Không nhận được email kích hoạt VNX3

  • Mình tạo tài khoản mà không nhận được mã kích hoạt . Mình đã kiểm tra mục SPAM cũng như tất cả các hòm thư . Mình bấm vào gửi lại email thì báo không thể xác minh email vui lòng xin được hỗ trợ.

  • Rất có thể bạn đã nhập sai email khi gõ mà không để ý.

    Bạn thử đăng ký tài khoản mới với email đó xem sao?


    Nếu email báo đã sử dụng, hãy gửi thư cho mình để chuyển bộ phận kỹ thuật trợ giúp nhé


    Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
    hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!