Không thấy Email kích hoạt !

  • * Thông thường có thể bạn sẽ mất 5-10 phút để nhận email, hãy kiểm tra lại hộp thư sau 1 lúc khi đăng ký.

    * Nếu bạn vô tình nhập sai email trong quá trình đăng ký, thì bạn sẽ không bao giờ nhận được thư ở email đúng của bạn.

    * Nếu nhập đúng email, chờ 10 phút vẫn không có email đăng ký, xin dùng email đã đăng ký của bạn liên hệ với mình admin@travian.com.vn nói rõ tên máy chủ, email và tên tài khoản đã đăng ký trong thư để mình kiểm tra thêm


    Hãy liên lạc với mình trong game bằng cách nhắn tin gửi tới Admin là người nhận,
    hoặc qua email admin@travian.com.vn nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp nhé!