Επίθεση από ΜΗ ενεργό παίκτη

  • Έχω την εξής απορία, φεύγει επίθεση πολλών ωρών, στο ενδιάμεσο ο παίκτης κλειδώνετε για παραβίαση κανόνων, η επίθεση ισχύει?

  • Προφανώς αστειευόμαστε τώρα...φεύγει επίθεση πολλών ωρών, στο ενδιάμεσο ο παίκτης κλειδώνετε για παραβίαση κανόνων και μετά την επίθεση ο παικτης ξεκλειδώνεται...τι συμπέρασμα βγάζετε?

  • Κατανοούμε τους προβηματισμούς σας στο θέμα αυτό.

    Η επιβολή και η διάρκεια των ποινών είναι προκαθορισμένες από την εταιρία και εφαρμόζονται όπως αυτές έχουν οριστεί.