Superman Guzu_Hun và những người bạn Ác #3

 • DO máy tính hư nên úp tin tức trể nải mọi người thông cảm :D

  anh em vào đọc do bạn Guzu_hun viết cho bớt căng thẳng trước sự đi Plan bên LQ 20h chạm :D

  After a few days MinhAn came back Travian.

  In the hall of TS1-AE alliance...

  23h07m : [ MinhAn ] Hmmmmm! what happened? Damn it!

  23h07m : [ MinhAn ] what the hell?...This is annoying.

  23h08m : MinhAn] offline.

  23h10m : [ Bobeu] hmmm… What a poor guy!

  23h11m : [Bobeu] offline.


  In Guzu_Hun’s house

  On Facebook messenger :

  23h30m : [ Bobeu ] buzz!

  23h30 : [ Bobeu ] buzz!

  23h30 : [ Bobeu ] buzz!

  23h31 : [ Guzu ] what’s up?. . What the matter with u, guy?

  23h31 : [ Guzu ] About MinhAn’s problems?

  23h32 : [ Bobeu ] yep, we cannot leave him like that. I think we should do something to calm himself down.

  A few minutes later

  23h36 : [ BoBeu ] what new?

  23h37 : [ Guzu ] How do you think about occupying all of the villages surrounded his villages and rename them into :” We want to say welcome back- MinhAn.”

  23h38 : [ Bobeu ] That’s a good idea . Let me order our troops.

  23h38 : [ Guzu ] Ok, but let him send his troops!

  23h39 : [ Bobeu ] Ok!

  Then, TS1-AE alliance hall became crowded. And noisy. They were hectic to prepare food and weapons for the military expedition. We’ve already known how big the affair among our alliance’s membership are.

  And what must be must be. Gold time was coming at 2 A.M. Military all around the place of coordinate (10;-25) started their crusade. They whispered " We willing sacrifice to protect our members and alliance".

  2 A.M in MinhAn’s house . Messenger woke MinhAn up

  2h00 : [ Bobeu ] buzz!

  2h00 : [ Bobeu ] buzz!

  2h00 : [ Bobeu ] buzz!

  2h01 : [ Bobeu ] buzz!

  2h02 : [ MinhAn] What happened leader?

  2h02 : [ Bobeu ] You should distribute your troops and attack ( 10;-25) 4 turn at the same time . Your troops must turn up on time. If it is not on time I will cut down your pen*s

  2h03 : Ok. Just belive in me. It’s time to kill and destroy our enemies to show off our powerful military

  After all, this is the the result.

  MinhAn came first with an unstoppable spirit


  image55fee9a65aec5c77.png


  Then Guzu_Hun followed up him.


  image164a0106b8213e9b.png


  imagef1f668e990daf006.png


  :D ai hiểu ông ta nói gì dịch cho anh em đọc chơi :))

  nge đâu LQ đánh 40 điểm trận này căng đây !!!
  4zFour - Phóng Viên
  TS1-AE
  -------------------------
  MƯU SỰ TẠI NHÂN THÀNH SỰ TẠI THIÊN

 • đã có top attack >1xx k rồi, hóng rp =O =O =O

  Đương nhiên,
  chỉ cần trong lòng người có sân khấu
  thì đời người có nơi nào không phải là kịch chứ ?

 • tem, nói chung là họ đang nói chuyện tiếng Anh với nhau

  mình nghi ngờ là họ đang chat bằng ngôn ngữ ngoại bang.

  Round này nể nhất Planer bậc thầy Bibogt. 8o8o

 • plan thì sớm muộn gì cũng sẽ có rp cho các bác chém. Đợi chờ là hạnh phúc.

  Còn rp chieff làng thì cứ chess acc thucnghi sẽ hiểu. Chỉ là người ta không thích cười nhạo trên nỗi đau của kẻ khác.:thumbsup:

  Đủ bản lĩnh hãy thể hiện bằng hành động. Và thực tế điển hình là 2 acc leoleo_me + hana

  Đây là 2 món tráng miệng mỗi buổi sáng và tối mà team gà giành tặng cho các thím 6789.:*