[GR] Travian 4.4/Legends Changelog 2019

 • Παρακάτω είναι οι ενημερώσεις Changelog - petchofix 278.3 (3811)


  Βελτιώσεις:

  TRAIVBXXIV-6641

  Προστέθηκαν στατιστικά στις αναφορές μάχης, καθώς και στον προσομοιωτή μάχης.

  2019-01-11_12-07-58.png

  TRAIVBXXIV-6577

  Η τοπική αρχαία δύναμη μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί εκ νέου όταν λήξει. Αυτό θα χρησιμοποιήσει τη δωρεάν ημερήσια ενεργοποίηση (εάν διατίθεται) ή Χρυσό. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη με τη μορφή πλαισίου επιλογής δίπλα από την αντίστροφη μέτρηση αρχαίας δύναμης, στο Θησαυροφυλάκιο.

  2019-01-11_12-08-53.png

  TRAIVBXXIV-6616

  Οι λογαριασμοί φρουρών για Ρωμαίους, Γαλάτες και Τεύτονες καταργήθηκαν από την έκδοση Path to Pandora, καθώς ήταν περιττοί.

  TRAIVBXXIV-6658

  Η διάταξη των διαφόρων τύπων αναφορών έχει πλέον βελτιωθεί και εμφανίζεται με το ίδιο στυλ.

  Σφάλματα:

  TRAIVBXXIV-6731

  Διορθώθηκε ένα σφάλμα που είχε ως συνέπεια να εμφανίζονται μόνο οι 10 πρώτες αναφορές περιβάλλοντος.

  Η ενημέρωση έγινε στις 17.1.2019

 • T4.4 (petchofix) Έκδοση 285.3 (3825)


  Λειτουργίες και δυνατότητες:
  TRAIVBXXIV-6719 Οι αποκλεισμένοι παίκτες δεν έχουν πλέον πρόσβαση στον χάρτη
  TRAIVBXXIV-6695 Οι παίκτες είναι πλέον σε θέση να κάνουν εγγραφή με ασυνήθεις διευθύνσεις email.

  Σφάλματα:
  TRAIVBXXIV-6814 Δεν είναι πλέον δυνατή η υπέρβαση του ορίου συνεισφορών για το μπόνους συμμαχίας
  TRAIVBXXIV-6750 Η απεικόνιση των αναφορών επίθεσης σε μια εγκαταλελειμμένη κοιλάδα διορθώθηκε
  TRAIVBXXIV-6768 Η λίστα στα δεξιά για τον ήρωα στον προσομοιωτή μάχης δεν περικόπτεται πλέον
  TRAIVBXXIV-6479 Χάρτης: Περιοχές: Διορθώθηκε η λανθασμένη απεικόνιση των εικόνων πόρων/υλών για τις εγκαταλελειμμένες κοιλάδες σε ορισμένες περιοχέςD18
  TRAIVBXXIV-6700 Το μέγεθος του πεδίου κειμένου προσαρμόστηκε για τους συνδέσμους, καθώς και τις επιλογές για αποστολή/απόσυρση στρατευμάτων
  TRAIVBXXIV-6832 Δεν είναι δυνατή η αυτόματη επανενεργοποίηση της τοπικής δύναμης, εάν το επίπεδο του θησαυροφυλακίου είναι πολύ χαμηλό.
  TRAIVBXXIV-6856 Η άμυνα τείχους αντιστοιχεί στη φυλή του χωριού και όχι στη φυλή του λογαριασμού.


  Η ενημέρωση θα γίνει στις 01.02.2019 ~15:00 GMT+1 Downtime ~15 min

 • Changelog - 306 - Update


  Λειτουργίες και δυνατότητες:

  TRAIVBXXIV-6756

  Η κατάταξη για τις ύλες στα στατιστικά διαχωρίζεται σε "την ημέρα" και "ως τώρα" (παρόμοια με την κατάταξη των πόντων πολιτισμού).

  TRAIVBXXIV-6540

  Προστέθηκε η διαμόρφωση εμπορικών οδών με ορισμό σε λεπτά αντί για ώρες. Κατά τη ρύθμιση νέων εμπορικών οδών είναι δυνατή η επιλογή της ώρας αποστολής και της ώρας λήψης.

  TRAIVBXXIV-6812

  Προστέθηκε ετικέτα βοήθειας/επεξήγησης (tool-tip) στη γραμμή για την ισχύ μάχης στα στατιστικά των αναφορών.

  Σφάλματα:

  TRAIVBXXIV-6794

  Δεν εμφανίζεται πλέον το μήνυμα περί λάθος παραμέτρου όταν επιχειρείτε να ανταλλάξετε πρώτες ύλες μέσω του εμπόρου NPC.

  TRAIVBXXIV-6851

  Εάν συνδεθείτε σε έναν μη ενεργοποιημένο λογαριασμό μέσω email ή ψευδωνύμου, θα γίνει ανακατεύθυνση στην οθόνη ενεργοποίησης.

  D16

  TRAIVBXXIV-6864

  Οι παίκτες που δεν έχουν ενεργοποιήσει τους λογαριασμούς τους δεν προσμετρώνται στα στατιστικά των διακομιστών

  Η ενημέρωση έγινε 21.02.2019

 • Changelog - 312_INT


  Λειτουργίες και δυνατότητες:
  VBXXIV-6865 Εάν κάποιο χωριό έχει κατακτηθεί από έναν παίκτη που δεν είναι επίσης ο προηγούμενος κάτοχός του ή δεν είναι μέλος της ίδιας συμμαχίας ή συνομοσπονδίας, όλες οι περαιτέρω προγραμματισμένες παραδόσεις εμπόρων ακυρώνονται.
  TRAIVBXXIV-6846 Ο ημερήσιος στόχος συνεισφοράς για το μπόνους συμμαχίας ολοκληρώνεται πλέον εάν όλα τα μπόνους είναι στο μέγιστο ή εάν η αναβάθμιση είναι στο μέγιστο.
  Διορθώσεις σφαλμάτων:
  TRAIVBXXIV-6839 Η αλλαγή του ονόματος λογαριασμού δεν αλλάζει πλέον τον χρόνο εποικισμού του δεύτερου χωριού στο χρονολόγιο προόδου του διακομιστή, στα στατιστικά
  TRAIVBXXIV-6795 Οι Νατάριοι δεν περιλαμβάνονται πλέον στα γενικά στατιστικά στρατιωτικής ισχύος
  TRAIVBXXIV-6769 Ο κώδικας BB-code λειτουργεί πλέον για όλες τις γλώσσες που είναι διαθέσιμες σε έναν διακομιστή
 • Changelog - 312.2


  Διορθώσεις σφαλμάτων:
  TRAIVBXXIV-6889 Εμφανίζεται πλέον ένα μήνυμα σφάλματος κατά τη χρήση ενός δοχείου σε χωριό χωρίς πλατεία συνέλευσης
  TRAIVBXXIV-6779 Τα χωριά στόχοι εντός συνομοσπονδιών για εμπορικές οδούς εμφανίζονται πλέον σωστά
  TRAIVBXXIV-6909 Η αυτόματη ονομασία "Νέο χωριό" χρησιμοποιεί πλέον τη γλώσσα του λογαριασμού και όχι του host
  TRAIVBXXIV-6661 Το εικονίδιο σάκου λαφύρων εμφανίζεται σωστά στην πλατεία συνέλευσης και τις αναφορές
  TRAIVBXXIV-6891 Η επισήμανση ενός μηνύματος εντός του παιχνιδιού ως αναγνωσμένου/μη αναγνωσμένου και, κατόπιν, η αλλαγή χωριού δεν ανοίγει το μήνυμα
 • Changelog - 323


  Λειτουργίες και δυνατότητες:
  TRAIVBXXIV-6863 Εάν ένας παίκτης μετακινήσει μια καταχώριση φάρμας σε άλλη λίστα φάρμας που περιλαμβάνει ήδη τον ίδιο στόχο, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης.
  TRAIVBXXIV-6663 Το κουμπί "Παίξτε τώρα" είναι πλέον απενεργοποιημένο και έχει μια κινούμενη εικόνα που υποδεικνύει φόρτωση σε εξέλιξη κατά την ενεργοποίηση ενός νέου λογαριασμού
  TRAIVBXXIV-6667 Τα εικονίδια των Νατάριων στο προφίλ παίκτη έχουν αντικατασταθεί