80% anh em forum có lẽ lại thích xem 20% RP chưa được post!!!