Ανακωχή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
 • Αγαπητοί παίκτες,


  όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τις ημέρες των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα υπάρχει ανακωχή. Συγκεκριμένα:


  Servers GR2, GR3, GRX:

  Η ανακωχή Χριστουγέννων ξεκινάει στις 24.12.2018 12:00:00 η ώρα και λήγει 26.12.2018 11:59:59 η ώρα.


  Η ανακωχή Πρωτοχρονιάς ξεκινάει στις 31.12.2018 12:00:00 η ώρα και λήγει 02.01.2019 11:59:59 η ώρα.


  Βαλκανικό server (Path to Pandora) θα υπάρχει μόνο:

  Ανακωχή Πρωτοχρονιάς ξεκινάει στις 30.12.2018 10:00:00 GMT+1 η ώρα και λήγει 02.01.2019 10:00 GMT+1 η ώρα


  truce_announcement.jpg


  Πληροφορίες σχετικά με την ανακωχή:


  • Κατά την διάρκεια της ανακωχής γίνονται επιθέσεις αλλά μοιράζουν ευχές. Οι ανιχνεύσεις γίνονται κανονικά.
  • Τα στρατεύματα καταναλώνουν μεν σιτάρι αλλά δεν πεθαίνουν από ασιτία όταν οι σιταποθήκες αδειάσουν σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική παραγωγή σιταριού. Αυτό ισχύει και για 24 ώρες μέτα την λήξη της ανακωχής ώστε ο χρόνος αυτός να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσουν και πάλι τυχόν καινές σιταποθήκες με σιτάρι.
  • Οι χρόνοι που αναφέρονται ως έναρξη και λήξη της ανακωχής μπορεί να διαφέρουν μερικά δευτερόλεπτα.Καλό θα είναι λοιπόν, σημαντικές επιθέσεις να μην γίνουν αμέσως ένα δευτερόλεπτο μετά την λήξη της ανακωχής.
  • Κατά την διάρκεια της ανακωχής, οι Νατάριοι κάνουν κανονικά επιθέσεις με καταπέλτες π.χ στην γκρι ζώνη.
  • Για να μπει ο λογαριασμός σας σε κατάσταση ανακωχής θα πρέπει να συνδεθείτε τουλάχιστον μια φορά μετά την έναρξη της ανακωχής.
  • Στους server με την έκδοση Fire and Sand οι παίκτες μπορούν να ενεργοποιούν τα πολύτιμα αντικείμενα κανονικά.


  Η ομάδα του Travian σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα!