Злато след обявяване на обединението

We are testing a brand new User Interface, a new background and some other small changes on our PTRx3 gameworld! 🎨
📌 PTR is the acronym of Public Test Realm. PTRs are used to test patches before we release them to the public. Unlike standard game worlds, you’re one of the first people testing a new build which can often be unstable or otherwise non-functional. Accessing the PTR and reporting bugs is one of the biggest services you can provide ❤️

➡️ Join now ⬅️

✍️ ➡️ Give your feedback about the new User Interface
✍️ ➡️ Give your feedback about the new Backgrounds
  • Здрастии, въпроса ми е след обединението на БГ сървърите в балкански, как стои въпросът със златото останало от БГ сървъри, ще може ли да бъде прехвърлено някъде, при положение, че балканските са на .com домейн?

  • Здравейте :)
    балканските сървъри се считат като част от всеки от включените домейние, включително БГ, въпреки че линка завършва с .com
    Златото ще може да се прехвърля между оставащите БГ и балканските сървъри свободно.


    Поздрави