของและเล่นด้วยบัญชีเพียงบัญชีเดียวต่อเกมเวิลด์เท่านั้น บัญชีจะต้องถูกเล่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น บัญชีที่มีเพื่อผลประโยชน์ของบัญชีอื่นอาจถูกแบนอย่างถาวร


  เวอร์ชั่นใหม่

  1.2 [b] ผู้เล่นแต่ละคนอาจเป็นเจ้าของและเล่นด้วยบัญชีเพียงบัญชีเดียวต่อเกมเวิลด์เท่านั้น การยึดครองหมู่บ้านของเพื่อนโดยที่อีกฝ่ายยินยันสามารถกระทำได้
  [/b]  ขอแสดงความนับถือ
  ทีมงานทราเวียน


  คำว่า อีกฝ่ายยืนยันนี่ มันทำได้ที่ไหน มีรูปอธิบายไหมครับ หรือจมีหนังสือจดหมายมาให้ยืนยัน