สอบถามเรื่องสถานทูต + คนสร้างพัน

 • ไม่หายครับ แต่ระบบจะอ้างอิงคนที่มีสถานฑูตระดับสูงสุดในพันธมิตรไว้ครับ

  I Can Feel You & I Can Read You


  WE ARE Anonymous
  We are Legion.
  We do not forgive.
  We do not forget.
  Expect us.