Aktualizacja 219.6 (3750). Lista zmian i usuniętych błędów • Ulepszenia:

  W oknie budynku dodano informacje o korzyściach z rozbudowy.
  Informacje o efekcie budynku zostały powiększone, dodano efekt na następnym poziomie.
  Okno rozbudowy budynku podaje teraz punkty kultury i populację.
  Okno rozbudowy budynku ma teraz większe ikony i ulepszony wygląd.
  Zastąpiono niektóre ikony surowców nowymi.
  Ikony surowców wskazujące na koszt zostały zastąpione większymi i ładniejszymi.
  Okno budynku ma teraz elementy dające się zminimalizować.
  Ograniczenie wymiany mniej niż 50 surowców z handlarzem NPC zostało usunięte.
  Zmieniono obrazek Galów na ekranie wyboru nacji.
  Nazwy serwerów są teraz generalnie dłuższe.
  Raporty informujące, że docelowa osada została zniszczona mają teraz nowe tło.

  Naprawione błędy i inne zmiany:

  Usunięto niepotrzebny suwak przewijania statystyk w poziomie w przeglądarkach IE11 i Edge.
  W symulatorze bitew poprawiono obliczenia ataków zwiadowczych małymi oddziałami na Natarów lub oazy.
  Ikona "własne atakujące jednostki" znika tak, jak powinna, gdy wojska wracają z osady, którą przejęli Natarzy.
  Przy pisaniu wiadomości w Chromie i użyciu przycisku BB, suwak nie przeskakuje już do dołu.
  Poprawiono nachodzące na siebie elementy w Firefoksie na stronie statystyk.
  Można teraz usunąć swoje uprawnienia w sojuszu i jednocześnie ustawić je komuś innemu.
  Ulepszenia płatnerza powinny teraz być prawidłowo rozpoczynane, gdy jest dostępne miejsce i surowce.
  Oglądanie dalszych stron z posiłkami nie powinno już powodować błędów.
  Poprawiono źle umiejscowione elementy podziału stron w Safari.
  Przełączanie między osadami prawidłowo zmienia teraz nacje.
  Przycisk "ulepszenie jednostki" jest teraz zawsze szary, gdy brakuje surowców do tej czynności.
  Zbyt długie nazwy osad nie są już ucięte w oknie "wyślij surowce".
  W symulacji ataku zwiadowczego na osadę bronioną przez jednostki natury atakujący zwiadowcy mogą teraz zginąć, tak jak powinni.
  Zastępcy nie będą już mieli domyślnie ustawionego rozkazu przemarszu "grabież" zamiast "posiłki".
  Wskrzeszone oddziały nie będą już wyświetlane jako należące do nacji konta, zamiast do nacji osady.
  Kopiowanie i wklejanie współrzędnych powinno być teraz bardziej niezawodne.
  Budynki specjalne nacji będą teraz prawidłowo burzone, gdy osadę przejmują Natarzy.
  Umieranie wojsk z głodu oraz odnalezienie wojsk na wyzwaniu prawidłowo aktualizuje teraz statystyki siły ofensywnej.
  Symulator bitewny: poziom celu katapult powyżej 20 jest teraz prawidłowo brany pod uwagę.
  Gdy jednostki złapane w pułapki zostały uwolnione przez drugi atak, uwalniana była ich nieprawidłowa liczba. Zostało to naprawione.
  Nowi gracze nie dostają już na początek dwóch osad.
  Nadawanie nazwy Cudowi Świata na poziomie 0 nie jest już możliwe.