การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดค่าประสบการณ์ของฮีโร่

 • เรียนผู้เล่นทุกท่าน


  เป้าหมายของทราเวียนคือการพัฒนาประสบการณ์เล่นของผู้เล่นให้ดียิ่งขึ้น ในปีทีผ่านมานั้น เราได้ทำการพูดคุยในหลายประเด็นมากมาย หนึ่งในนั้นคือเรื่องคะแนนป้องกัน และด้วยหัวข้อนี้ยังดูไปถึงการโจมตีของฮีโร่ที่ทำให้ฝฮีโร่ได้ค่าประสบการณ์


  ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทางทีมงานส่วนหนึ่งได้ทำการศึกษา และคำนวณถึงการทำงานบางอย่างที่ผู้เล่นนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เรากฝ็ได้พบว่าการดำเนินการบางอย่างที่อยู่นอกเหนือจากที่ทางเราต้องการ และทางเราต้องขออภัยกับผู้เล่นทุกท่านด้วยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ


  เราพบแล้วว่าเราต้องการให้การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในครั้งนี้ได้สื่อสารออกไปอย่างชัดเจน


  การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าประสบการณ์ของฮีโร่ที่จะได้รับจากการโจมตี โดยค่าประสบการณ์ที่จะได้รับในแบบใหม่นี้ จะคิดคำนวณจากการเข้าร่วมการโจมตีในครั้งนี้ของคุณนั้นมีมากแค่ไหน จะเป็นความคิดเดียวกันกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการป้องกัน


  เราจึงขอยกตัวอย่างดังนี้เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  1) พันธมิตรป้องกันหมู่บ้านในตอนต้นเกมด้วยฮีโร่ตัวเดียวเท่านั้น ไม่มีทหารป้องกันอื่นใดเลย ฮีโร่ทุกคนจะได้ส่วนแบ่งทรัพยากรในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน

  2) พันธมิตรที่เน้นในในด้านการโจมตี ผู้เล่นคนหนึ่งส่งทหารมาป้องกันหมด ส่วนอีกคนส่งแค่ฮ๊โร่ ผู้เล่นที่ส่งทหารมาป้องกันด้วยนั้นจะได้รับค่าประสบการณ์ที่สูงกว่าคนที่ส่งมาแค่ฮีโร่อย่างเดียว


  เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยคลายความสังสัยกับคุณได้บ้าง ถ้ายังมีข้อสงสัยอยู่ สามารถสอบถามกลับมาได้ค่ะ


  ขอแสดงความนับถือ

  ทีมงานทราเวียน